FANDOMModern Day - Ngày 1màn chơi đầu tiên của Modern Day trong Plants vs. Zombies 2. Cánh cổng thời gian xuất hiện lần đầu trong màn này. Khi màn này đã dành chiến thắng lần đầu, người chơi sẽ mở khóa Moonflower.

Khó khăn

Màn này bản thân nó không quá khó khăn, chỉ là ba zombie bình thường kèm theo Flag Zombie. Tuy nhiên thì màn này trở nên phổ biến và khó dần do có những zombie từ khắp thế giới qua cái cổng. Xuất hiện ngẫu nhiên ở ô bất kỳ, thường ở phía phòng thủ người chơi. Người chơi nên cẩn thận cái cổng này, khi zombie xuất hiện ra ở phần cuối là những zombie Mecha-Football Zombie, Robo-Cone Zombie, Pharaoh Zombie, Barrel Roller Zombie, và Shield Zombie có thể gây khó khăn cho người chơi.

Đợt tấn công

Chữ số nhỏ đặt ở kế bên biểu tượng zombie có nghĩa là zombie đó sẽ luôn luôn xuất hiện ở ngay hàng đó, 1 có nghĩa là hàng đầu, 5 nghĩa là hàng cuối
Đợt Zombie không bị động Zombie tấn công bất ngờ Ghi chú
1 Basic Zombie2 Không
2 Basic Zombie2 Basic Zombie2 Không
3 Basic Zombie2 Conehead Zombie2 Không 100% Plant Food
4 Conehead Zombie22 Conehead Zombie25 Không
5 Conehead Zombie21 Conehead Zombie22 Conehead Zombie24 Conehead Zombie25 Flag Zombie2 Không Cờ đầu; PortalAE xuất hiện ở cột thứ 4 và hàng thứ 3
6 Conehead Zombie21 Conehead Zombie23 Conehead Zombie25 Không
7 Basic Zombie22 Conehead Zombie21 Buckethead Zombie24 Không
8 Basic Zombie23 Basic Zombie23 Conehead Zombie23 Buckethead Zombie23 Không PortalPS xuất hiện ở cột thứ 6 và hàng thứ 2
9 Conehead Zombie22 Conehead Zombie2 Buckethead Zombie21 Buckethead Zombie25 Không 100% Plant Food
10 Basic Zombie22 Basic Zombie23 Basic Zombie24 Conehead Zombie21 Conehead Zombie25 Buckethead Zombie22 Buckethead Zombie23 Buckethead Zombie24 Flag Zombie2 Không Cờ cuối; PortalFF xuất hiện ở cột thứ 5, hàng đầu


Chiến thuật

Chiến thuật của Cúc Sáo Nhảy

Bạn cần có: Primal Sunflower, Magnifying Grass, Cherry Bomb, E.M.Peach, Stallia , Sun Bean và Blover.

Đầu tiên, trồng một hàng PS ở hàng 2,trồng tiếp một hàng. Dùng Stallia để làm chậm zombies lại. Rồi trồng một hàng MG hàng một. Xuất hiện AC portal, nếu là Pharaoh thì Sun Bean + Plant Food. Xuất hiện Pirate Sea dùng Blover thổi bay hải âu và vẹt. Portal cuối dùng E.M.Peach làm bất động máy móc. Nếu sạc mặt trời chậm dùng Cherry Bomb.

Chiến thuật này có thể áp dụng không cần Premium Plant hoặc instant kill plant.

Thư viện ảnh

Thông tin cơ sở

  • Màn này và Jurassic Marsh - Ngày 1 là những màn duy nhất 'Ngày 1' có hai cờ.
  • Hiện màn này cũng là màn thông thường duy nhất Dr. Zomboss nói, đây cũng là lần đầu tiên hắn ta nói vào màn đầu tiên của thế giới.

Walkthrough

Modern Day Day 1

Modern Day Day 1

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.