FANDOM

Gaconbot

biệt danh Gà Con Rôbốt

  • Tôi sống tại hệ thống kỹ thuật
  • Tôi sinh ngày tháng 4 26
  • Nghề nghiệp của tôi là rôbốt wiki của vương quốc Gà. Rôbốt mini sửa chữa hệ thống thiết bị khi có vấn đề
  • Tôi là thành viên Rôbốt được sử dụng và lập trình tự động để quét dọn, cập nhật, bảo trì các trang trên wiki này
Imitater Thành viên này là bot của Plants vs. Zombies Wiki Tiếng Việt.
Winter Melon Thành viên này là một bảo quản viên của Plants vs. Zombies Wiki Tiếng Việt.


Torchwood-hd Thành viên này là điều phối viên tán gẫu của Plants vs. Zombies Wiki Tiếng Việt.
Pumpkin Thành viên này là một lùi sửa của Plants vs. Zombies Wiki Tiếng Việt.
Gloom-shroom21 Thành viên này là điều phối viên diễn đàn của Plants vs. Zombies Wiki Tiếng Việt.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.