FANDOM


Modern Day - Ngày 5màn chơi thứ năm của Modern Day trong Plants vs. Zombies 2. Nightshade là cây được chọn trước, không thể bỏ đi. Màn này không có cánh cổng. Sau khi chiến thắng màn này, người chơi sẽ nhận một túi tiền.

Khó khăn

Nightshade được cho người chơi trong màn này. Nightshade là một cây thay đổi khi được tăng sức mạnh. Nếu không tăng thì nó chỉ bắn ba lần với lần đập cực mạnh. Nếu được tăng sức mạnh, nó phóng lá xuyên một hàng và gây ra lượng sát thương khủng. Trồng Nightshade một cách có chiến thuật. Người chơi cũng không cần phải sử dụng cây được cho. Imp sẽ bắt đầu màn chơi trước, cho nên người chơi nên mang những cây phòng thủ nhanh như Puff-shroom. Jurassic Imp cũng xuất hiện trong màn này và người chơi cũng nên chú ý về tốc độ đi và tốc độ cắn của nó. Mối đe dọa lớn là Breakdancer Zombie sẽ đẩy zombie khác về phía trước. Tiêu diệt Breakdancer Zombie sẽ giúp nhiều màn này và để tránh nó đá zombie nguy hiểm, cũng phải phòng thủ sâu vào. Không mang theo cây cẩu đạn, vì Parasol Zombie sẽ đỡ chúng bằng dù.

Đợt tấn công

Chữ số nhỏ đặt ở kế bên biểu tượng zombie có nghĩa là zombie đó sẽ luôn luôn xuất hiện ở ngay hàng đó, 1 có nghĩa là hàng đầu, 5 nghĩa là hàng cuối
Đợt Zombie không bị động Zombie tấn công bất ngờ Ghi chú
1 Lost City Imp Zombie2 Jurassic Imp2 Không Nhạc rap được chơi, bỏ qua ngay đến đợt 2
2 Conehead Zombie2 Conehead Zombie2 Không
3 Lost City Imp Zombie24 Lost City Imp Zombie24 Breakdancer Zombie24 Không 100% Plant Food
4 Parasol Zombie22 Parasol Zombie23 Jurassic Imp21 Không
5 Flag Zombie2 Pharaoh Zombie22 Pharaoh Zombie24 Breakdancer Zombie22 Breakdancer Zombie24 Newspaper Zombie23 Newspaper Zombie25 Không Cờ đầu tiên
6 Conehead Zombie21 Conehead Zombie21 Lost City Imp Zombie25 Breakdancer Zombie21 Jurassic Imp25 Không
7 Conehead Zombie23 Parasol Zombie22 Parasol Zombie23 Parasol Zombie24 Không 100% Plant Food
8 Jurassic Imp21 Không
9 Parasol Zombie21 Parasol Zombie24 Lost City Imp Zombie22 Lost City Imp Zombie23 Breakdancer Zombie21 Breakdancer Zombie24 Không 100% Plant Food
10 Flag Zombie2 Porter Gargantuar23 Lost City Imp Zombie21 Lost City Imp Zombie22 Lost City Imp Zombie23 Lost City Imp Zombie24 Lost City Imp Zombie25 Breakdancer Zombie21 Breakdancer Zombie25 Newspaper Zombie21 Newspaper Zombie25 Không Cờ cuối


Thư viện ảnh

Walkthrough

Modern Day Day 5

Modern Day Day 5

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.