FANDOM


Dưới đây là các cây vừa có sức chống chịu cao để chặn zombie, vừa có khả năng tấn công chúng.

All items (4)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.