FANDOM


Player's House - Ngày 3 là màn thứ ba trong Plants vs. Zombies 2. Khi hoàn thành màn này, người chơi sẽ được nhận Potato Mine.

Màn này có thể bỏ qua, như Ngày 1ngày 2.

Khó khăn

  • Sự khác biệt thực sự từ Player's House - Ngày 2 là có thêm Conehead Zombie (đội nón giao thông) và thêm một vài zombie bình thường.
  • Người chơi phải học cách sử dụng các Xẻng (Shovel) bằng cách lược bỏ ba Peashooter trái mặt để được chơi.

Chiến thuật

Thư viện ảnh

Thông tin cơ sở

  • Đây là màn đầu tiên xuất hiện Conehead Zombie và Xẻng.
  • Đây cũng là màn đầu tiên xuất hiện Peashooter trái mặt.

Walkthrough

Fundamentals Day 3 - Plants vs Zombies Its About Time

Fundamentals Day 3 - Plants vs Zombies Its About Time

Xem thêm