FANDOM


Chúng ta sử dụng những bong bóng chữ trên những trang khác nhau để giao tiếp với những người dùng khác. Ở đây bạn có thể học làm sao để tạo chính bong bóng chữ của bạn và bạn có thể thêm của bạn trên trang này.

Làm sao để tạo một cái?

  1. Nhấn "Tạo trang mới".
  2. Điền "Bản mẫu:Bong bóng chữ/{{{tên đăng nhập của bạn}}}".
  3. Sao chép những thứ dưới đây.
  4. Thiết kế từng trình tự khác nhau bằng chính bạn.
{{Bong bóng chữ
|image = Hình avatar cá nhân hoặc tự up.
|color = Màu sắc
|name = Tên người dùng
|textcolor = Màu nội dung giới thiệu
|fonttype = Phông chữ
|sig = Chữ ký
|color2 = Màu sắc
|line = Dòng giới thiệu
|textcolor2 = Màu nội dung tin nhắn
|text = {{{nội dung}}}}}

Làm sao để dùng nó?

Dán {{Bong bóng chữ/{{{tên đăng nhập của bạn}}}|nội dung=Nội dung của bạn}} khi bạn đang sửa đổi

Triển lãm bong bóng chữ

Gacontapchoi
Gà Con Tập Chơi – Gà Con Hung Dữ ở đây chuyên về bản mẫu.
TALK CONTRIBS BLOG
Ta là Gà Con có hộp dụng cụ thú vị..........
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.