FANDOM


Scaredy-shroom1
Plants vs. Zombies
Scaredy-shroom
Scaredy-shroom1
Scaredy-shroom là cây bắn xa và ẩn mình khi kẻ thù đến gần.
Giá mặt trời 25
Thời gian khôi phục Nhanh
Sát thương Bình thường
Sức khỏe Bình thường
Đặc biệt Dừng bắn khi kẻ thù tới gần
Mở khóa Sau khi chiến thắng màn 2-6
Trồng trên Sân cỏ, Lily Pad hoặc Flower Pot
Ngủ suốt ban ngày
"Who's there?" whispers Scaredy-shroom, voice barely audible. "Go away. I don't want to see anybody. Unless it's the man from the circus."

Scaredy-shroom là một cây nấm bắn xa như Peashooter, với giá thấp. Và nó nên được sử dụng trong các màn ban đêm. Nó thường ẩn mình khi zombie đến gần nó, ngăn nó tấn công không cần bảo vệ nó thực sự. Nó xuất hiện đầu tiên ở Plants vs. Zombies.

Suburban Almanac entry

Scaredy-shroom

New Scaredy-Shroom almanac

Scaredy-shrooms are long-ranged shooters that hide when enemies get near them.

Damage: normal
Special: stops shooting when enemy is close
Sleeps during the day

"Who's there?" whispers Scaredy-shroom, voice barely audible. "Go away. I don't want to see anybody. Unless it's the man from the circus."

Cost: 25

Recharge: fast

Sử dụng

Scaredy-shroom thực sự rất tốt khi sử dụng trong các màn ban đêm, phòng thủ cùng với Puff-shroomFume-shroom, cả hai đều có tầm bắn ngắn hạn. Khi chúng chỉ cần 25 mặt trời, Scaredy-shroom có thể trồng trên màn ban đêm, cho bạn một cây bắn hàng dài, giết zombie đang đến và đủ để bạn bảo vệ, trồng thêm Sun-shroom hoặc Sunflower. Tuy nhiên, nếu bạn dùng nó vào ban ngày, nó sẽ cần 100 mặt trời, gồm có 75 mặt trời từ yêu cầu Coffee Bean, làm nó cản trở hơn, dùng Peashooter là tốt nhất.

Chiến thuật

Mỗi khi Zombie đến gần Scaredy-shroom, tất cả những cây Scaredy-shroom trong tầm 3x3 xung quanh con Zombie đó sẽ thu người lại không bắn nữa nên bạn phải trồng thêm 2 cây trước nó để giữ khoảng cách khi Zombie đến gần hàng phòng thủ của bạn. Tốt nhất bạn nên trồng nó ở hàng gần nhà bạn vì nó sẽ hỗ trợ như Peashooter và sẽ tránh được Zombie làm nó sợ (trừ khi có Miner Zombie).

Thư viện ảnh

Plants vs. Zombies Wiki Tiếng ViệtThư viện ảnh về Scaredy-shroom.
Scaredy-shroom1
Đến trang này để xem.
Scaredy-shroom1

Thông tin cơ sở

Xem thêm

X · T · S
Cây cối
Plants vs. Zombies
Ban ngày Peashooter · Sunflower · Cherry Bomb · Wall-nut · Potato Mine · Snow Pea · Chomper · Repeater
Ban đêm Puff-shroom · Sun-shroom · Fume-shroom · Grave Buster · Hypno-shroom · Scaredy-shroom · Ice-shroom · Doom-shroom
Hồ bơi Lily Pad · Squash · Threepeater · Tangle Kelp · Jalapeno · Spikeweed · Torchwood · Tall-nut
Sương mù Sea-shroom · Plantern · Cactus · Blover · Split Pea · Starfruit · Pumpkin · Magnet-shroom
Mái nhà Cabbage-pult · Flower Pot · Kernel-pult · Coffee Bean · Garlic · Umbrella Leaf · Marigold · Melon-pult
Cây nâng cấp Gatling Pea · Twin Sunflower · Gloom-shroom · Cattail · Winter Melon · Gold Magnet · Spikerock · Cob Cannon
Khác Imitater · Explode-o-nut · Giant Wall-nut