FANDOM


Trước khi tham gia vào biên tập, sửa đổi tại Plants vs. Zombies Wiki,
hãy đọc một số điều khoản cần nắm bắt khi tham gia:

Khuyến khích nên đọc:
Điều khoản · Chính sách hình ảnh · Cẩm nang về văn phong
Thành viên tải lên · Yêu cầu cấp quyền thành viên · Liên lạc

Trang chi tiết: Zombatar.
Trang chi tiết: Town.

Zombatar là một tính năng thú vị. Như một cộng đồng, chúng ta có tính năng tương tác trong bài viết của chúng ta, sự chia sẻ nhiều nhất của những người như chúng ta đều là ZombatarNgôi làng.

Tổng quan

Zombatar

Zombatar là một tính năng sẵn có trên trang mạng Plants vs. Zombies chính thức, Plants vs. Zombies: Game of the Year Version của Plants vs. Zombies, và phiên bản DS của Plants vs. Zombies. Bạn có thể tùy chỉnh Zombatar của bạn với nhiều hình ảnh khác nhau. Thiết bị của bạn có thể lưu Zombatar của bạn vào tập tin JPG, với chất lượng kém nhưng nó là tập tin hiệu quả. Từ khi tập tin JPG được hỗ trợ trên Wikia, bạn có thể tải lên Zombatar của bạn tới Plants vs. Zombies Wiki Tiếng Việt bằng Đặc biệt:Tải lên. Những Zombatar đều được chấp nhận, nhưng có một vài quy định áp dụng cho chúng.

Ngôi làng

Ngôi làng là tính năng giới thiệu trong trò chơi Facebook Plants vs. Zombies Adventures đó không chỉ hoạt động một mục đích thực cho việc thu thập tiền vàng và thu hoạch cây cối nà còn được dùng như một thứ dùng để khám phá và cá nhân sử dụng. Với sự đa dạng của các loại đồ trang trí, tòa nhà, những khu vực, sự kết hợp có thể cho ngôi làng về mặt lý thuyết vô hạn. Tuy nhiên, có một vài quy định, như Zombatar, có thể áp dụng hoặc không chấp nhận trên Plants vs. Zombies Wiki Tiếng Việt, nhưng những ngôi làng tốt có thể được yêu thích, ngưỡng mộ bởi cộng đồng trong năm.

Quy định

Đây là những nguyên tắc quan trọng chi phối việc tải lên hình Zombatar hoặc Ngôi làng.

Người tải

 1. Không được tạo ngôi làng và Zombatar công kích thù hằn. Nó bao gồm cả việc bắt chước ý nghĩa để làm giả điều gì đó, một ví dụ nguyên tốt trở thành đặc điểm kết hợp với afro-suit của 2006 Habbo raids,  hoặc sử dụng bụi cây, gạch, hoặc cây trồng đặt ở vị trí nhằm tạo ra tin nhắn căm ghét, tranh cãi, mâu thuẫn hoặc ký hiệu. Zombatar và ngôi làng được minh bạch sẽ bị xóa khi bị phát hiện và có thể sẽ bị cấm vì lý do quấy rối. Tài liệu tham khảo thực hiện tích cực trong thiện ý sẽ được chấp nhận.
 2. Không được đăng một Zombatar thay đổi bởi bất kỳ phần mềm vẽ nào, bao gồm cả Microsoft Paint, Adobe Photoshop, hoặc GIMP, để thêm một hình nền tùy biến hoặc đồ trang trí tùy chỉnh. Sử dụng công cụ vẽ để cắt/thay đổi kích thước hình ảnh, xóa điểm đen, hoặc làm tăng chất lượng ảnh đều được chấp nhận. Thành thật với Zombatar của bạn. Ngôi làng có thể sử dụng công cụ sửa ảnh hoàn toàn bởi ý định kiểm duyệt của tên người tải lên. Nếu một ngôi làng không có một tên chủ, thì nó sẽ bị xóa đi hoặc sẽ tải lại bằng tên chủ người đó.
 3. Không được đăng tải hình Zombatar, ngôi làng để đóng bản quyền hoặc một Zombatar hoặc ngôi làng đã đóng dấu bản quyền cước chú tài liệu (với ngoại lệ duy nhất của tài liệu trích từ PopCap Games). Những hình ảnh đó sẽ bị xóa vì lý do vi phạm quyền tác giả bản quyền.
 4. Không được đăng tải Zombatar và ngôi làng đã được sao chép một bản hoàn hảo khác của người dùng tải lên khác, kể cả nếu là bản sao là một phiên bản nâng cao hoặc hơi khác so với bản gốc. Một tính năng khác nhau, như thêm kiến một mắt, sẽ áp dụng như một sáng tạo chính thức thay thế cho hình ảnh mỉa mai.

