FANDOM


Modern Day - Ngày 10màn chơi thứ mười của Modern Day trong Plants vs. Zombies 2. Màn này chủ yếu là các zombie Frostbite Caves Far Future. Hai loại Ô Sức Mạnh xuất hiện trên sân vườn. Khi màn này đã dành chiến thắng lần đầu, người chơi sẽ mở khóa Shadow-shroom. Nó còn là màn cuối cùng của phần 1 có các cánh cổng ở đó.

Khó khăn

Có một sự kết hợp của các Gargantuar mạnh nhất trong màn này: Gargantuar Prime phóng lade, Jurassic Gargantuar có máu trâu và Sloth Gargantuar phóng tới Imp trong màn này. Zombie như Jurassic Imp, Weasel Hoarder, và rât nhiều zombie xuất hiện ngay từ lúc bắt đầu làm cho màn này trở nên cực kỳ thử thách mạo hiểm. Troglobite, Robo-Cone ZombieMecha-Football Zombie cũng là mối đe dọa lớn. Người chơi cần phải chuẩn bị các cây cực mạnh để chiến thắng, cũng như chiến thuật phòng thủ sớm và nhanh. Ô Sức Mạnh xuất hiện trong màn này, nhưng vị trí phân bố của chúng hoàn toàn vô ích, khi ở đó là những vị trí zombie thả ra.

Đợt tấn công

Chữ số nhỏ đặt ở kế bên biểu tượng zombie có nghĩa là zombie đó sẽ luôn luôn xuất hiện ở ngay hàng đó, 1 có nghĩa là hàng đầu, 5 nghĩa là hàng cuối
Đợt Zombie không bị động Zombie tấn công bất ngờ Ghi chú
1 Jurassic Imp2 Không Bỏ qua ngay đến đợt 2
2 Bug Bot Imp2 Yeti Imp2 Jurassic Imp2 Không Bỏ qua ngay đến đợt 3
3 Jetpack Zombie22 Jetpack Zombie24 Không 100% Plant Food
4 Flag Zombie2 Robo-Cone Zombie23 Hunter Zombie22 Weasel Hoarder24 Jurassic Imp23 Không Cờ đầu tiên
5 Shield Zombie21 Troglobite2=1 Không
6 Shield Zombie25 Dodo Rider Zombie25 Không
7 Troglobite2-4 Jurassic Imp22 Không 100% Plant Food; PortalFF thả ở cột thứ 9, hàng 2
8 Flag Zombie2 Shield Zombie23 Disco-tron 300021 Disco-tron 300025 Troglobite2-3 Weasel Hoarder22 Weasel Hoarder24 Jurassic Imp21 Jurassic Imp22 Jurassic Imp23 Jurassic Imp24 Jurassic Imp25 Không Cờ thứ hai
9 Buckethead Zombie21 Buckethead Zombie25 Jetpack Zombie22 Jetpack Zombie23 Jetpack Zombie24 Không PortalJM thả ở cột thứ 6, hàng 3
10 Sloth Gargantuar24 Không 100% Plant Food
11 Jurassic Gargantuar23 Không
12 Flag Zombie2 Jetpack Zombie24 Shield Zombie22 Gargantuar Prime22 Mecha-Football Zombie25 Hunter Zombie23 Dodo Rider Zombie21 Jurassic Imp22 Không Cờ cuối


Troglobite2- luôn đẩy hai khối
Troglobite2= luôn đẩy một khối

Chiến thuật

Thư viện ảnh

Walkthrough

Modern Day Day 10

Modern Day Day 10

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.