FANDOM


n (Almanac: clean up, replaced: hồ nước → Hồ bơi)
(Không hiển thị 4 phiên bản ở giữa)
Dòng 1: Dòng 1:
 
{{DISPLAYTITLE:Zombies (''Plants vs. Zombies'')}}
 
{{DISPLAYTITLE:Zombies (''Plants vs. Zombies'')}}
[[File:Allzombies.png|thumb|Every Almanac zombie]]{{Quote|We are the Undead!|The Zombies}}{{ZombiesIntro|game=Plants vs. Zombies|gameshort=PvZ|extra= Tuy nhiên, trong [[I, Zombie]] và [[Versus Mode]], người chơi có thể chơi dưới dạng Zombie.}}
+
[[File:Allzombies.png|thumb|Every Almanac zombie]]{{Quote|Bọn ta loài không chết!|Đám Zombie trong [[Zombies on Your Lawn]]}}{{ZombiesIntro|game=Plants vs. Zombies|gameshort=PvZ|extra}}Tuy nhiên, trong [[I, Zombie]] và [[Versus Mode]], người chơi có thể chơi dưới dạng Zombie.
 
==Danh sách các zombie==
 
==Danh sách các zombie==
 
===Almanac===
 
===Almanac===
Dòng 37: Dòng 37:
 
| style="text-align:center;"|[[Newspaper Zombie]]
 
| style="text-align:center;"|[[Newspaper Zombie]]
 
|[[File:Newspaper Zombie1.png]]
 
|[[File:Newspaper Zombie1.png]]
|Một zombie cầm [[Khiên|khiên]], di chuyển chậm lúc đầu, tốc độ trở nên nhanh gấp bội sau khi [[tờ báo]] bị rách nát.
+
|Một zombie cầm [[khiên]], di chuyển chậm lúc đầu, tốc độ trở nên nhanh gấp bội sau khi [[tờ báo]] bị rách nát.
 
| style="text-align:center;"|17<br />(8 for [[newspaper]])
 
| style="text-align:center;"|17<br />(8 for [[newspaper]])
 
|-
 
|-
 
| style="text-align:center;"|[[Screen Door Zombie]]
 
| style="text-align:center;"|[[Screen Door Zombie]]
 
|[[File:Screen Door Zombie1.png]]
 
|[[File:Screen Door Zombie1.png]]
|<span style="font-weight:normal;">Một zombie cầm </span>[[Khiên|khiên]], miễn nhiễm hiệu ứng đông lạnh từ [[Snow Pea]] và đậu lửa trừ khi cái [[khiên hình cửa]] bị mất. Khiên hình cửa có thể bị lấy ra bởi [[Magnet-shroom]] và đánh xuyên bởi [[Fume-shroom]].
+
|<span style="font-weight:normal;">Một zombie cầm </span>[[khiên]], miễn nhiễm hiệu ứng đông lạnh từ [[Snow Pea]] và đậu lửa trừ khi cái [[khiên hình cửa]] bị mất. Khiên hình cửa có thể bị lấy ra bởi [[Magnet-shroom]] và đánh xuyên bởi [[Fume-shroom]].
 
| style="text-align:center;"|65<br />(55 for [[screen door]])
 
| style="text-align:center;"|65<br />(55 for [[screen door]])
 
|-
 
|-
Dòng 62: Dòng 62:
 
| style="text-align:center;"| [[Ducky Tube Zombie]]**†
 
| style="text-align:center;"| [[Ducky Tube Zombie]]**†
 
|[[File:Ducky Tube Zombie1.png]]
 
|[[File:Ducky Tube Zombie1.png]]
|Chỉ xuất hiện ở [[hồ nước]]. Mạnh bằng phiên bản trên cạn của zombie dựa vào hình hài của nó. Có thể đem theo vật dụng hỗ trợ như [[Flag Zombie|cây cờ]], [[Conehead Zombie|nón giao thông]], [[Buckethead Zombie|cái xô]], và các hình hài [[Zombie ZomBotany]]. Những zombie đè bẹp bất ngờ sẽ nổi lên hồ bơi.
+
|Chỉ xuất hiện ở [[Hồ bơi]]. Mạnh bằng phiên bản trên cạn của zombie dựa vào hình hài của nó. Có thể đem theo vật dụng hỗ trợ như [[Flag Zombie|cây cờ]], [[Conehead Zombie|nón giao thông]], [[Buckethead Zombie|cái xô]], và các hình hài [[Zombie ZomBotany]]. Những zombie đè bẹp bất ngờ sẽ nổi lên hồ bơi.
 