Tập tin

 1. Không được tải lên hình ảnh GIF, JPEG và PNG động chấp nhận, nhưng một hình ảnh GIF động có thể xảy ra vấn đề với bài viết Zombatar và ngôi làng của người chơi.
 2. Không được tải hình ảnh dưới "favicon.ico". Chúng tôi không muốn làng hoặc Zombatar của bạn xuất hiện trên wiki chúng tôi.
 3. Không được tải Zombatar của bạn như "Zombatar.jpg" hoặc "Zombatar 1.jpg," hoặc làng của bạn như "Town.jpg" hoặc "Town 1.jpg." Những tên tập tin được phổ biến và sẽ được ghi đè lên nhiều lần. Thì làm sao mà bạn thích nó nếu một ai đã hoàn toàn quét sạch Zombatar hoặc ngôi làng của bạn khỏi sự tồn tại?
 4. Nếu một Zombatar, ngôi làng đã tồn tại với tên tập tin giống như của bạn, không được ghi đè lên tập tin đó. Thay vào đó, thay đổi tên của tập tin của bạn để có một thứ ban đầu.

Dán

 1. Tải lên duy nhất một Zombatar "chính" đẻ thêm vào bài viết Zombatar. Bạn có thể tải lên nhiều Zombatar để dùng trên trang thành viên, thảo luận thành viên, hoặc bài đăng blog của thành viên. Tuy nhiên, đăng tải nhiều Zombatar để hiển thị trên bài viết Zombatar sẽ bị cho là thư rác dành thành tích và có thể sẽ phạt cấm một năm. Các ngôi làng thực hiện theo các hướng dẫn tương tự, nhưng được sử dụng bên trong trang Player's Town thay thế.
 2. Tối đa là 48 Zombatar và ngôi làng không chính thức kết hợp có thể tải lên mỗi người. Tạo nhiều tài khoản trên Wikia không phải dùng để đánh lừa quy định này. Giới hạn được đặt để ngăn chặn lụt lội Đặc biệt:Tập tin mới. Giới hạn áp dụng hoạt động chỉ Zombatar không có ảnh hưởng đến bất kỳ nhật trình nào.
 3. Đánh dấu Zombatar/ngôi làng của bạn với tên thành viên bản thân bạn. Không được mô tả Zombatar hoặc ngôi làng của bạn không cần liệt kê tên của bạn ("Zombatar của tôi"), viết một nội dung rất dài ("Đây là Zombatar rất tuyệt của ông Nguyễn Văn A. Đừng chạm vào!"), hoặc chửi thề.
 4. Không có lý do gì để dán hai hoặc nhiều Zombatar cho bài viết.

