FANDOM


Chào mừng đến với danh sách quy định này về làm sao Plants vs. Zombies Wiki Tiếng Việt phân phối với thông tin cơ sở.

Tại sao phải có cái này?

Câu trả lời đó là một trong những câu trả lời tốt nhất bằng cách mở rộng những gì đã xảy ra khi trang này đã được thực hiện. Thông tin cơ sở được dùng chủ yếu như một nơi để đề cập đến bất cứ điều gì mà ai mong muốn về bài viết. Nhiều thông tin cơ sở được thêm vào bản sao cho là nội dung tồn tại sẵn, hoặc hoặc không thuộc về phần Thông tin cơ sở vì lý do các loại.

Quy định thông tin cơ sở

 • Thông tin cơ sở phải có liên quan đến bài viết.
 • Thông tin cơ sở phải có ý nghĩa, và là sự thật.
 • Thông tin cơ sở còn phải mang một cước chú hoặc sự thật ngoài đời. (Đặc biệt là cho các cây trồng.)
 • Thông tin cơ sở đều nhỏ, tổng quát sự thật không quan trọng. Có sự thật Thông tin cơ sở chính kỳ lạ và không đóng góp cho bài viết dọn sạch. Trong một cách chính xác, một số sự thật không quan trọng đều là quá là không quan trọng thuộc trong thông tin cơ sở.
  • Sai sự thật: Peashooter, Repeater, Snow Pea... đều là những cây cối duy nhất bắn đậu Quá nhiều cây cối bắn đạn cho thông tin cơ sở đó tốt nhất!
  • Sai sự thật: Sunflower tạo ra mặt trời và nên luôn luôn mua và dùng. Quá quan trọng để thuộc trong thông tin cơ sở! Đem nó vào dòng Chiến thuật!
 • Một quan điểm cá nhân KHÔNG PHẢI là thông tin cơ sở. Quan điểm và sự thật đều là hai thứ khác nhau, thông tin cơ sở phải là luôn luôn sự thật.
 • Thông tin cơ sở không phải là hình ảnh miêu tả, chẳng hạn như là "Wall-nut là một trong số cây cối màu nâu trong trò chơi."
 • Thông tin cơ sở phải LUÔN LUÔN liên quan đến trò chơi, và không bao giờ liên quan đến wiki.
 • Thông tin cơ sở không phải là bản sao của thông tin cơ sở khác.
 • Dự đoán không phải là thông tin cơ sở. Viết nó lên blog cá nhân của bạn, diễn đàn, hoặc trang thành viên.

Ví dụ thông tin cơ sở đúng

 • Bài viết là một phần giới hạn của mối liên quan từ những trang khác nhau có tất cả chung đặc điểm (một trong bảy zombie có thể đến Tall-nut bằng bản thân chúng không cần ăn)
 • Bài viết được tham thảo một nguồn nào đó (Not OK Corral là nguồn tham khảo thêm từ OK Corral Bar tại Tombstone, Arizona).
 • Thêm nguồn cơ sở liên quan đến bài viết và nó có điểm gì khác ở trò chơi khác (Power LilyPea-nut là những cây cao cấp duy nhất không xuất hiện ở trò chơi ban đầu).
 • Những đề mục cụ thể riêng nên giữa bài viết và thực thể khác (Khả năng Plant Food của Infi-nut đi xuyên qua hàng nước ở các màn Pirate Seas).
 • Những phần lỗi nên xác định liên quan trong bài viết (Trước bản cập nhật, Cherry Bomb có thể dùng Plant Perked).

Một thông tin cơ sở đúng được làm từ những dòng ít nhất ở trên.

Ví dụ thông tin cơ sở sai

 • Wiki tưởng tượng.
 • Sự suy đoán, tung tin đồn, bóp méo sự thật (Không biết làm sao Infi-nut có thể bị ăn bởi vì nó là màn chiếu hình).
 • Bài viết là một phần trong những nhóm liên quan lớn của sự liên quan chung mọi ý nghĩa (Một trong x cây không thể bắn thẳng vào zombie).
 • Những tương tác phổ biến (Cục bơ của Kernel-pult sẽ làm zombie đứng lại).
 • Lỗi không thể được sửa hoặc tái phiên bản mới (lỗi hình nền).

Thông tin cơ sở sai phải không bao giờ nên xuất hiện trên bài viết, một thông tin cơ sở sai làm từ những dòng ít nhất ở trên.

Làm sao để tạo ra thông tin cơ sở

Trang trò chơi duy nhất

 • Vị trí thông tin cơ sở phải nằm trong một danh sách theo thứ tự ưu tiên. Đáng chú ý hơn thông tin cơ sở phải được đặt trên trò ít quan trọng, ưu tiên thấp hơn.
 • Danh sách phải nằm tất cả một danh sách cho cho từng cá nhân của thông tin cơ sở.
  • Một số thông tin cơ sở đang nói về cá nhân thông tin đó. Nó được xem qua từ những thông tin cơ sở gốc.

Trang nhiều trò chơi

 • Thông tin cơ sở đặt trong những dòng hầu hết các trò chơi đều nói về thông tin đó trong lượng danh sách liên quan đó. Các bài viết Plants vs. Zombies: Garden Warfare có bài viết của chúng bởi vì chúng có điểm mạnh khác với trò chơi gốc.
 • Danh sách thông tin cơ sở thường rất quan trọng.
 • Bố trí danh sách sau đây, mỗi nhóm phân chia ra và bài viết cho biết giả thiết ở trong mỗi trò chơi.
  • Chung-Thông tin cơ sở phải luôn luôn ghi đúng về bài viết này, bất kể là trò chơi.
  • Plants vs. Zombies- Đúng thực tế cho Plants vs. Zombies
  • Plants vs. Zombies Adventures- Đúng thực tế cho Plants vs. Zombies Adventures
  • Plants vs. Zombies 2- Đúng thực tế choPlants vs. Zombies 2
 • Đây là danh sách điểm nhấn của trang nhiều trò chơi của thông tin cơ sở.

Ngữ pháp

Lưu ý: Bạn sẽ không bị chặn hoặc nhận được bất kỳ loại cảnh báo nào nếu bạn làm theo điều này. Tuy nhiên, nó được khuyến khích bạn nên làm theo.

 • Thông tin cơ sở phải sử dụng tiếng Anh đúng ngữ pháp như Plants vs. Zombies là một trò chơi của Mỹ.
 • Vị trí dừng lại phải được sử dụng ở cuối của tất cả các câu. Không có dấu chấm than hoặc dấu hỏi.
 • Chỉ sử dụng vốn để bắt đầu một câu và danh từ riêng.
 • Nếu bạn khắc phục lỗi chính tả hoặc ngữ pháp, đảm bảo rằng bạn có đánh dấu vào ô "Sửa đổi nhỏ". Đây là trường hợp ngoại lệ nếu bạn cũng đang tạo một sửa đổi không phải là nhỏ.
 • Không sử dụng ngôn ngữ ngôi thứ nhất hoặc ngôi thứ hai, nó nên thuộc về phần chiến thuật.
 • Không in đậm bất kỳ từ nào như đó thực sự hiển thị một ý kiến và nó đứng ra quá nhiều.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.