FANDOM


Nếu bạn muốn nói về cây trồng, xem Cây Update

Trong Plants vs. Zombies 2: It's About Time có 13 nâng cấp. Sáu power-up và bảy hỗ trợ.

Trước phiên bản 1.9, ba Power Up là Power Pinch, Power Toss và Power Zap. Bây giờ, Power Pinch được thay thế bởi Power Snow.

Sau khi phiên bản 2.7 đã được phát hành, ba Power Up mới được sử dụng chỉ trong Vasebreaker đã được giới thiệu, đó là: Reveal Vase, Butter Zombie và Move Vase.

Các Power Up

Power Pinch

Pinch

Miêu tả: Dùng 2 ngón tay ngắt đầu Zombie để tiêu diệt nó!

Giá: 800 xu (1600 ở beta)

Thời gian: sáu giây

Bị xóa từ phiên bản 1.9.

Power Snow

Snow

Miêu tả: Chạm ngón tay của bạn liên tục cho đến hết time vào một zombie để ném từng cục tuyết lạnh vào nó!

Gía: 1400 xu

Thời gian: sáu giây

Được cho vào từ phiên bản 1.9.

Power Toss

Toss

Miêu tả: Dùng 1 ngón tay và gạt theo hướng xéo như mũi tên trong hình để hất 1 zombie(hay nhiều);quẹt 2 lần để loại bỏ khỏi màn hình.Không có tác dụng với các Gargantuar và Zomboss

Giá: 1200 xu (400 ở beta)

Thời gian: sáu giây

Power Zap

Zap

Miêu tả: Giữ ngón tay của bạn(chà qua chà lại) lên một zombie(hoặc nhiều) để giật điện nó!

Gía: 1000 xu (1200 ở beta)

Thời gian: bốn giây

Xem bình

Miêu tả: Xem bên trong một bình ở Vasebreaker.

Giá: 200 xu

Đắp bơ zombie

Miêu tả: Quăng bơ vào một con zombie ở Vasebreaker(Không gây sát thương)và làm cho nó bất động trong 1 vài giây.

Giá: 300 xu

Di chuyển bình

Miêu tả: Đổi chỗ một cái bình ở Vasebreaker.

Giá: 400 xu

Lịch sử cập nhật

Thông tin cơ sở

Xem thêm

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.