FANDOM


Re-Re Spawn là 1 danh hiệu thành tích bạn có thể nhận được khi bạn để cho Zombie ăn hết 1 Infi-Nut và làm cho nó hồi sinh 2 lần

Nội dung

Đầu tiên,bạn nên chọn những vòng nào lâu lâu một ít. Bạn nên chọn Potato Mine và/hoặc các loại cây "activate when close" và bạn phải chọn lnfi-Nut (đương nhiên nếu muốn thành tích)

Khi con Zombie đầu tiên xuất hiện, bạn trồng lnfi-Nut vào hàng có con Zombie đó rồi trồng Potato-Mine đằng sau nó (đợi Zombie ăn hết là sẽ nổ vì Potato-Mine), sau đó hãy trồng những cây đánh lan tầm gần như Snapdragon hay Fume-Shroom, hay bạn cũng có thể dùng Coconut Cannon hay Banana Launcher để tấn công khi Zombie ăn hết lnfi-Nut và Potato-Mine chưa khôi phục xong

Ảnh tham khảo

Xem thêm

Thành tích
Plants vs. Zombies 2