FANDOM


PvZ worldMD
MDtrailerbanner
Modern Day
Thế giới thứ mười một và cuối cùng trong Plants vs. Zombies 2 Moonflower2 Nightshade2 Shadow-shroom2 Dusk Lobber2 Grimrose2
44 màn · Phát hành toàn bộ vào ngày 6 tháng 2, 2017 Imp2 Gargantuar2 Newspaper Zombie2 Balloon Zombie2 All-Star Zombie2 Super-Fan Imp2
PvZ2

Modern Day

PvZ2 Backyard01
Một bãi trồng trống ở Modern Day
Trò chơi Plants vs. Zombies 2
Số lượng
màn chơi
44
Cây cối mới Moonflower2 Nightshade2 Shadow-shroom2 Dusk Lobber2 Grimrose2
Zombie mới Imp2 Gargantuar2 Newspaper Zombie2 Balloon Zombie2 All-Star Zombie2 Super-Fan Imp2
Mở khóa Một World Key hoặc
US: $4,99
EU: 4,49€
UK: £2.99
TR: 12,49
BRL: R$10,00
<< Không gian >>

Modern Day (tạm dịch: Thời Hiện Đại) là thế giới thứ mười một và cũng là thế giới cuối cùng trong Plants vs. Zombies 2. Như các thế giới trước đó, Modern Day cũng được phát hành theo phần, với phần một được phát hành hạn chế vào 7 tháng 1, 2016 trước khi được phát hành toàn cầu năm ngày sau đó. Phần hai được tung ra toàn bộ vào 16 tháng 2 cùng năm.

Thế giới này được đặt vào thời hiện đại, cụ thể hơn là khoảng một lúc trước khi Crazy Dave ăn chiếc bánh taco (cũng chính là lý do mà người chơi bắt đầu chuyến du hành thời gian), và Tiến sĩ Zomboss đang cố gắng thao túng và làm thay đổi lịch sử. Bãi trồng ở đây cũng chính là bãi cỏ của Nhà người chơi, và nhạc nền là hòa trộn của các bản nhạc trong các màn ở game đầu tiên, nhưng được phối khí lại bằng nhạc cụ của các thế giới trước đó.

Modern Day về cơ bản là một sự xào nấu lại của các thế giới trước đó, và thành phần môi trường đặc biệt của nó, những cánh cổng thời gian, đã phản ánh điều này. Những cánh cổng này có thể biến ra những zombie đặc biệt bất kì của một thế giới khác lên vị trí cố định không đổi trên bãi trồng của một màn thường. Các thành phần môi trường đặc biệt ở các thế giới khác cũng có thể hiện hữu ở một số màn trong Modern Day, ví dụ như xe goòng của Wild West hay các Ô Vàng của Lost City, khiến các màn chơi khó đến mức, nó là thế giới thứ hai sau Big Wave Beach được đánh giá là có độ khó năm Jalapeno.

Âm thanh

Âm thanh Mô tả
Modern Day Intro
Mở màn
Modern Day Select Your Seeds
Màn hình chọn cây
Modern Day
Đợt tấn công đầu tiên bắt đầu
Modern Day Wave 1
Giữa đợt tấn công đầu tiên
Modern Day Wave 2 Start
Đợt tấn công thứ hai bắt đầu
Modern Day Wave 2 (New)
Giữa đợt tấn công thứ hai
Modern Day Final Wave (New)
Cờ cuối cùng xuất hiện
Modern Day Victory
Chiến thắng
Modern Day Reward
Nhận phần thưởng
Modern Day Defeat
Thua

Mô tả trong game

The end is the beginning! Return to moments before you left in a contemporary contest stocked with zombies of every egregious era!

Cái kết cũng chính là mở đầu! Cùng quay lại thời điểm trước khi bạn du hành vào một cuộc đấu đương đại đầy ắp zombie của tất cả thời kì tuyệt vời trước đây!