| style="text-align:center;"|10, 17, 28, 65, hoặc 120
 
| style="text-align:center;"|10, 17, 28, 65, hoặc 120
 
|-
 
|-
 
| style="text-align:center;"|[[Snorkel Zombie]]†
 
| style="text-align:center;"|[[Snorkel Zombie]]†
 
|[[File:Snorkel Zombie1.png]]
 
|[[File:Snorkel Zombie1.png]]
|Invulnerable to most plants (except [[:Category:Lobbed-shot plants|lobbed shots]], [[Tangle Kelp]], and [[:Category:Explosive plants|explosive plants]]) while underwater. Only resurfaces to eat plants. Also appears in [[Zombiquarium]].
+
|Không bị tấn công bởi hầu hết các loại cây (trừ [[:Category:Cây cẩu đạn|cây cẩu đạn]], [[Tangle Kelp]], [[:Category:Cây phát nổ|cây phát nổ]]) khi đang lặn dưới nước. Chỉ trồi lên mặt nước để ăn cây. Còn xuất hiện [[Zombiquarium]].
 
| style="text-align:center;"|10
 
| style="text-align:center;"|10
 
|-
 
|-
 
| style="text-align:center;"|[[Zomboni]]**
 
| style="text-align:center;"|[[Zomboni]]**
 
|[[File:Zomboni1.png]]
 
|[[File:Zomboni1.png]]
|Rides a [[wikipedia:Ice resurfacer|Zamboni]] which crushes plants, leaving an ice trail behind.
+
|Lái [[wikipedia:Ice resurfacer|Zamboni (xe lắp tuyết)]] đè bẹp cây cối, lắp một lớp tuyết đằng sau.
 
| style="text-align:center;"|58
 
| style="text-align:center;"|58
 
|-
 
|-
 
| style="text-align:center;"|[[Zombie Bobsled Team]]**
 
| style="text-align:center;"|[[Zombie Bobsled Team]]**
 
|[[File:Zombie Bobsled Team1.png]]
 
|[[File:Zombie Bobsled Team1.png]]
|Only appears on an ice trail left by a [[Zomboni]]. Appears in groups of four in a [[bobsled]]. After its bobsled reaches the end of the ice trail, it will get off and walk normally.
+
|Chỉ xuất hiện một hàng lớp tuyết được lắp bởi [[Zomboni]]. Xuất hiện trong một nhóm bốn trên [[xe trượt tuyết]]. Sau khi xe trượt tuyết của chúng đến đoạn cuối của lớp tuyết, nó sẽ đi ra đi bộ bình thường.
| style="text-align:center;"|54<br />(10 per zombie, 14 for [[bobsled]])
+
| style="text-align:center;"|54<br />(10 mỗi zombie, 14 [[xe trượt tuyết]])
 
|-
 
|-
 
| style="text-align:center;"|[[Dolphin Rider Zombie]]**
 
| style="text-align:center;"|[[Dolphin Rider Zombie]]**
 
|[[File:Dolphin Rider Zombie1.png]]
 
|[[File:Dolphin Rider Zombie1.png]]
|[[Vaulting zombies|Vaulting zombie]], single jump. While riding his [[dolphin]], he is much faster. The dolphin disappears after jumping.
+
|[[Zombie nhảy]], chỉ một lần. Khi cưỡi [[cá heo]] của nó, sẽ di chuyển nhanh hơn. Con cá heo biến mất sau khi nhảy.
 
