FANDOM


Dưới đây là danh sách các cây bắn đậu, và tất cả chúng đều là cây bắn thẳng, tức là đạn của chúng không thể vượt qua được phần dốc mái nhà, trừ khi được trồng ở cột thứ 6 trở đi trong các màn Mái nhà. Đậu có nhiều loại, nhưng loại phổ biến nhất sẽ gây ra 1 sát thương cơ bản cho một mục tiêu, vì thế nó được coi là thước đo sát thương cho mọi loại đạn khác.

All items (9)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.