FANDOM


Modern Day - Ngày 8màn chơi thứ tám của Modern Day trong Plants vs. Zombies 2. Đây là màn nhiệm vụ (không phải Epic Quest) đầu tiên của Beghouled trong Plants vs. Zombies 2. Sau khi chiến thắng màn này, người chơi sẽ nhận một túi tiền.

Khó khăn

Màn này là mini-game xuất hiện từ Plants vs. Zombies. Ở màn này, người chơi phải vừa đánh bại zombie vừa xếp 100 cây trước khi người chơi thua. Mỗi lần xếp thì sẽ cho mặt trời, giúp nâng cấp các cây trồng sẵn trên sân cỏ. Nâng cấp những cây đó cho phép người chơi cầm cự lâu hơn. Khi một cây bị ăn, một cái hố sẽ để lại trong màn này, chỉ dùng sức mạnh trong màn để lấp lại. Lấy ví dụ là nâng cấp Snapdragon thành Cold Snapdragon, và Peashooter thành Fire Peashooter và kết quả là không có hiệu quả, vì sự trộn giữa lửa băng gây ra mất hiệu quả của băng. Người chơi nên nâng cấp cây có thể đối mặt với Newspaper Zombie khi nó có thể dọn nguyên một hàng khi cây của bạn chưa nâng cấp đủ. Tạo ra sự xếp hình làm bốn sẽ khiến cây đó sử dụng khả năng Plant Food. Đừng để zombie ăn quá nhiều cây vì nó sẽ khiến cho màn chơi khó hơn nếu không sử dụng tiền vàng.

Nâng cấp

Cây khởi đầu Nâng cấp 1 Giá mặt trời Nâng cấp 2 Giá mặt trời
Peashooter2 Fire Peashooter2 2000
Repeater2 2000 Threepeater2 4000
Wall-nut2 Tall-nut2 1000
Endurian2 1000
Cabbage-pult2 Pepper-pult2 2000
Melon-pult2 2500 Winter Melon2 5000
Snapdragon2 Cold Snapdragon2 2000
Lightning Reed2 Laser Bean2 2000

Thư viện ảnh

Walkthrough

Modern Day Day 8

Modern Day Day 8

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.