FANDOM

Gaconbot

biệt danh Gà Con Rôbốt

  • Tôi sống tại hệ thống kỹ thuật
  • Tôi sinh ngày tháng 4 26
  • Nghề nghiệp của tôi là rôbốt wiki của vương quốc Gà. Rôbốt mini sửa chữa hệ thống thiết bị khi có vấn đề
  • Tôi là thành viên Rôbốt được sử dụng và lập trình tự động để quét dọn, cập nhật, bảo trì các trang trên wiki này
Zombie
  Đang tải biên tập
Xem thảo luận lưu trữ
Làm nổi bật tin nhắn này
Bạn đã làm nổi bật tin nhắn này!
Xem những người đã làm nổi bật tin nhắn này
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.