Các màn

Ngày Cây cối Zombie Cổng Cờ Phần thưởng lần đầu Ghi chú
1 Tự chọn Basic Zombie2 Conehead Zombie2 Buckethead Zombie2 Flag Zombie2 PortalAE:
Ra Zombie2 Tomb Raiser Zombie2 Pharaoh Zombie2
PortalPS:
Seagull Zombie2 Barrel Roller Zombie2 Imp Pirate Zombie2 Pirate Captain Zombie2 Zombie Parrot2
PortalFF:
Shield Zombie2 Robo-Cone Zombie2 Mecha-Football Zombie2
Hai Moonflower2
2 Tự chọn với Moonflower2 Basic Zombie2 Conehead Zombie2 Buckethead Zombie2 Flag Zombie2 Camel Zombies2 Explorer Zombie2 Mummified Gargantuar2 Imp Mummy2 PortalBWB:
Surfer Zombie2 Octo Zombie2
Hai Túi tiền
3 Snapdragon2 Lightning Reed2 Shrinking Violet2 Endurian2 Intensive Carrot2 Basic Zombie2 Conehead Zombie2 Buckethead Zombie2 Flag Zombie2 Newspaper Zombie2 Pianist Zombie2 Gargantuar Prime2 Bug Bot Imp2 Troglobite2 Yeti Imp2 Không có Hai Túi tiền Màn băng chuyền

(Special Delivery)

4 Tự chọn Basic Zombie2 Conehead Zombie2 Buckethead Zombie2 Flag Zombie2 Gargantuar2 Imp2 Glitter Zombie2 Bug Bot Imp2 Imp Monk Zombie2 Imp Dragon Zombie2 Imp Mermaid Zombie2 Yeti Imp2 Lost City Imp Zombie2 Impunk2 Jurassic Imp2 Không có Ba Nightshade2
5 Tự chọn với Nightshade2 Conehead Zombie2 Flag Zombie2 Newspaper Zombie2 Pharaoh Zombie2 Parasol Zombie2 Lost City Imp Zombie2 Porter Gargantuar2 Breakdancer Zombie2 Jurassic Imp2 Không có Hai Túi tiền
6 Tự chọn Basic Zombie2 Conehead Zombie2 Buckethead Zombie2 Flag Zombie2 Newspaper Zombie2 Wizard Zombie2 Imp Porter2 PortalDA:
Jester Zombie2
Hai Hộp quà bí ẩn

(Mystery Gift Box)

Màn có Ô Vàng và mục tiêu: Sản xuất tối thiểu 5000 mặt trời
7 Tự chọn Basic Zombie2 Conehead Zombie2 Buckethead Zombie2 Flag Zombie2 Newspaper Zombie2 Imp Mermaid Zombie2 Octo Zombie2 Deep Sea Gargantuar2 Impunk2 Breakdancer Zombie2 PortalDA:
Jester Zombie2
Bốn Hộp quà bí ẩn
8 Peashooter2 » Repeater2 » Threepeater2
hoặc
Peashooter2 » Fire Peashooter2
Wall-nut2 » Tall-nut2
hoặc
Wall-nut2 » Endurian2
Cabbage-pult2 » Pepper-pult2
hoặc
Cabbage-pult2 » Melon-pult2
Snapdragon2 » Cold Snapdragon2
Lightning Reed2 » Laser Bean2
Basic Zombie2 Conehead Zombie2 Buckethead Zombie2 Newspaper Zombie2 Không có 100 lần trúng Túi tiền Màn đặc biệt

(Beghouled)

9 Moonflower2 Nightshade2 Grave Buster2 Thyme Warp2 Basic Zombie2 Conehead Zombie2 Buckethead Zombie2 Flag Zombie2 Balloon Zombie2 Ra Zombie2 Explorer Zombie2 Tomb Raiser Zombie2 Punk Zombie2 PortalFC:
Hunter Zombie2 Weasel Hoarder2 Ice Weasel2
Ba Túi tiền Màn chọn sẵn cây (Locked and Loaded) và có các nấm mộ
10 Tự chọn Buckethead Zombie2 Flag Zombie2 Jetpack Zombie2 Shield Zombie2 Robo-Cone Zombie2 Disco-tron 30002 Disco Jetpack Zombie2 Mecha-Football Zombie2 Bug Bot Imp2 Gargantuar Prime2 Yeti Imp2 Hunter Zombie2 Dodo Rider Zombie2 Troglobite2 Weasel Hoarder2 Ice Weasel2 Sloth Gargantuar2 Jurassic Imp2 Jurassic Gargantuar2 PortalFF:
Mecha-Football Zombie2 Shield Zombie2 Robo-Cone Zombie2
PortalJM:
Jurassic Imp2 Jurassic Bully2
Ba Shadow-shroom2 Màn có Ô Sức Mạnh
11 Tự chọn với Shadow-shroom2 Garlic2 Basic Zombie2 Conehead Zombie2 Buckethead Zombie2 Flag Zombie2 Newspaper Zombie2 Prospector Zombie2 Pianist Zombie2 Mecha-Football Zombie2 Không có Hai Túi tiền
12 Tự chọn Basic Zombie2 Conehead Zombie2 Buckethead Zombie2 Flag Zombie2 Chicken Wrangler Zombie2 Zombie Chicken2 Imp Dragon Zombie2 Dark Ages Gargantuar2 Imp Monk Zombie2 Excavator Zombie2 Parasol Zombie2 Không có Hai Hộp quà bí ẩn Màn có khủng long:
Raptor2 Stegosaurus2 T. Rex2 và mục tiêu: Không được để mất quá 10 cây
13 Peashooter2 » Repeater2 » Threepeater2
hoặc
Peashooter2 » Fire Peashooter2 » Primal Peashooter2
Wall-nut2 » Tall-nut2
hoặc
Wall-nut2 » Endurian2
Cabbage-pult2 » Pepper-pult2
hoặc
Cabbage-pult2 » Melon-pult2 » Winter Melon2
Lightning Reed2 » Laser Bean2 » Electric Blueberry2
Puff-shroom2 » Fume-shroom2
Basic Zombie2 Conehead Zombie2 Buckethead Zombie2 Newspaper Zombie2 Không có 150 lần trúng Túi tiền Màn đặc biệt

