FANDOM


Trước khi tham gia vào biên tập, sửa đổi tại Plants vs. Zombies Wiki,
hãy đọc một số điều khoản cần nắm bắt khi tham gia:

Khuyến khích nên đọc:
Điều khoản · Chính sách hình ảnh · Cẩm nang về văn phong
Thành viên tải lên · Yêu cầu cấp quyền thành viên · Liên lạc

Sau đây là danh sách các quy tắc tải lên hình ảnh cần phải tuân theo được đặt trên Plants vs. Zombies Wiki Tiếng Việt không gian Nội dung.

Quy tắc cố định

Những quy tắc áp dụng cho tất cả các ảnh tải lên, không phân biệt chỗ bài viết họ đang được dán ảnh.

 • Nghiêm cấm tải lên hình ảnh có bản quyền hoặc hình ảnh đã in con dấu. Chỉ làm như vậy nếu bạn có sự cho phép từ người nắm rõ bản quyền. Chỉ ngoại trừ trường hợp đây là tất cả nội dung Plants vs. Zombies.
 • Nghiêm cấm tải lên các hình ảnh trong đó có nội dung bất hợp pháp tại Hoa Kỳ. Những hình ảnh ở đây sẽ bị xóa khi phát hiện và sẽ bị cấm khi có kết quả.
 • Đây là một Wiki gia đình. Chủ đề không phù hợp mọi lứa tuổi (cụ thể là bất cứ điều gì liên quan đến nội dung khiêu dâm và bạo lực) sẽ bị xóa khi phát hiện.
 • Nghiêm cấm đăng tải hình ảnh có lời lẽ tục tĩu, bậy bạ, hãy báo cáo một thành viên sử dụng từ ngữ tục tĩu nếu bạn phát hiện. Nên đăng hình vào các trang mạng Imgur và liên kết vào đây.
 • Hình ảnh không được chứa bất kỳ hình thức phân biệt đối xử hoặc hăm dọa trên mạng xã hội.
 • Cấm chụp hình người khác ngoài đời và đăng tải nó lên wiki.
 • Hình ảnh có kích thước nhỏ hơn 40px sẽ bị xóa bỏ khi phát hiện.
 • Nếu hình ảnh đã tồn tại, tuyệt đối đăng tải nó lại lần nữa. Đó gọi là thư rác và sẽ bị xóa

Quy tắc cho hình ảnh không phải sử dụng trên bài viết

NEEDFORSEED

Hình ảnh này không chú trọng đến bất cứ điều gì, và là một sự nhái lại. OK, miễn là nó không được sử dụng trên không gian Nội dung.

 • Các hình ảnh không sử dụng trên các bài viết có thể được giới thiệu các chủ đề khác Plants vs. Zombies.
 • Những thứ được đăng sẽ ở đó mãi mãi. Suy nghĩ trước khi bạn đăng hình ảnh về bạn.
 • Fan tưởng tượng, tự kỷ chỉ chấp nhận sử dụng trên trang blog, báo chí, zerochan không phải bài viết.

Quy tắc cho hình ảnh trên bài viết

Đối với một hình ảnh được sử dụng trên các bài viết không gian Nội dung, tất cả các quy tắc đã nêu phải được tuân theo.

Peashooter1

Một ví dụ hoàn hảo của một hình ảnh bài viết xứng đáng.

 • Hình ảnh phải có liên quan đến Plants vs. Zombies và trò chơi khác.
 • Hình ảnh này phải chú trọng theo một chủ đề, không phải xuất hiện nhiều
 • Những hình ảnh không thể quá mờ hoặc không chú trọng
 • Các hình ảnh không thể được sửa đổi trong bất kỳ cách nào, với cắt xén chỉ ngoại lệ duy nhất.
 • Không có fan tưởng tượng hoặc không phải hình ảnh chính thức trên không gian Nội dung. Chỉ trò chơi và hình ảnh của PopCap mới được tính.
 • Không nhái lại hình ảnh về trường hợp giống nhau (15 hình ảnh về Pea Pod gồm cả trang phục của nó).
 • Không được tải lên hình ảnh về vật dụng thực hư hiển thị (Chiếc xe đạp hiển thị trên Ban ngày là một ví dụ).
 • Bạn có thể tạo thư viện ảnh nếu hiện có 25 hoặc nhiều hình ảnh trên trang gốc.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.