FANDOM


Trước khi tham gia vào biên tập, sửa đổi tại Plants vs. Zombies Wiki,
hãy đọc một số điều khoản cần nắm bắt khi tham gia:

Khuyến khích nên đọc:
Điều khoản · Chính sách hình ảnh · Cẩm nang về văn phong
Thành viên tải lên · Yêu cầu cấp quyền thành viên · Liên lạc

Nếu bạn cảm thấy như bạn đang có khả năng để duy trì vai trò của đội ngũ nhân viên trên Plants vs. Zombies Wiki, gửi tên người dùng của bạn và lý lịch của bạn. Tất cả người dùng đã có ít nhất 25 sửa đổi có thể bầu chọn ai sẽ được thăng chức.

Bạn phải gửi yêu cầu cấp quyền của bạn tại đây.

Quy tắc cấp quyền

 • Không tùy tiện cấp cho người dùng bất kỳ ngay lập tức (đặc biệt là đối với hành chính viên); người đó sẽ được cấp quyền sau 3 ngày nếu họ đủ phiếu đồng ý.
 • Cấm tuyệt đối cầu xin người khác và mua chuộc người dùng khác để đồng ý.
 • Bất kỳ người dùng nào muốn thu hồi quyền của chính họ thì họ có thể thu hồi quyền của họ bất cứ lúc nào họ muốn không cần phải thảo luận, báo trước.
 • Lùi sửa và điều phối viên tán gẫu không hoạt động sẽ bị thu hồi nếu được người dùng đồng ý; bảo quản viên không hoạt động có thể sẽ bị thu hồi khi có cuộc thảo luận nghiêm ngặt; hành chính viên không hoạt động sẽ không bị thu hồi.
 • Trước khi người dùng được cấp quyền, anh/cô ấy có cuộc thử nghiệm kéo dài trong khoảng một ngày. Nếu anh/cô ấy làm tốt trong lần thử nghiệm thì sẽ làm tăng cơ hội cho anh/cô ấy được cấp quyền. Còn nếu anh/cô ấy làm sai trong lần thử nghiệm thì nó sẽ làm giảm cơ hội cho anh/cô ấy được cấp quyền.

Yêu cầu trở thành lùi sửa

 • Bạn phải có ít nhất 100 sửa đổi không gian Nội dung
 • Bạn phải có mặt trên wiki ít nhất một tháng.
 • Bạn phải không bị cấm trên hai tuần trong sáu tháng qua. *
 • Trên 50% bỏ phiếu phải là đồng ý.

Yêu cầu trở thành điều phối viên tán gẫu

 • Bạn phải có ít nhất 500 sửa đổi không gian Nội dung
 • Bạn phải có mặt trên wiki ít nhất hai tháng.
 • Bạn phải không bị cấm hoặc cấm tán gẫu trên một tuần trong sáu tháng qua.*
 • Trên 50% bỏ phiếu phải là đồng ý.

Yêu cầu trở thành bảo quản viên

 • Bạn phải có ít nhất 1000 sửa đổi không gian Nội dung
 • Bạn phải có mặt trên wiki ít nhất năm tháng.
 • Bạn phải không bao giờ bị cấm hoặc cấm tán gẫu trên ba ngày.*
 • Trên 65% bỏ phiếu phải là đồng ý.

Yêu cầu trở thành hành chính viên

 • Bạn phải có ít nhất 2000 sửa đổi không gian Nội dung.
 • Bạn phải có mặt trên wiki ít nhất chín tháng.
 • Bạn phải không bao giờ bị cấm hoặc cấm tán gẫu.*
 • Bạn phải là một bảo quản viên ít nhất hai tháng.
 • Trên 85% bỏ phiếu phải là đồng ý.
Kiểm tra sửa đổi của bạn tại đây (nó có thể không đúng nhưng chúng tôi sẽ tính toán dựa vào huy hiệu lẫn cách đóng góp của bạn).
*Cấm lạm dụng (cấm cho vui) không được tính.

Thông báo

Khi người dùng được cấp quyền hoặc thu hồi quyền, có năm trang mà cần phải được cập nhật ngay sau đây:

 1. Plants vs. Zombies Wiki:Nhân viên
 2. Plants vs. Zombies Wiki:Bảo quản viên (không phải luôn luôn)
 3. MediaWiki:Wikia.css
 4. MediaWiki:Wiki-navigation
 5. Bản mẫu:Đội ngũ nhân viên
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.