| style="text-align:center;"|17
 
| style="text-align:center;"|17
 
|-
 
|-
 
| style="text-align:center;"|[[Jack-in-the-Box Zombie]]**
 
| style="text-align:center;"|[[Jack-in-the-Box Zombie]]**
 
|[[File:Jack-in-the-Box Zombie1.png]]
 
|[[File:Jack-in-the-Box Zombie1.png]]
|Carries an exploding [[jack-in-the-box]] and moves twice as fast as normal Zombies. It shakes while cranking it up. Its jack-in-the-box can be taken by [[Magnet-shroom]].
+
|Đem theo một cái [[hộp hình nộm]] phát nổ di chuyển nhanh gấp hai lần zombie bình thường. sẽ lắc cái hộp khi ăn cây cối. Và cái hộp của nó có thể bị tịch thu bởi [[Magnet-shroom]].
 
| style="text-align:center;"|17
 
| style="text-align:center;"|17
 
|-
 
|-
 
| style="text-align:center;"|[[Balloon Zombie]]
 
| style="text-align:center;"|[[Balloon Zombie]]
 
|[[File:Balloon Zombie1.png]]
 
|[[File:Balloon Zombie1.png]]
|Floats over the ground. Protected from ground attacks; however, it can be blown away by [[Blover]]s and its [[balloon]] can be popped by [[Cactus]] and [[Cattail]].
+
|Bay lên không trung. Bảo vệ khỏi bị tấn công dưới đất; tuy nhiên, thể bị thổi bay bởi [[Blover]] [[bong bóng bay]] có thể làm nổ bởi [[Cactus]] [[Cattail]].
| style="text-align:center;"|11<br />(1 for balloon and on the water)
+
| style="text-align:center;"|11<br />(1 dành cho bong bóng ở trên mặt nước)
 
|-
 
|-
 
| style="text-align:center;"|[[Digger Zombie]]
 
| style="text-align:center;"|[[Digger Zombie]]
 
|[[File:Digger Zombie1.png]]
 
|[[File:Digger Zombie1.png]]
|Digs through the ground and appears on the left side of the lawn, then eats through the player's defenses from the left. Vulnerable to [[Magnet-shroom]], [[Gloom-shroom]], [[Starfruit]], [[Potato Mine]] (only when armed), and [[Split Pea]].
+
|Đào dưới mặt đất xuất hiện phía bên trái khu vườn, sau khi tấn công xuyên phòng thủ người chơi bên trái. Bị khắc chế bởi [[Magnet-shroom]], [[Gloom-shroom]], [[Starfruit]], [[Potato Mine]] (chỉ khi đã trồi lên), [[Split Pea]].
| style="text-align:center;"|15<br />(5 for [[hard hat]])
+
| style="text-align:center;"|15<br />(5 dành cho [[nón bảo hộ]])
 
|-
 
|-
 
| style="text-align:center;"|[[Pogo Zombie]]
 
| style="text-align:center;"|[[Pogo Zombie]]
 
|[[File:Pogo Zombie1.png]]
 
|[[File:Pogo Zombie1.png]]
|[[Vaulting zombies|Vaulting zombie]], makes multiple jumps. His [[pogo stick]] can be stolen by a [[Magnet-shroom]]. Also, he stops bouncing if he reaches a [[Tall-nut]].
+
|[[Zombie nhảy]], nhảy được nhiều lần. Cái [[ kheo]] của thể bị tịch thu bởi [[Magnet-shroom]]. Còn tiếp, dừng nhảy nếu đâm phải [[Tall-nut]].
 
| style="text-align:center;"|17
 
| style="text-align:center;"|17
 
|-
 
|-
 
| style="text-align:center;"|[[Zombie Yeti]]**
 
| style="text-align:center;"|[[Zombie Yeti]]**
 
|[[File:Zombie Yeti1.png]]
 
|[[File:Zombie Yeti1.png]]
|Runs away if not killed, drops four (five if first time) [[diamond]]s if killed. Appears after beating [[Adventure Mode]] a second time, on [[Level 4-10]].
+
|Bỏ chạy nếu không bị tiêu diệt, thả bốn (năm nếu lần đầu) [[kim cương (PvZ)]] khi bị tiêu diệt. Xuất hiện sau khi chiến thắng [[Adventure Mode]] lần đầu, vào [[Màn 4-10]].
 
