FANDOM

Gà Con Tập Chơi

  • Tôi sống tại Bird island
  • Tôi sinh ngày tháng 1 1
  • Nghề nghiệp của tôi là just a trouble-controlling mad bird on this Fandom =)))))))))))))))))
  • Tôi là Male
Zombie
  Đang tải biên tập
Xem thảo luận lưu trữ
Làm nổi bật tin nhắn này
Bạn đã làm nổi bật tin nhắn này!
Xem những người đã làm nổi bật tin nhắn này
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.