(Beghouled)

14 Garlic2 Shrinking Violet2 Moonflower2 Nightshade2 Shadow-shroom2 Basic Zombie2 Conehead Zombie2 Buckethead Zombie2 Flag Zombie2 Gargantuar2 Imp2 Robo-Cone Zombie2 Disco-tron 30002 Disco Jetpack Zombie2 Relic Hunter Zombie2 Jurassic Imp2 Không có Hai Túi tiền Màn chọn sẵn cây

(Locked and Loaded)

15 Tự chọn Basic Zombie2 Conehead Zombie2 Buckethead Zombie2 Flag Zombie2 Gargantuar2 Imp2 Balloon Zombie2 Swashbuckler Zombie2 Imp Pirate Zombie2 Imp Cannon2 Prospector Zombie2 Relic Hunter Zombie2 Không có Hai Thư Màn yêu cầu bảo vệ cây

(Save Our Seeds)

16 Peashooter2 Iceberg Lettuce2 Repeater2 Coconut Cannon2 Threepeater2 Spikerock2 Cherry Bomb2 Winter Melon2 Citron2 A.K.E.E.2 Phat Beet2 Intensive Carrot2 Primal Wall-nut2 Primal Potato Mine2 Grapeshot2 Cold Snapdragon2 Flag Zombie2 Gargantuar2 Mummified Gargantuar2 Gargantuar Pirate2 Wild West Gargantuar2 Gargantuar Prime2 Deep Sea Gargantuar2 Sloth Gargantuar2 Porter Gargantuar2 Hair Metal Gargantuar2 Jurassic Gargantuar2 Imp2 Imp Mummy2 Imp Pirate Zombie2 Zombie Bull Rider2 Bug Bot Imp2 Imp Mermaid Zombie2 Yeti Imp2 Lost City Imp Zombie2 Impunk2 Jurassic Imp2 Không có Ba World Key Đoạt World Key
17 Tự chọn với Dusk Lobber2 Basic Zombie2 Conehead Zombie2 Buckethead Zombie2 Flag Zombie2 Newspaper Zombie2 Balloon Zombie2 Turquoise Skull Zombie2 Arcade Zombie2 PortalAE:
Ra Zombie2 Tomb Raiser Zombie2 Pharaoh Zombie2
Hai Dusk Lobber2
18 Tự chọn Basic Zombie2 Conehead Zombie2 Buckethead Zombie2 Flag Zombie2 Newspaper Zombie2 Balloon Zombie2 Zombie Bull2 Zombie Bull Rider2 Surfer Zombie2 Không có Hai Túi tiền
19 Laser Bean2 Primal Peashooter2 Escape Root2 Coconut Cannon2 Basic Zombie2 Conehead Zombie2 Buckethead Zombie2 Flag Zombie2 Newspaper Zombie2 Balloon Zombie2 Gargantuar Prime2 Bug Bot Imp2 PortalBWB:
Surfer Zombie2 Octo Zombie2
Hai Túi tiền Màn băng chuyền

(Special Delivery)