| style="text-align:center;"|46
 
| style="text-align:center;"|46
 
|-
 
|-
 
| style="text-align:center;"|[[Bungee Zombie]]
 
| style="text-align:center;"|[[Bungee Zombie]]
 
|[[File:Bungee Zombie1.png]]
 
|[[File:Bungee Zombie1.png]]
|Steals a plant at random positions or drops zombies. An [[Umbrella Leaf]] offers protection to the surrounding area.
+
|Lấy trộm một cây cối ngẫu nhiên hoặc thả zombie xuống khu vườn. Một cây [[Umbrella Leaf]] sẽ giúp ngăn chặn việc này.
 
| style="text-align:center;"|23
 
| style="text-align:center;"|23
 
|-
 
|-
 
| style="text-align:center;"|[[Ladder Zombie]]
 
| style="text-align:center;"|[[Ladder Zombie]]
 
|[[File:Ladder Zombie1.png]]
 
|[[File:Ladder Zombie1.png]]
|[[Shield]] zombie, attaches ladder to defensive plants to let others go over them. Its shield is not affected by [[Snow Pea]]s and fire peas.
+
|Zombie cầm khiên, đặt cái thang xếp vào cây phòng thủ để những zombie đi sau vượt qua chúng. Khiên của nó sẽ không bị ảnh hưởng từ [[Snow Pea]] đậu lửa.
| style="text-align:center;"|42<br />(25 for ladder)
+
| style="text-align:center;"|42<br />(25 dành cho thang xếp)
 
|-
 
|-
 
| style="text-align:center;"|[[Catapult Zombie]]
 
| style="text-align:center;"|[[Catapult Zombie]]
 
|[[File:Catapult Zombie1.png]]
 
|[[File:Catapult Zombie1.png]]
|Attacks the last attackable plant in a row, until it is out of [[basketball]]s, or if there are not any plants in the row, then moves forward and crushes plants (if any).
+
|Tấn công các cây cột cuối cùng của 1 hàng, khi hết quả [[bóng rổ]] hoặc không cây nào hàng đó, nó sẽ di chuyển đè bẹp cây cối.
 
| style="text-align:center;"|33
 
| style="text-align:center;"|33
 
|-
 
|-
 
| style="text-align:center;"|[[Gargantuar]]*
 
| style="text-align:center;"|[[Gargantuar]]*
 
|[[File:Gargantuar1.png]]
 
|[[File:Gargantuar1.png]]
|Takes two instant kills, but [[Lawn Mower]]s, [[Pool Cleaner]]s, and [[Roof Cleaner]]s kill them instantly. Crushes plants instead of eating them and throws an [[Imp]] when weakened.
+
|Cần hai lượt giết ngay lập tức, nhưng [[Lawn Mower]], [[Pool Cleaner]], [[Roof Cleaner]] giết ngay lập tức. Đập nát cây cối thay ăn chúng và phóng [[Imp]] khi trở nên yếu đi.
 
| style="text-align:center;"|150
 
| style="text-align:center;"|150
 
|-
 
|-
 
| style="text-align:center;"|[[Imp]]
 
| style="text-align:center;"|[[Imp]]
 
|[[File:Imp1.png]]
 
|[[File:Imp1.png]]
|Thrown by [[Gargantuar]]s deep into your defenses after losing half of their health.
+
|Ném bởi [[Gargantuar]] vào sâu vòng tuyến phòng thủ sau khi mất nửa cây máu.
| style="text-align:center;"|10<br />(3 in [[I, Zombie]])
+
| style="text-align:center;"|10<br />(3 trong [[I, Zombie]])
 
|-
 
|-
 
| style="text-align:center;"|[[Dr. Zomboss]]
 
| style="text-align:center;"|[[Dr. Zomboss]]
 
|[[File:Dr. Zomboss1.png]]
 
