FANDOM


Modern Day - Ngày 11màn chơi thứ mười một của Modern Day trong Plants vs. Zombies 2. Shadow-shroomGarlic là những cây chọn trước trong màn này. Sau khi chiến thắng màn này, người chơi sẽ nhận một túi tiền.

Khó khăn

Màn chơi này cho sẵn Shadow-shroom. Khi bị ăn, nó sẽ phun chất độc zombie đó trong khoảng thời gian. Sử dụng Moonflower kết hợp với Shadow-shroom có thể giúp hủy diệt lượn lớn zombie, bởi vì zombie bị đầu độc có thể đi qua làm cho hiệu ứng này dính vào zombie khác (nếu Shadow-shroom được tăng sức mạnh). Thêm nữa, người chơi nên nhớ rằng Shadow-shroom sẽ tấn công xuyên giáp, xem cách nó tấn công Newspaper Zombie. Không như nhiều màn trong thế giới này, màn này cho phép nhiều thời gian để phòng thủ, làm cho trở nên dễ dàng vượt qua hơn. Tổng quan, màn này cũng không quá khó để đối phó, những zombie đặc biệt kia dễ dàng tấn công, tiêu diệt. Sử dụng Garlic thì điều đó không cần thiết, nhưng vẫn tạo nhiều chiến thuật cho màn này.

Đợt

Chữ số nhỏ đặt ở kế bên biểu tượng zombie có nghĩa là zombie đó sẽ luôn luôn xuất hiện ở ngay hàng đó, 1 có nghĩa là hàng đầu, 5 nghĩa là hàng cuối
Đợt Zombie không bị động Zombie tấn công bất ngờ Ghi chú
1 Basic Zombie2 Basic Zombie2 Không
2 Newspaper Zombie22 Không
3 Basic Zombie25 Conehead Zombie23 Conehead Zombie24 Không 100% Plant Food
4 Basic Zombie22 Basic Zombie23 Pianist Zombie21 Không
5 Basic Zombie21 Basic Zombie22 Basic Zombie23 Buckethead Zombie24 Flag Zombie2 Prospector Zombie25 Mecha-Football Zombie25 Không Cờ đầu tiên
6 Conehead Zombie23 Conehead Zombie24 Pianist Zombie22 Không 100% Plant Food
7 Basic Zombie21 Basic Zombie22 Basic Zombie25 Prospector Zombie23 Prospector Zombie24 Newspaper Zombie21 Không
8 Basic Zombie21 Basic Zombie23 Basic Zombie25 Buckethead Zombie22 Pianist Zombie24 Không
9 Conehead Zombie21 Conehead Zombie25 Newspaper Zombie22 Newspaper Zombie23 Newspaper Zombie24 Không
10 Basic Zombie22 Basic Zombie23 Basic Zombie24 Flag Zombie2 Prospector Zombie21 Prospector Zombie25 Pianist Zombie23 Mecha-Football Zombie21 Mecha-Football Zombie25 Newspaper Zombie22 Newspaper Zombie24 Không Cờ cuối


Thư viện ảnh


Walkthrough

Modern Day Day 11

Modern Day Day 11

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.