FANDOM


Zen Garden là một chế độ chơi trong Plant vs. Zombie.Đó là một khu vườn ảo,là nơi người chơi có thể giữ các loại cây trồng mà mình thu thập được(cây trồng thường xuất hiện trong các gói quà khi bạn đánh zombie)
Zen garden

logo của zen garden

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.