FANDOM


Đây là những cây tấn công bằng cách ném đạn của mình vượt qua chướng ngại vật như nấm mộ hay khối băng về phía zombie. Vì vậy, đạn của chúng không bị cản lại bởi các loại khiên như cửa của Screendoor Zombie hay thùng của Barrel Roller Zombie. Ngoài ra chúng cũng tấn công được Snorkel Zombie kể cả khi zombie này đang lặn dưới nước.

All items (12)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.