FANDOM


Treasure Yeti là một zombie trong Plants vs. Zombies 2: It's About Time. Người chơi sẽ nhận một thông báo báo cáo cho anh/cô ấy Treasure Yeti hiện ở thế giới nào. Treasure Yeti có thể xuất hiện ở mọi nơi. Sau khi bị tiêu diệt, hắn sẽ làm rơi một hộp đồ ăn trưa (Lunch Box) có chứa 1000 xu (sau bản cập nhật 1.7).

Treasure Yeti
Treasure Yeti2
Một sinh vật kì bí và hiếm gặp, hắn luôn mang theo bữa trưa.

Sức khỏe

Dense (Đặc)

Tốc độ

Basic (Cơ bản)

Thông tin về Tốc độ

Chạy đi sau một thời gian

Đặc biệt

Đem theo kho báu

Điểm yếu

E.M.Peach

Thông tin trong Almanac

TOUGHNESS: Dense

SPEED: Basic

A rare and curious creature, he always packs a lunch.

Speed Details: runs away after a short while

Special: carries treasure

The rare and wondrous Yeti carries his lunch box up and down Mount Brainer to his isolated mountain lodge.

Tổng quan

Treasure Yeti có thể chịu được 34 phát bắn và thay đổi ngọai hình ở phát thứ 17. Treasure Yeti sẽ đánh rơi hộp đồ ăn sau khi bị tiêu diệt nhưng sẽ rút lui sau một lúc, vì thế bạn phải nhanh tay.

Chiến thuật

Thư viện ảnh

Plants vs. Zombies Wiki Tiếng ViệtThư viện ảnh về Treasure Yeti.
Treasure Yeti2
Đến trang này để xem.
Treasure Yeti2


Thông tin cơ sở

Xem thêm

Zombie
Plants vs. Zombies 2
Player's House
Ancient Egypt
Pirate Seas
Wild West
Far Future
Dark Ages
Trung Quốc
Big Wave Beach
Trung Quốc Shell Zombie
Frostbite Caves
Trung Quốc
Lost City
Trung Quốc
Neon Mixtape Tour
Jurassic Marsh
Modern Day
Kung-Fu World
Castle in the Sky
Khác
Trung Quốc
25 Sprouts-0
Ơn giời, mình có thể phát triển lá cây!
Bài viết này đang còn sơ khai. Hãy giúp chúng tôi mở rộng, nếu không bọn zombie sẽ ăn não của bạn!