Xóa

 1. Để thay đổi Zombatar hoặc ngôi làng của bạn hiện thời, đến trang tập tin và nhấn vào "Tải lên phiên bản mới tập tin này". Không được tải lên một cái mới hoặc bỏ rơi tập tin đang dùng chỉ vì sự lười biếng. Đây mới chấp nhận, tuy nhiên, suốt thời gian khó khăn nghiêm trọng và khẩn cấp liên quan khác.
 2. Bạn có thể yêu cầu bất kỳ bảo quản viên để xóa ảnh tải lên của bạn nếu bạn không hài lòng với nó. Không có giới hạn bao nhiêu Zombatar hoặc ngôi làng bạn muốn yêu cầu để xóa.
 3. Không được sử dụng nội dung công kích hoặc ngôn từ khiếm nhã khi yêu cầu xóa. Ngôn ngữ địa phương hay chuyên nghiệp được cho phép dùng, nhưng xin vui lòng không được quấy rối.
 4. Đừng lặp đi lặp lại và không có mục đích yêu cầu xóa Zombatar hoặc xóa ngôi làng. Lạm dụng tải lên rõ ràng có thể bị trừng phạt cấm vì quấy rối.
 5. Không được yêu cầu xóa Zombatar hoặc ngôi làng của người khác. Chúng đều là không phải của bạn.

Phổ biến

 1. Không được công khai Zombatar hoặc ngôi làng của bạn trên bất kỳ bài viết thường nào, trang đổi hướng, bản mẫu, tập tin không liên quan, trang MediaWiki, trang thảo luận bài viết, trang thảo luận tập tin, hoặc trang thảo luận bản mẫu
 2. Không được quảng cáo Zombatar hoặc ngôi làng cho thành viên khác sử dụng trang thảo luận của họ, bài đăng blog của họ, hoặc trang thành viên cá nhân của họ.
 3. Không được quấy rối thành viên khác bởi vì ngôi làng hoặc Zombatar của họ. Chỉ vì một ai đó có Peashooter để phòng thủ không có nghĩa nó thật sự đồng ý để quấy rối họ sử dụng Peashooter để phòng thủ.
 4. Không sử dụng bỏ phiếu để chơi với Zombatar.
 5. Zombatar phải không bao giờ nằm ở Trang Chính Plants vs. Zombies Wiki Tiếng Việt (trừ khi trang Zombatar là một bài viết chọn lọc).

Bài viết

 1. Không thêm bất kỳ thể loại nào trên trang Zombatar. Nó chỉ phải thêm vào trong thể loại "Zombie" bởi vì toàn bộ Zombatar đều là các zombie. Đối với những thể loại "tai nghe" hoặc "kính mắt" dự tính, hỏi bản thân bạn thế này: toàn bộ Zombatar bắt buộc trang trí tai nghe hoặc kính mắt?
 2. Biên tập viên sử dụng chế độ trực quan có thể vô tình thêm "captionalign=left" vào thể loại. (Đó không phải là lỗi của họ; các biên tập viên làm ra thì lại tự động cho ra như thế.) Nếu bạn đang quen với chế độ mã nguồn, xin vui lòng xóa tham số nếu bạn phát hiện ra nó. Các thông số khác nghĩa là cố tình.
 3. Không được xáo trộn Zombatar thành viên khác.
 4. Tham khảo Zombatar bằng cách tận dụng chữ Z mọi lúc có thể.
 5. Không được phá hoại bài viết Zombatar. Quy định này nên rõ ràng.

Bảo quản viên

 1. Không được xóa Zombatar và ngôi làng trừ khi chúng công kích, một thể loại như thư rác hoặc yêu cầu xóa bởi sáng lập của chúng.
 2. Không được cấm một thành viên tải lên Zombatar/ngôi làng của họ hoặc để lại nội dung của họ trong kho lưu trữ dữ liệu.
 3. Không một thành viên yêu cầu xóa, sau đó bạn hoặc một bảo quản viên bắt buộc làm theo để xóa Zombatar hoặc ngôi làng đã yêu cầu (với số lượng ngoại trừ lạm dụng tải lên).
 4. Không được thay đổi thiết lập mức khóa của bài viết Zombatar hoặc ngôi làng của người chơi thành "edit=sysop" bởi vì đây là một tính năng tương tác ý nghĩa cho cộng đồng, không phải cho bản thân bạn tận hưởng.