|[[File:Dr. Zomboss1.png]]
|Final boss, has double health in [[Dr. Zomboss's Revenge]].
+
|Trùm cuối cùng, máu gấp đôi trong [[Dr. Zomboss's Revenge]].
| style="text-align:center;"|1,583<br />(3,165 in [[Dr. Zomboss's Revenge]] and second Adventure Mode gameplay)
+
| style="text-align:center;"|1,583<br />(3,165 trong [[Dr. Zomboss's Revenge]] lần thứ hai trong chế độ chơi chính)
 
|}
 
|}
   
===Non-almanac zombies===
+
===Zombie không thuộc Almanac===
 
{| cellspacing=1 cellpadding=1 border="1" class="wikitable"
 
{| cellspacing=1 cellpadding=1 border="1" class="wikitable"
| style="text-align:center;"|'''Name'''
+
| style="text-align:center;"|'''Tên'''
| style="text-align:center;"| '''Image'''
+
| style="text-align:center;"| '''Hình'''
| style="text-align:center;"| '''Characteristics'''
+
| style="text-align:center;"| '''Thông tin chung'''
| style="text-align:center;"| '''Health'''
+
| style="text-align:center;"| '''Máu'''
 
|-
 
|-
 
| style="text-align:center;"|[[Trash Can Zombie]]
 
| style="text-align:center;"|[[Trash Can Zombie]]
 
|[[File:Trash Can Zombie1.png]]
 
|[[File:Trash Can Zombie1.png]]
|[[Shield]] zombie, moves about the quarter the speed of a [[Zombie]], only appears in the console versions.
+
|Zombie cầm khiên, di chuyển bằng một phần tốc độ của một con [[Zombie]] bình thường, xuất hiện ở một vài phiên bản nhỏ.
| style="text-align:center;"|50<br />(40 for [[Trash Can|trash can]])
+
| style="text-align:center;"|50<br />(40 [[thùng rác]])
 
|-
 
|-
 
| style="text-align:center;"|[[Target Zombie]]
 
| style="text-align:center;"|[[Target Zombie]]
 
|[[File:Target Zombie1.png]]
 
|[[File:Target Zombie1.png]]
|Only appears in [[Versus Mode]]. The main goal for plants is to kill three of these zombies.
+
| Chỉ xuất hiện trong chế độ Versus. Mục tiêu chính của cây cối tiêu diệt ba trong những zombie thế này.
 
| style="text-align:center;"|10
 
| style="text-align:center;"|10
 
|-
 
|-
 
| style="text-align:center;"|[[Peashooter Zombie]]
 
| style="text-align:center;"|[[Peashooter Zombie]]
 
|[[File:Peashooter Zombie1.png]]
 
|[[File:Peashooter Zombie1.png]]
|Shoots [[pea]]s at plants, only appears in [[ZomBotany]] and [[ZomBotany 2]].
+
|Bắn đậu vào cây, chỉ xuất hiện trong [[ZomBotany]] và [[ZomBotany 2]].
 
| style="text-align:center;"|10
 
| style="text-align:center;"|10
 
|-
 
|-
 
| style="text-align:center;"| [[Wall-nut Zombie]]
 
| style="text-align:center;"| [[Wall-nut Zombie]]
 
| [[File:Wall-nut Zombie1.png]]
 
| [[File:Wall-nut Zombie1.png]]
| Takes high amounts of damage, only appears in ZomBotany and ZomBotany 2.
+
| một lượng máu khủng, chỉ xuất hiện trong ZomBotany ZomBotany 2
 
| style="text-align:center;"|65
 
| style="text-align:center;"|65
 
|-
 
|-
 
| style="text-align:center;"|[[Gatling Pea Zombie]]
 
| style="text-align:center;"|[[Gatling Pea Zombie]]
 
|[[File:Gatling Pea Zombie1.png]]
 
|[[File:Gatling Pea Zombie1.png]]
|Shoots four peas at once, only appears in ZomBotany 2.
+
|Bắn bốn đậu cùng một lúc, chỉ xuất hiện trong ZomBotany 2
 
