FANDOM


(Tạo trang mới với nội dung “{{DISPLAYTITLE:Zombies (''Plants vs. Zombies'')}} Every Almanac zombie{{Quote|We are the Undead!|The Zombies}}{{ZombiesIntro…”)
 
Dòng 1: Dòng 1:
 
{{DISPLAYTITLE:Zombies (''Plants vs. Zombies'')}}
 
{{DISPLAYTITLE:Zombies (''Plants vs. Zombies'')}}
 
[[File:Allzombies.png|thumb|Every Almanac zombie]]{{Quote|We are the Undead!|The Zombies}}{{ZombiesIntro|game=Plants vs. Zombies|gameshort=PvZ|extra= However, in [[I, Zombie]] and [[Versus Mode]], the player can play as zombies.}}
 
[[File:Allzombies.png|thumb|Every Almanac zombie]]{{Quote|We are the Undead!|The Zombies}}{{ZombiesIntro|game=Plants vs. Zombies|gameshort=PvZ|extra= However, in [[I, Zombie]] and [[Versus Mode]], the player can play as zombies.}}
'''Các zombie''' là những xác chết phân hủy, không có suy nghĩ, vô thức và thèm muốn [[não|bộ não]] con người. Chúng là những kẻ cần tiêu diệt chính của game [[Plants vs. Zombies]], mục tiêu của trò chơi là để ngăn cản chúng ăn não của người chơi. Xác sống, giống như đối thủ của chúng, các [[cây cối]], rất đa dạng về sức mạnh cũng như tốc độ, và có nhiều khía cạnh độc đáo mà phải phản ứng một cách thích hợp.
 
 
==Danh sách các zombie==
 
==Danh sách các zombie==
 
===Almanac===
 
===Almanac===

Phiên bản lúc 10:17, ngày 31 tháng 5 năm 2016

Allzombies

Every Almanac zombie

We are the Undead!

—The Zombies

Còn nhiều mục đích khác, xem Zombie (trang định hướng).

Các zombie là những xác chết phân hủy, không có suy nghĩ, vô thức và thèm muốn bộ não con người. Chúng là những kẻ cần tiêu diệt chính của Plants vs. Zombies, mục tiêu của trò chơi là để ngăn cản chúng ăn não của người chơi. Xác sống, giống như đối thủ của chúng, các cây trồng, rất đa dạng về sức mạnh cũng như tốc độ, và có nhiều khía cạnh độc đáo mà phải phản ứng một cách thích hợp.


