FANDOMPlayer's House - Ngày 1màn đầu tiên trong Plants vs. Zombies 2. Khi màn này kết thúc, người chơi được nhận Sunflower.

Màn này có thể bỏ qua, cùng với ngày 2 và ngày 3 trong Player's House.

Khó khăn

  • Màn này là màn máy tự yêu cầu; các người chơi chỉ cần trồng Peashooter ở hai ô.
  • Nếu các zombie ăn hết Peashooter, máy cắt cỏ sẽ được sử dụng, giết tất cả zombie.

Chiến thuật

Màn này là màn vô cùng đơn giản nhất. Bạn chỉ cần nhặt mặt trời đơn giản và trồng Peashooter. Chỉ cần trồng Peashooter gần nhà nhất người chơi có thể.

Đợt tấn công

Chữ số nhỏ đặt ở kế bên biểu tượng zombie có nghĩa là zombie đó sẽ luôn luôn xuất hiện ở ngay hàng đó, 1 có nghĩa là hàng đầu, 5 nghĩa là hàng cuối
Đợt Zombie không bị động Zombie tấn công bất ngờ Ghi chú
1 Basic Zombie2 Không
2 Basic Zombie2 Basic Zombie2 Không
3 Flag Zombie2 Basic Zombie2 Basic Zombie2 Basic Zombie2 Basic Zombie2 Không Cờ cuối


Thông tin cơ sở

  • Màn này và Màn 1-1 từ Plants vs. Zombies là các màn đơn giản nhất, là không thể thua.
    • Trong thực tế, chúng là cả hai màn gần như giống nhau, với 150 mặt trời được cho , 1 hàng cỏ và Peashooter để bắt đầu.
  • Mặc dù là không thể thua, nhưng người chơi vẫn đặt Peashooter thứ hai ở hàng cuối để zombie đầu tiên đến ăn, những lần sau không để bảo vệ nhà dẫn đến vẫn có thể thua.
  • Người chơi không thể chơi màn này sau khi người chơi đã hoàn thành nó.
  • Đây là kiểu trò chơi bình thường duy nhất mà chỉ có thể sử dụng một cây cối.

Thư viện ảnh

Video hướng dẫn

Fundamentals Day 1 - Plan vs Zombies 2 Its about Time

Fundamentals Day 1 - Plan vs Zombies 2 Its about Time