| style="text-align:center;"|10
 
| style="text-align:center;"|10
 
|-
 
|-
 
| style="text-align:center;"|[[Tall-nut Zombie]]
 
| style="text-align:center;"|[[Tall-nut Zombie]]
 
|[[File:Tall-nut Zombie1.png]]
 
|[[File:Tall-nut Zombie1.png]]
|Takes about two instant kills if [[Potato Mine]] and [[Squash]], other instant kills can kill it in one hit, only appears in ZomBotany 2.
+
|Nhận khoảng hai lần giết ngay nếu [[Potato Mine]] và [[Squash]], còn lại sẽ giết ngay trong một lần, chỉ xuất hiện trong ZomBotany 2.
 
| style="text-align:center;"|120
 
| style="text-align:center;"|120
 
|-
 
|-
 
| style="text-align:center;"|[[Jalapeno Zombie]]
 
| style="text-align:center;"|[[Jalapeno Zombie]]
 
|[[File:Jalapeno Zombie1.png]]
 
|[[File:Jalapeno Zombie1.png]]
|Explodes after a short time and destroys all plants in the row, only appears in ZomBotany 2.
+
|Phát nổ trong khoảng thời gian ngắn phá hủy cây cối trong một hàng, chỉ xuất hiện trong ZomBotany 2
 
| style="text-align:center;"|17
 
| style="text-align:center;"|17
 
|-
 
|-
Dòng 215: Dòng 215:
 
==Thông tin cơ sở==
 
==Thông tin cơ sở==
 
==Xem thêm==
 
==Xem thêm==
{{Cây cối}}
+
{{Zombies}}

Phiên bản lúc 03:19, ngày 10 tháng 6 năm 2016

Allzombies

Every Almanac zombie

Bọn ta là loài không chết!

—Đám Zombie trong Zombies on Your Lawn

Còn nhiều mục đích khác, xem Zombie (trang định hướng).

Các zombie là những xác chết phân hủy, không có suy nghĩ, vô thức và thèm muốn bộ não con người. Chúng là những kẻ cần tiêu diệt chính của Plants vs. Zombies, mục tiêu của trò chơi là để ngăn cản chúng ăn não của người chơi. Xác sống, giống như đối thủ của chúng, các cây trồng, rất đa dạng về sức mạnh cũng như tốc độ, và có nhiều khía cạnh độc đáo mà phải phản ứng một cách thích hợp.

Tuy nhiên, trong I, ZombieVersus Mode, người chơi có thể chơi dưới dạng Zombie.

