FANDOMPlayer's House - Ngày 2 là màn thứ 2 trong Plants vs. Zombies 2: It's About Time. Khi màn này được hoàn thành, người chơi sẽ nhận được Wall-nut, một cây trồng phòng thủ.

Màn này cũng có thể bỏ qua, như Ngày 1Player's House - Ngày 3.

Khó khăn

  • Màn này vô cùng dễ, bất cứ ai cũng có thể hoàn thành nó nếu người đó có một ít kỹ năng nhỏ.
  • Nếu để cho Zombie ăn hết chỗ cây của bạn, máy cắt cỏ của bạn sẽ sử dụng, tiêu diệt hết Zombie.
  • SunflowerPeashooter có thể dễ dàng bảo vệ nhà bạn.

Chiến thuật

  • Trồng 2 cột Sunflower gần nhà bạn nhất, tiếp đó là 2 đến 3 cột Peashooter. Việc này đủ để hoàn thành màn này.

Đợt tấn công

Chữ số nhỏ đặt ở kế bên biểu tượng zombie có nghĩa là zombie đó sẽ luôn luôn xuất hiện ở ngay hàng đó, 1 có nghĩa là hàng đầu, 5 nghĩa là hàng cuối
Đợt Zombie không bị động Zombie tấn công bất ngờ Ghi chú
1 Basic Zombie22 Không
2 Basic Zombie21 Basic Zombie22 Không
3 Basic Zombie21 Basic Zombie23 Không
4 Basic Zombie21 Basic Zombie22 Basic Zombie22 Basic Zombie23 Basic Zombie23 Flag Zombie2 Không Đợt cuối


Thông tin cơ sở

  • Đây là màn đầu tiên sử dụng Sunflower.

Walkthrough

Fundamentals Day 2 - Plants Vs Zombies 2 Its About Time

Fundamentals Day 2 - Plants Vs Zombies 2 Its About Time