FANDOM


IzOMBIELUCBINHTHUONG

Một hình ảnh màn Endless

Không được nhầm lẫn với I, Zombie (Màn chơi)

Tôi và Zombie (Tiếng Anh: I, Zombie) là một thể loại trò chơi Puzzle. Bạn có thể trồng Zombie ra để phá hủy toàn bộ cây trồng để nhận não người trong mỗi hàng. Màn chơi sẽ thắng nếu toàn bộ não bị ăn sạch. Thì trong khi đó sẽ có cây cối đứng chặn bạn. Nhiệm vụ bạn là tìm mọi cách để ăn não. Nếu hết mặt trời mà chưa ăn đủ 5 não, coi như bạn đã thua. Cây cối là bảng vẽ của Crazy Dave, hành động tương tự như cây cối thường.

Biểu tượng

Biểu tượng các màn chơi

Thông tin

Trò chơi này thuộc dạng Puzzle, bạn có nhiệm vụ đặt những con Zombie bằng mặt trời không được vượt lề đỏ. Trong trò chơi này có bàn chơi thử thách. Các cây cối bảng sẽ có một âm mưu rất thông minh. Bạn phải làm mọi cách để ăn đủ 5 não. Nếu hết mặt trời mà không ăn đủ não, bạn sẽ thất bại.

Các vòng chơi

Có tổng cộng mười màn chơi I, Zombie, mỗi lần chiến thắng thì độ khó của màn sẽ khó lên. Toàn bộ màn chơi đều tiến hành tương đương giai đoạn Ban đêm của màn chơi, và có lẽ người chơi có thể nhận mặt trời duy nhất bằng cách tấn công Sunflower và cho những cây nấm tỉnh táo tại chỗ.

Cây cối

Giá mặt trời của Zombie

Tên Zombie Giá mặt trời
Zombie 50
Conehead Zombie 75
Pole Vaulting Zombie 75
Buckethead Zombie 125
Screen Door Zombie 100
Football Zombie 175
Dancing Zombie 350
Balloon Zombie 150
Digger Zombie 125
Bungee Zombie 125
Ladder Zombie 150
Gargantuar 300
Imp 50

Xem thêm

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.