FANDOM


Pinata party

Piñata Party (Tạm dịch: Tiệc Piñata) là chế độ trò chơi trong Plants vs. Zombies 2: It's About Time. Nó thường xuyên đặt nơi tại nhà người chơi, nhưng thỉnh thoảng đặt trong thế giới khác, và có các zombie từ toàn bộ Không gian. Chúng đều là về cơ bản các phiên bản khác nhau hàng ngày của Brain Busters, cùng với Special Delivery, và thỉnh thoảng là Locked and Loaded hoặc Save Our Seeds. Bất kể định dạng, có thể có thêm mục tiêu để hoàn thành màn chơi. Những bữa tiệc Piñata đều có thể chơi mỗi ngày bây giờ vào mỗi 12:00 AM, và chúng chỉ duy nhất được chơi sau khi Crazy Dave nói với người chơi làm sao để mua sức mạnh trước khi bắt đầu ngày 6 trong Ancient Egypt.

Sau khi người chơi chiến thắng, họ sẽ đập ba Piñata, với có thể nhận sức mạnh miễn phí, tiền vàngkim cương, chậu mầm cây cho Zen Garden, hoặc kể cả trang phục cho những cây trồng. Trước bản cập nhật 1.7, nó còn có thể tìm thấy chìa khóa trong những Piñata đó.

Những bữa tiệc Piñata thỉnh thoảng để cho người chơi dùng cây cối nâng cấp kể cả khi họ không mua bất cứ thứ gì cả chẳng hạn như là Jalapeno, Power Lily, Snow Pea, và Squash, Kể cả những thứ khác.

Khi người chơi chiến thắn năm màn chơi liên tiếp của Piñata Party trong một hàng, Señor Piñata sẽ xuất hiện sau khi người chơi đập ba piñatas bình thường. Nó yêu câu ba lần nhấn để đập bể và luôn luôn nhận trang phục của cây hoặc lượng tiền lớn. Trước cập nhật 2.5 và sau cập nhật 2.9, bỏ lỡ một ngày sẽ khôi phục lần đếm.

Plants Vs Zombies 2 Music - Party Piñatas ☿ HD ☿

Plants Vs Zombies 2 Music - Party Piñatas ☿ HD ☿

The music played meanwhile opening the piñatas.

Plants Vs Zombies 2 Music - Señor Piñata ☿ HD ☿

Plants Vs Zombies 2 Music - Señor Piñata ☿ HD ☿

The music played while opening Señor Piñata.