Mẹo

Mẹo không cần làm theo như quy định, nhưng chúng khuyến khích bạn nên đọc vì tính độc đáo và ngăn chặn xung đột trong tương lai.

Người tải

 1. Cố gắng không tạo ra một Zombatar khó khăn tương tự để zombie thực tế, như là phong cách zombie thường hoặc nón giao thông.
 2. Hãy giữ bản gốc! Tạo một vinh danh cho bài hát yêu thích của bạn, tạo một lời ám chỉ cho bộ phim yêu thích của bạn, hoặc chỉ chơi xung quanh với điều khiển!
 3. Chia sẻ Zombatar hoặc ngôi làng của bạn với bạn và gia đình của bạn. Cảm ơn họ vì đã khen và lời khích lệ của họ.
 4. Ngôi làng phải luôn luôn tận hưởng một chút làm dáng cho nó! Xóa đi những vật thừa thải của zombie không cần thiết hoặc trợ giúp dọn rác khác!
 5. Thêm khu vực khác? Di chuyển xung quanh một vài thứ? Muốn xem nhiều fan hâm mộ cuồng nhiệt của bạn, dữ liệu của bạn? Tải lên ngôi làng lại của bạn nếu cần! 

Tập tin

 1. Làm dáng Zombatar và ngôi làng của bạn với một chương trình vẽ nâng cao để tăng chất lượng hình ảnh. Chỉ cần đừng tạo đồ trang trí tự xây.
 2. Lưu Zombatar hoặc ngôi làng của bạn dưới dạng PNG khi có thể sẽ làm tăng chất lượng hình!
 3. Nếu bạn đang tải lên Zombatar phiên bản DS của bạn, xóa đường viền thông qua sửa đổi hình ảnh mô đun để nâng cao chất lượng cho Zombatar của bạn.

Dán

 1. Hãy nghĩ về một công khai dí dỏm cho mô tả của Zombatar của bạn!
 2. Cho đặc điểm dễ nhận biết của bạn để tạo cho nó một ngôi sao
 3. Tạo một tập tin tiêu đề sáng tạo cho Zombatar của bạn, như "Zombatarrr thân mật" hoặc cũng như làng "Ratabmoz."!

Xóa

 1. Hãy suy nghĩ hai lần trước khi xóa Zombatar hoặc ngôi làng của bạn. Nó có thể là một kiệt tác.

Phổ biến

 1. Quảng cáo Zombatar và ngôi làng của bạn trên trang thành viên của bạn, trong bài đăng blog, như hình đại diện của bạn, hoặc thông qua chức năng tán gẫu của Wikia!
 2. Sử dụng giọng điệu thân thiện hoặc viết hùng biện để móc giải trí người hâm mộ
 3. Nói về Zombatar hoặc ngôi làng qua lời nói trong miệng, wiki, diễn đàn, trang tán gẫu, trang mạng và bài blog của bạn.

Bài viết

 1. Làm dáng bài viết bằng cách thêm nội dung vào.
 2. Tạo thêm một ít sửa đổi ngữ pháp và chính tả. Mỗi lượng sửa đổi lớn giúp!
 3. Có một bản mẫu, liên kết, hoặc thư viện trở nên thành cọng cỏ? Sửa nó!
 4. Nếu bạn giúp thêm bài viết trở thành một bài chọn lọc, nhiều người muốn xem Zombatar hoặc ngôi làng của bạn.

Bảo quản viên

 1. Ghi nhớ rằng dự án cộng đồng tương tác đó giống như Zombatar hoặc ngôi làng đều có lợi cho wiki.
 2. Khuyến khích các thành viên thêm dữ liệu Zombatar của họ và ngôi làng của họ vào bài viết

Từ cuối cùng

Hãy vui vẻ với Zombatar và ngôi làng!

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.