FANDOM


Sau đây là danh sách từ cần dịch đúng dành cho biên tập viên.

Tên bài

Từ gốc: Từ dịch: Không phải là: Lý do:
Plants vs. Zombies Plants vs. Zombies Cây cối bắn thây ma, PvZ,... Giữ nguyên bản gốc
Plants vs. Zombies 2: It's About Time Plants vs. Zombies 2: It's About Time Cây cối bắn thây ma 2: Đó là về thời gian, PvZ2IAB,... Giữ nguyên bản gốc
Zombie Zombie Thây ma, xác sống,... Cách đọc quen thuộc đối với người Việt
Plants Cây cối, cây trồng Plant (VD: Plant này hoạt động rất hiệu quả,...) Cách biên dịch tốt nhất cho PvZ
Plants vs. Zombies Adventures Plants vs. Zombies Adventures Cuộc phiêu lưu giữa cây cối bắn thây ma Chưa việt hóa.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.