FANDOM


The Ten Mushrooms

Mười loại nấm xuất hiện trong Plants vs. Zombies

A lovely family(shroom) 1.2

Tám loại nấm đầu tiên xuất hiện trong Plants vs. Zombies 2, sắp xếp theo thứ tự xuất hiện trong Almanac

Nấm là phần thể quả thịt chứa bào tử của các sinh vật thuộc ngành Nấm, thường mọc ở trên mặt đất hoặc trên nguồn thức ăn của chúng như gỗ mục hay xác sinh vật chết. Trong sê-ri Plants vs. Zombies, mặc dù nấm không phải thực vật, chúng vẫn được gọi là "cây". Dẫu vậy, chúng vẫn đóng vai trò rất quan trọng trong cả sê-ri. Trong Plants vs. Zombies, nấm là các sinh vật về đêm, và ngủ vào ban ngày. Để đánh thức chúng, người chơi cần trồng Coffee Bean lên các cây nấm, và chúng sẽ hoạt động như bình thường. Tuy nhiên, sang game thứ hai, nấm không còn ngủ vào ban ngày nữa. Năm trong số các cây nấm trở lại từ game đầu tiên, bao gồm Sun-shroom, Puff-shroom, Fume-shroom, Hypno-shroomMagnet-shroom. Trong số đó, Hypno-shroom đã trở thành một cây cao cấp. Bên cạnh đó, có tất cả bốn loại nấm mới, bao gồm: Spore-shroom (lấy được trong Neon Mixtape Tour), Perfume-shroom (lấy được trong Jurassic Marsh), Shadow-shroom (lấy được trong Modern Day) và Toadstool (cây cao cấp). Trong phiên bản Trung Quốc, có tất cả ba loại nấm mới, là Freeze Mushroom, Flame Mushroom, hai loại nấm cần các mảnh ghép để lấy được, và Magic Mushroom, một cây đặc biệt hàng tháng.

Thông tin cơ sở

  • Nấm không phải là thực vật ngoài đời thật. Chúng được xếp vào ngành riêng có tên là "Nấm", và ngành này về mặt di truyền thậm chí gần gũi với động vật hơn là thực vật.
  • Fume-shroomMagnet-shroom là các cây nấm duy nhất có thể nâng cấp được. Tuy nhiên, chỉ có Gloom-shroom là nấm. Gold Magnet thì lại là một cây bình thường.
  • Puff-shroomSea-shroom là hai loại nấm duy nhất không tốn Mặt trời.
  • Có một thành tích mang tên "No Fungus Among Us", thành tích này yêu cầu người chơi hoàn thành một màn ban đêm mà không dùng bất kì loại nấm nào.
  • Tương tự, cũng có một thành tích tên "Good Morning" yêu cầu người chơi hoàn thành một màn ban ngày mà chỉ dùng nấm và Coffee Bean.
  • Tất cả nấm trong Plants vs. Zombies đều có nhược điểm là ngủ vào ban ngày.
  • Sea-shroom là nấm duy nhất trồng được dưới nước.
    • Ngoài đời thực, Psathyrella aquatica là loài nấm duy nhất biết được hiện nay mọc được dưới mặt nước.
  • Tất cả nấm đều thức khi được trồng Coffee Bean.

Xem thêm

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.