FANDOM


Survival: Endless là một màn Survival Mode được thiết lập ở màn Hồ bơi trong đó không giới hạn lá cờ. Nó được đặc trưng trong Plants vs. Zombies. Nó được mở khóa sau khi hoàn thành tất cả 10 màn Survival Mode khác. Màn này chủ yếu là một thách thức sống sót càng nhiều lá cờ càng tốt, và sẽ trở nên rất khó khăn khi người chơi hoàn thành nhiều cờ. Cũng giống như tất cả các màn Survival: Hard và Last Stand Endless, người chơi có thể lựa chọn lại các cây sau mỗi hai lá cờ được hoàn thành. Mỗi khi người chơi trồng cây nâng cấp, giá mặt trời của cây nâng cấp đó tăng 50 mặt trời. Nếu một cây nâng cấp bị bỏ đi trong bất kì cách nào, giá của nó sẽ giảm 50 mặt trời.

Chiến thuật

  • Chiến thuật tốt nhất ở màn này là càng nhiều Cob Cannon càng tốt, một hàng Winter Melon ở ô thứ 3 từ trái sang phải trên mặt đất, một hàng Gloom-shroom ở trước Winter Melon. Spikerock có thể kìm chân Gargantuar. Trong khi Tall-nut có thể bảo vệ Cob Cannon.
    • Người chơi có thể dùng Gatling Pea kết hợp với Torchwood, mặc dù không làm lạnh nhưng có thể gây sát thương mạnh hơn.
  • Mọi kiểu chiến thuật Survival: Endless có thể qua màn Survival: Pool (Hard) nhưng không phải kiểu chiến thuật Pool (Hard) nào cũng được áp dụng cho đợt có lũ zombie dày đặc trong Survival: Endless.
  • Zomboni, Jack-in-the-Box Zombie, và Giga-gargantuar là mối đe dọa thực sự trên màn này. Các Zomboni có thể nghiền nát cây của người chơi và không thể bị chậm lại, trong khi Giga-gargantuar cần bốn lượt giết ngay lập tức. Cả hai có thể bị đình trệ và thiệt mạng với Spikerock, nhưng Spikerock cần phải trồng lại nhanh ở hầu hết các đợt phản công. Jack-in-the-Box Zombie là một vấn đề, nó sẽ phá hoại các cây nếu chúng vào quá sâu.

Xem thêm

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.