FANDOM


Dưới đây là danh sách ngôn ngữ dự án Wiki chị em của nhau:

Danh sách

STT Tên ngôn ngữ Địa chỉ Thông tin
Ngày tạo Sáng lập viên
1 Tiếng Anh http://plantsvszombies.wikia.com 12 tháng 5, 2009 Wckd
2 Tiếng Việt http://vi.plantsvszombies.wikia.com 9 tháng 3, 2013 Bảo Nguyễn
3 Tiếng Tây Ban Nha http://es.plantsvszombies.wikia.com 28 tháng 12, 2010 Boymessi98
4 Tiếng Đức http://de.pflanzen-gegen-zombies.wikia.com 15 tháng 12, 2010 Jonas the Roman
5 Tiếng Nga http://ru.plantsvszombies.wikia.com 10 tháng 2, 2012 PvZrasher

Quy định

  • Hãy liên kết cộng đồng ngôn ngữ của bạn trước khi thêm vào danh sách.
  • Khi bạn liên kết cộng đồng ngôn ngữ của bạn xong, bạn phải thêm ngôn ngữ của bạn vào trang này và tạo trang này với ngôn ngữ của bạn.
  • Khi bạn đang sửa đổi hoặc dịch một trang nào đó. Xin vui lòng trợ giúp chúng tôi bằng cách thêm liên kết ngôn ngữ từ trang này qua trang ngôn ngữ khác (ví dụ: Trang Peashooter mà bạn muốn liên kết đến ngôn ngữ tiếng Anh, hãy dùng [[en:Peashooter]] sẽ cho ra chữ tiếng Việt dưới thanh thể loại của trang Peashooter đó. Còn muốn di chuyển qua trang bên ngôn ngữ đó, dùng [[:en:Peashooter]] (có thêm dấu hai chấm đằng sau chữ en) sẽ cho ra en:Peashooter)
  • Không được phép tạo wikia thứ hai và đăng nó lên đây. Hai wikia được nêu sẽ xem xét lại và xóa đi nếu cần. (Ví dụ: Trang tiếng Anh đã có http://plantsvszombies.wikia.com/ mà bạn lại tạo ngôn ngữ tương tự nhưng lại là http://plantsvszombiesen.wikia.com/ là không đúng)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.