Danh sách các zombie

Almanac

Tên Hình ảnh Thông tin chung Máu
Zombie**† Zombie1 Một con zombie bình thường 10
Flag Zombie**† Flag Zombie1 Di chuyển cũng khá nhanh và xuất hiện khi có đợt phản công lớn. Có thể trang trí bằng tính năng Zombatar ở những phiên bản có nó. 10
Conehead Zombie**† Conehead Zombie1 Một zombie có đội nón, dùng nón giao thông để bảo vệ nó. 28
(18 for roadcone)
Pole Vaulting Zombie Pole Vaulting Zombie1 Zombie nhảy, có 1 lần nhảy, nhảy qua cây đầu tiên tìm thấy bằng cái sào. 17
Buckethead Zombie** Buckethead Zombie1 Một zombie có đội nón, có một cái xô cực kỳ sắt và khó để phá hủy, nhưng bị hút ra từ Magnet-shroom. 65
(55 for bucket)
Newspaper Zombie Newspaper Zombie1 Zombie cầm khiên, di chuyển chậm lúc đầu, tốc độ trở nên nhanh gấp bội sau khi tờ báo bị rách nát. 17
(8 for newspaper)
Screen Door Zombie Screen Door Zombie1 Zombie cầm khiên, miễn nhiễm hiệu ứng đông lạnh từ Snow Pea và đậu lửa trừ khi cái khiên hình cửa bị mất. Khiên hình cửa có thể bị lấy ra bởi Magnet-shroom và đánh xuyên bởi Fume-shroom. 65
(55 for screen door)
Football Zombie†* Football Zombie1 Headwear zombie, very durable, moves fast. Helmet can be taken away by Magnet-shroom. 80
(70 for football helmet)
Dancing Zombie New Dancing Zombie2 Dances as it walks, summons Backup Dancers. Previously had an appearance similar to that of Michael Jackson. 17
Backup Dancer Backup Dancer1 Dances as it walks in groups of four. Can be re-summoned if lead Dancing Zombie which is controlling it has not been killed. Previously had an appearance reminiscent of Michael Jackson's style. 10
Ducky Tube Zombie**† Ducky Tube Zombie1 Only appears in the Pool. Is just as strong as the on-land version of the zombie of which it is a variation. It has Flag, Conehead, Buckethead, and ZomBotany zombies variations. Is always Pool or Fog ambush zombie. 10, 17, 28, 65, or 120
Snorkel ZombieSnorkel Zombie1 Invulnerable to most plants (except lobbed shots, Tangle Kelp, and explosive plants) while underwater. Only resurfaces to eat plants. Also appears in Zombiquarium. 10
Zomboni** Zomboni1 Rides a Zamboni which crushes plants, leaving an ice trail behind. 58
Zombie Bobsled Team** Zombie Bobsled Team1 Only appears on an ice trail left by a Zomboni. Appears in groups of four in a bobsled. After its bobsled reaches the end of the ice trail, it will get off and walk normally. 54
(10 per zombie, 14 for bobsled)
Dolphin Rider Zombie** Dolphin Rider Zombie1 Vaulting zombie, single jump. While riding his dolphin, he is much faster. The dolphin disappears after jumping. 17
Jack-in-the-Box Zombie** Jack-in-the-Box Zombie1 Carries an exploding jack-in-the-box and moves twice as fast as normal Zombies. It shakes while cranking it up. Its jack-in-the-box can be taken by Magnet-shroom. 17
Balloon Zombie Balloon Zombie1 Floats over the ground. Protected from ground attacks; however, it can be blown away by Blovers and its balloon can be popped by Cactus and Cattail. 11
(1 for balloon and on the water)
Digger Zombie Digger Zombie1 Digs through the ground and appears on the left side of the lawn, then eats through the player's defenses from the left. Vulnerable to Magnet-shroom, Gloom-shroom, Starfruit, Potato Mine (only when armed), and Split Pea. 15
(5 for hard hat)
Pogo Zombie Pogo Zombie1 Vaulting zombie, makes multiple jumps. His pogo stick can be stolen by a Magnet-shroom. Also, he stops bouncing if he reaches a Tall-nut. 17
Zombie Yeti** Zombie Yeti1 Runs away if not killed, drops four (five if first time) diamonds if killed. Appears after beating Adventure Mode a second time, on Level 4-10. 46
Bungee Zombie Bungee Zombie1 Steals a plant at random positions or drops zombies. An Umbrella Leaf offers protection to the surrounding area. 23
Ladder Zombie Ladder Zombie1 Shield zombie, attaches ladder to defensive plants to let others go over them. Its shield is not affected by Snow Peas and fire peas. 42
(25 for ladder)
Catapult Zombie Catapult Zombie1 Attacks the last attackable plant in a row, until it is out of basketballs, or if there are not any plants in the row, then moves forward and crushes plants (if any). 33
Gargantuar* Gargantuar1 Takes two instant kills, but Lawn Mowers, Pool Cleaners, and Roof Cleaners kill them instantly. Crushes plants instead of eating them and throws an Imp when weakened. 150
Imp Imp1 Thrown by Gargantuars deep into your defenses after losing half of their health. 10
(3 in I, Zombie)
Dr. Zomboss Dr. Zomboss1 Final boss, has double health in Dr. Zomboss's Revenge. 1,583
(3,165 in Dr. Zomboss's Revenge and second Adventure Mode gameplay)

Non-almanac zombies

Name Image Characteristics Health
Trash Can Zombie Trash Can Zombie1 Shield zombie, moves about the quarter the speed of a Zombie, only appears in the console versions. 50
(40 for trash can)
Target Zombie Target Zombie1 Only appears in Versus Mode. The main goal for plants is to kill three of these zombies. 10
Peashooter Zombie Peashooter Zombie1 Shoots peas at plants, only appears in ZomBotany and ZomBotany 2. 10
Wall-nut Zombie Wall-nut Zombie1 Takes high amounts of damage, only appears in ZomBotany and ZomBotany 2. 65
Gatling Pea Zombie Gatling Pea Zombie1 Shoots four peas at once, only appears in ZomBotany 2. 10
Tall-nut Zombie Tall-nut Zombie1 Takes about two instant kills if Potato Mine and Squash, other instant kills can kill it in one hit, only appears in ZomBotany 2. 120
Jalapeno Zombie Jalapeno Zombie1 Explodes after a short time and destroys all plants in the row, only appears in ZomBotany 2. 17
Squash Zombie Squash Zombie1 Squashes the first plant it comes near, moves faster than a normal zombie, only appears in ZomBotany 2. 10
Giga-Football Zombie†† Giga-Football Zombie1 Appears in the Plants vs. Zombies Web Version in Survival: Endless and Vasebreaker. 150
(140 for black football helmet)
Giga-gargantuar†† Giga-gargantuar1 Takes four Instant kills, but Lawn Mowers, Pool Cleaners, and Roof Cleaners kill them instantly. Crushes plants instead of eating them and throws an Imp when weakened.T 300 (∞ in Plants vs. Zombies FREE)
Catapult Baseball Zombie Catapult Baseball Zombie1 Only appears in Homerun Derby. Unknown
Baseball Zombie Baseball Zombie1 Only appears in Homerun Derby. Unknown

* Means this zombie has a giga form.
** Means this zombie has an invisible form in Invisi-ghoul.
† Means this zombie has a smaller form in Big Trouble Little Zombie.
†† Means this is the giga form (or possible giga form) of another zombie's normal counterpart.

Thông tin cơ sở

Xem thêm

X · T · S
Cây cối
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.