FANDOM


Modern Day - Ngày 7màn chơi thứ bảy của Modern Day trong Plants vs. Zombies 2. Màn này xuất hiện cánh cổng từ Dark Ages. Khi màn này đã dành chiến thắng lần đầu, người chơi sẽ nhận một Mystery Gift Box.

Khó khăn

Màn này mở đầu cực kỳ nhanh, cờ đầu tiên đã xuất hiện ngay lập tức một cách rất nhanh chóng. Yêu cầu bạn phải sản xuất mặt trời và phòng thủ nhanh hơn rất nhiều, cộng thêm việc Breakdancer Zombie lại xuất hiện lần nữa và cũng xuất hiện ngay sau khi màn chơi vừa bắt đầu. Octo Zombie cũng là một mối đe dọa khủng khiếp nhất, chúng xuất hiện rất sớm trong màn này, và có thể bịt cây hàng đống bằng bạch tuộc (octopi). Chìa khóa để chiến thắng màn này là phải xây những giàn phòng thủ nhỏ và nâng dần lên phòng thủ lớn và chặt hơn. Người chơi có thể sử dụng MoonflowerMagnifying Grass kèm theo các cây làm đơ, làm chậm, giết ngay lập tức để phòng thủ hàng đống zombie nguy hiểm và lũ bạch tuộc. Như Ngày 6, không được mang các cây bắn ra đạn vì cánh cổng Dark Ages lại xuất hiện và Jester Zombie bước ra từ đó có thể gây ra rắc rối trước.

Đợt tấn công

Chữ số nhỏ đặt ở kế bên biểu tượng zombie có nghĩa là zombie đó sẽ luôn luôn xuất hiện ở ngay hàng đó, 1 có nghĩa là hàng đầu, 5 nghĩa là hàng cuối
Đợt Zombie không bị động Zombie tấn công bất ngờ Ghi chú
1 Imp Mermaid Zombie2 Không Bài rap chơi; bỏ qua ngay đến đợt 2
2 Imp Mermaid Zombie2 Impunk2 Impunk2 Không 400%/7 Plant Food; bỏ qua ngay đến đợt 3
3 Flag Zombie2 Octo Zombie24 Breakdancer Zombie22 Không Cờ đầu tiên; 100% Plant Food
4 Basic Zombie21 Basic Zombie25 Newspaper Zombie23 Không
5 Newspaper Zombie22 Newspaper Zombie24 Không
6 Conehead Zombie23 Flag Zombie2 Imp Mermaid Zombie21 Imp Mermaid Zombie22 Imp Mermaid Zombie23 Imp Mermaid Zombie24 Imp Mermaid Zombie25 Breakdancer Zombie21 Breakdancer Zombie22 Breakdancer Zombie23 Breakdancer Zombie24 Breakdancer Zombie25 Không Cờ thứ hai; 300%/7 Plant Food
7 Conehead Zombie21 Conehead Zombie22 Conehead Zombie23 Conehead Zombie24 Conehead Zombie25 Không
8 Impunk22 Breakdancer Zombie22 Không 100% Plant Food; PortalDA xuất hiện ở cột thứ 7, hàng 2
9 Conehead Zombie21 Flag Zombie2 Deep Sea Gargantuar25 Octo Zombie21 Impunk25 Breakdancer Zombie25 Không Cờ thứ ba
10 Octo Zombie22 Octo Zombie24 Không
11 Conehead Zombie21 Conehead Zombie22 Conehead Zombie24 Conehead Zombie25 Buckethead Zombie23 Imp Mermaid Zombie22 Imp Mermaid Zombie24 Impunk21 Impunk25 Không
12 Conehead Zombie22 Conehead Zombie24 Buckethead Zombie23 Flag Zombie2 Octo Zombie21 Octo Zombie22 Octo Zombie24 Octo Zombie25 Breakdancer Zombie21 Breakdancer Zombie22 Breakdancer Zombie24 Breakdancer Zombie25 Không Cờ cuối; PortalDA xuất hiện ở cột thứ 6, hàng 3


Chiến thuật

Chiến thuật này không đòi hỏi phải có cây cao cấp. Tuy nhiên nó sẽ tăng tốc trồng cây nhanh hơn.

Các cây yêu cầu: Moonflower2 Puff-shroom2 Primal Wall-nut2 Phat Beet2 Primal Potato Mine2 Cherry Bomb2 Winter Melon2

  • Lưu ý: Bạn có thể sử dụng cây sản xuất mặt trời khác thay thế cho Moonflower. Twin Sunflower không khuyến khích sử dụng. Thử trồng mười đến mười lăm cây Moonflower nhưng phải để cột đầu trống để trồng Winter Melons.
  • Imp sẽ xuất hiện ở càng hàng ngẫu nhiên trước cờ đầu tiên. Điều này sẽ tìm kiếm một chiến thuật khó khăn hơn, nhưng có vài mẹo để đánh bại các đợt đầu tiên. Sử dụng Primal Potato Mine để tiêu diệt một bầy Imp. Trồng Puff-shroom ở cột thứ tư. Nó sẽ dụ Octo Zombie để trói nó thay vì phải trói cây khác. Bạn cũng có thể đào nó đi trước khi Octo Zombie trói nó. Sử dụng Primal Wall-nut ở hàng thứ hai để ngăn chặn Breakdancer Zombie từ việc đá những zombie và Imp bất kỳ khi di chuyển. Nếu không đủ Puff-shroom để tiêu diệt Zombie, trồng Phat Beet hoặc thêm Primal Wall-nut.
  • Một khi Newspaper Zombie xuất hiện ở hàng thứ ba, sử dụng Primal Potato Mine. Nếu bạn tính toán thời gian đúng, nó còn giúp tiêu diệt cả Octo Zombie và gỡ khóa trói cây khác. Bạn có thể dùng Cherry Bomb để thay thế.
  • Khi đợt zombie tiếp theo xuất hiện sau khi Octo Zombie bị tiêu diệt, không được giết chúng mà phải sử dụng Primal Wall-nut để chặn chúng và trồng nhiều Moonflower hơn.
  • Ở cờ thứ hai, bạn nên có tám hoặc nhiều Moonflower đủ để sản xuất mặt trời cho việc trồng một cây Winter Melon. Không được trồng Winter Melon ở trước Moonflower. Một cánh cổng Dark Ages sẽ xuất hiện và sẽ thả Jester Zombie. Trồng Phat Beet để tiêu diệt Jester. Tiếp tục sử dụng Cherry Bomb, Primal Potato Mine và Primal Wall-nut khi chiến đấu zombie.
  • Ở cờ thứ ba, tiếp tục trồng Phat Beet khi Octo Zombie xuất hiện. Chúng sẽ giúp gỡ khóa trói các cây xung quanh. Ở hàng thứ năm, tiêu diệt Deep Sea Gargantuar bằng Primal Potato Mine và Cherry Bomb
  • Ở cờ cuối, chặn cánh cổng Dark Ages ở cột thứ ba bằng Primal Wall-nut, sử dụng Cherry Bomb và Primal Potato Mine để tiêu diệt zombie còn lại.

Thư viện ảnh

Walkthrough

Modern Day Day 7

Modern Day Day 7

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.