Danh sách các zombie

Almanac

Tên Hình ảnh Thông tin chung Máu
Zombie**† Zombie1 Một con zombie bình thường 10
Flag Zombie**† Flag Zombie1 Di chuyển cũng khá nhanh và xuất hiện khi có đợt phản công lớn. Có thể trang trí bằng tính năng Zombatar ở những phiên bản có nó. 10
Conehead Zombie**† Conehead Zombie1 Một zombie có đội nón, dùng nón giao thông để bảo vệ nó. 28
(18 for roadcone)
Pole Vaulting Zombie Pole Vaulting Zombie1 Zombie nhảy, có 1 lần nhảy, nhảy qua cây đầu tiên tìm thấy bằng cái sào. 17
Buckethead Zombie** Buckethead Zombie1 Một zombie có đội nón, có một cái xô cực kỳ sắt và khó để phá hủy, nhưng bị hút ra từ Magnet-shroom. 65
(55 for bucket)
Newspaper Zombie Newspaper Zombie1 Một zombie cầm khiên, di chuyển chậm lúc đầu, tốc độ trở nên nhanh gấp bội sau khi tờ báo bị rách nát. 17
(8 for newspaper)
Screen Door Zombie Screen Door Zombie1 Một zombie cầm khiên, miễn nhiễm hiệu ứng đông lạnh từ Snow Pea và đậu lửa trừ khi cái khiên hình cửa bị mất. Khiên hình cửa có thể bị lấy ra bởi Magnet-shroom và đánh xuyên bởi Fume-shroom. 65
(55 for screen door)
Football Zombie†* Football Zombie1 Một zombie có đội nón, rất nhanh, rất chắc. Mũ bảo hiểm có thể bị tịch thu bởi Magnet-shroom. 80
(70 nếu football helmet)
Dancing Zombie New Dancing Zombie2 Vừa đi vừa nhảy, triệu hồi Backup Dancer. Trước đó có có một hình hài tương tự như Michael Jackson. 17
Backup Dancer Backup Dancer1 Vừa đi vừa nhảy một nhóm bốn người. Có thể triệu hồi lại từ Dancing Zombie nếu bị tiêu diệt. Trước đó có một hình hài hồi tưởng lại phong cách ăn mặc của Michael Jackson. 10
Ducky Tube Zombie**† Ducky Tube Zombie1 Chỉ xuất hiện ở Hồ bơi. Mạnh bằng phiên bản trên cạn của zombie dựa vào hình hài của nó. Có thể đem theo vật dụng hỗ trợ như cây cờ, nón giao thông, cái xô, và các hình hài Zombie ZomBotany. Những zombie đè bẹp bất ngờ sẽ nổi lên hồ bơi. 10, 17, 28, 65, hoặc 120
Snorkel ZombieSnorkel Zombie1 Không bị tấn công bởi hầu hết các loại cây (trừ cây cẩu đạn, Tangle Kelp, và cây phát nổ) khi đang lặn dưới nước. Chỉ trồi lên mặt nước để ăn cây. Còn xuất hiện ở Zombiquarium. 10
Zomboni** Zomboni1 Lái Zamboni (xe lắp tuyết) đè bẹp cây cối, lắp một lớp tuyết đằng sau. 58
Zombie Bobsled Team** Zombie Bobsled Team1 Chỉ xuất hiện ở một hàng lớp tuyết được lắp bởi Zomboni. Xuất hiện trong một nhóm bốn trên xe trượt tuyết. Sau khi xe trượt tuyết của chúng đến đoạn cuối của lớp tuyết, nó sẽ đi ra và đi bộ bình thường. 54
(10 mỗi zombie, 14 là xe trượt tuyết)
Dolphin Rider Zombie** Dolphin Rider Zombie1 Zombie nhảy, chỉ một lần. Khi cưỡi cá heo của nó, nó sẽ di chuyển nhanh hơn. Con cá heo biến mất sau khi nhảy. 17
Jack-in-the-Box Zombie** Jack-in-the-Box Zombie1 Đem theo một cái hộp hình nộm phát nổ và di chuyển nhanh gấp hai lần zombie bình thường. Nó sẽ lắc cái hộp khi ăn cây cối. Và cái hộp của nó có thể bị tịch thu bởi Magnet-shroom. 17
Balloon Zombie Balloon Zombie1 Bay lên không trung. Bảo vệ khỏi bị tấn công dưới đất; tuy nhiên, nó có thể bị thổi bay bởi Bloverbong bóng bay có thể làm nổ bởi CactusCattail. 11
(1 dành cho bong bóng và ở trên mặt nước)
Digger Zombie Digger Zombie1 Đào dưới mặt đất và xuất hiện ở phía bên trái khu vườn, sau khi tấn công xuyên phòng thủ người chơi bên trái. Bị khắc chế bởi Magnet-shroom, Gloom-shroom, Starfruit, Potato Mine (chỉ khi đã trồi lên), và Split Pea. 15
(5 dành cho nón bảo hộ)
Pogo Zombie Pogo Zombie1 Zombie nhảy, nhảy được nhiều lần. Cái cà kheo của nó có thể bị tịch thu bởi Magnet-shroom. Còn tiếp, nó dừng nhảy nếu đâm phải Tall-nut. 17
Zombie Yeti** Zombie Yeti1 Bỏ chạy nếu không bị tiêu diệt, thả bốn (năm nếu lần đầu) kim cương (PvZ) khi bị tiêu diệt. Xuất hiện sau khi chiến thắng Adventure Mode lần đầu, vào Màn 4-10. 46
Bungee Zombie Bungee Zombie1 Lấy trộm một cây cối ngẫu nhiên hoặc thả zombie xuống khu vườn. Một cây Umbrella Leaf sẽ giúp ngăn chặn việc này. 23
Ladder Zombie Ladder Zombie1 Zombie cầm khiên, đặt cái thang xếp vào cây phòng thủ để những zombie đi sau vượt qua chúng. Khiên của nó sẽ không bị ảnh hưởng từ Snow Pea và đậu lửa. 42
(25 dành cho thang xếp)
Catapult Zombie Catapult Zombie1 Tấn công các cây ở cột cuối cùng của 1 hàng, khi hết quả bóng rổ hoặc không có cây nào ở hàng đó, nó sẽ di chuyển và đè bẹp cây cối. 33
Gargantuar* Gargantuar1 Cần hai lượt giết ngay lập tức, nhưng Lawn Mower, Pool Cleaner, và Roof Cleaner giết nó ngay lập tức. Đập nát cây cối thay vì ăn chúng và phóng Imp khi trở nên yếu đi. 150
Imp Imp1 Ném bởi Gargantuar vào sâu vòng tuyến phòng thủ sau khi mất nửa cây máu. 10
(3 trong I, Zombie)
Dr. Zomboss Dr. Zomboss1 Trùm cuối cùng, máu gấp đôi trong Dr. Zomboss's Revenge. 1,583
(3,165 trong Dr. Zomboss's Revenge và lần thứ hai trong chế độ chơi chính)

