FANDOM


Player's House - Ngày 4 là màn thứ tư trong Plants vs. Zombies 2: It's About Time và là màn cuối cùng trong Player's House. Buckethead Zombie lần đầu tiên được giới thiệu tại đây. Khi hoàn thành màn này, người chơi sẽ nhận được chai tương ớt, bán nó cho Crazy Dave với giá 1.000 xu rồi người chơi dịch chuyển thời gian tới Ancient Egypt.

Bỏ qua những màn chơi cơ bản sẽ gặp màn này.

Khó khăn

  • Đây là màn đầu tiên có tất cả hàng, làm cho nó khó lên, nhưng vẫn dễ.

Chiến thuật

Làm theo những thứ nên làm ở Player's House - Ngày 3, nhưng sử dụng Wall-nut để ngăn chặn zombie tiến gần hơn đến ngôi nhà của bạn, cho phép người chơi có thêm thời gian để chuẩn bị cho zombie đó đến lâu sau đó trong màn này. Nó khuyến khích sử dụng Potato MineWall-nut đối phó với Buckethead Zombie.

Thông tin cơ sở

Walkthrough

Fundamentals Day 4 - Plants vs Zombies 2 Its About Time

Fundamentals Day 4 - Plants vs Zombies 2 Its About Time

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.