Zombie không thuộc Almanac

Tên Hình Thông tin chung Máu
Trash Can Zombie Trash Can Zombie1 Zombie cầm khiên, di chuyển bằng một phần tư tốc độ của một con Zombie bình thường, xuất hiện ở một vài phiên bản nhỏ. 50
(40 là thùng rác)
Target Zombie Target Zombie1  Chỉ xuất hiện trong chế độ Versus. Mục tiêu chính của cây cối là tiêu diệt ba trong những zombie thế này. 10
Peashooter Zombie Peashooter Zombie1 Bắn đậu vào cây, chỉ xuất hiện trong ZomBotany và ZomBotany 2. 10
Wall-nut Zombie Wall-nut Zombie1 Có một lượng máu khủng, chỉ xuất hiện trong ZomBotany và ZomBotany 2 65
Gatling Pea Zombie Gatling Pea Zombie1 Bắn bốn đậu cùng một lúc, chỉ xuất hiện trong ZomBotany 2 10
Tall-nut Zombie Tall-nut Zombie1 Nhận khoảng hai lần giết ngay nếu Potato Mine và Squash, còn lại sẽ giết ngay trong một lần, chỉ xuất hiện trong ZomBotany 2. 120
Jalapeno Zombie Jalapeno Zombie1 Phát nổ trong khoảng thời gian ngắn và phá hủy cây cối trong một hàng, chỉ xuất hiện trong ZomBotany 2 17
Squash Zombie Squash Zombie1 Squashes the first plant it comes near, moves faster than a normal zombie, only appears in ZomBotany 2. 10
Giga-Football Zombie†† Giga-Football Zombie1 Appears in the Plants vs. Zombies Web Version in Survival: Endless and Vasebreaker. 150
(140 for black football helmet)
Giga-gargantuar†† Giga-gargantuar1 Takes four Instant kills, but Lawn Mowers, Pool Cleaners, and Roof Cleaners kill them instantly. Crushes plants instead of eating them and throws an Imp when weakened.T 300 (∞ in Plants vs. Zombies FREE)
Catapult Baseball Zombie Catapult Baseball Zombie1 Only appears in Homerun Derby. Unknown
Baseball Zombie Baseball Zombie1 Only appears in Homerun Derby. Unknown

* Means this zombie has a giga form.
** Means this zombie has an invisible form in Invisi-ghoul.
† Means this zombie has a smaller form in Big Trouble Little Zombie.
†† Means this is the giga form (or possible giga form) of another zombie's normal counterpart.

Thông tin cơ sở

Xem thêm

Zombie
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.