20 Tự chọn Basic Zombie2 Conehead Zombie2 Buckethead Zombie2 Flag Zombie2 Newspaper Zombie2 Balloon Zombie2 Prospector Zombie2 Punk Zombie2 Jurassic Gargantuar2 Jurassic Imp2 Không có Hai Highway to the Danger Room Màn có Ô Vàng
21 Tự chọn Basic Zombie2 Conehead Zombie2 Buckethead Zombie2 Flag Zombie2 Newspaper Zombie2 Balloon Zombie2 All-Star Zombie2 PortalAE:
Ra Zombie2 Tomb Raiser Zombie2 Pharaoh Zombie2
PortalBWB:
Surfer Zombie2 Octo Zombie2
PortalNMT:
MC Zom-B2 Breakdancer Zombie2
Ba Túi tiền
22 Peashooter2Repeater2Threepeater2 hoặc

Peashooter2Fire Peashooter2

Lightning Reed2Laser Bean2

Cabbage-pult2Melon-pult2Winter Melon2

Puff-shroom2Fume-shroom2

Basic Zombie2 Conehead Zombie2 Buckethead Zombie2 Newspaper Zombie2 Không có 75 lần trúng Túi tiền Màn đặc biệt

(Beghouled)

23 Tự chọn với Grimrose2 Basic Zombie2 Conehead Zombie2 Buckethead Zombie2 Flag Zombie2 Newspaper Zombie2 Balloon Zombie2 Snorkel Zombie2 Surfer Zombie2 Octo Zombie2 Deep Sea Gargantuar2 Imp Mermaid Zombie2 Không có Hai Grimrose2
24 Tự chọn Basic Zombie2 Conehead Zombie2 Buckethead Zombie2 Flag Zombie2 Newspaper Zombie2 Balloon Zombie2 All-Star Zombie2 Super-Fan Imp2 Poncho Zombie2 Pianist Zombie2 Jurassic Fossilhead2 Không có Hai Túi tiền Màn có Ô Sức Mạnh
25 Intensive Carrot2 Basic Zombie2 Conehead Zombie2 Buckethead Zombie2 Flag Zombie2 Newspaper Zombie2 Balloon Zombie2 All-Star Zombie2 Super-Fan Imp2 Swashbuckler Zombie2 Dodo Rider Zombie2 Excavator Zombie2 Punk Zombie2 Không có Hai Túi tiền Màn băng chuyền (Special Delivery) và có ô trượt
26 Tự chọn Basic Zombie2 Conehead Zombie2 Buckethead Zombie2 Flag Zombie2 Newspaper Zombie2 Balloon Zombie2 All-Star Zombie2 Super-Fan Imp2 Pianist Zombie2 Disco-tron 30002 Disco Jetpack Zombie2 Hair Metal Gargantuar2 Impunk2 Không có Ba Túi tiền Màn có khủng long:
Raptor2
27 Peashooter2Repeater2Threepeater2 hoặc

Peashooter2Fire Peashooter2

Lightning Reed2Laser Bean2Electric Blueberry2

Snapdragon2Cold Snapdragon2

Wall-nut2Tall-nut2

hoặc

Wall-nut2Endurian2

Basic Zombie2 Conehead Zombie2 Buckethead Zombie2 Newspaper Zombie2 Không có 100 lần trúng Túi tiền Màn đặc biệt

(Beghouled)

28 Tự chọn Basic Zombie2 Conehead Zombie2 Buckethead Zombie2 Flag Zombie2 Newspaper Zombie2 Balloon Zombie2 All-Star Zombie2 Super-Fan Imp2 Pirate Captain Zombie2 Zombie Parrot2 Wizard Zombie2 Không có Hai Túi tiền Màn có Ô Vàng và mục tiêu: Sản xuất tối thiểu 3000 mặt trời
29 Tự chọn Basic Zombie2 Conehead Zombie2 Buckethead Zombie2 Flag Zombie2 Newspaper Zombie2 Balloon Zombie2 All-Star Zombie2 Super-Fan Imp2 Tomb Raiser Zombie2 Mummified Gargantuar2 Imp Mummy2 Imp Dragon Zombie2 MC Zom-B2 Breakdancer Zombie2 Không có Hai Hộp quà bí ẩn Màn có khủng long:
Raptor2
30 Tự chọn Basic Zombie2 Conehead Zombie2 Buckethead Zombie2 Flag Zombie2 Newspaper Zombie2 Balloon Zombie2 All-Star Zombie2 Super-Fan Imp2 Gargantuar Pirate2 Imp Pirate Zombie2Prospector Zombie2 Wild West Gargantuar2 Zombie Bull Rider2 Không có Ba Túi tiền Màn có xe goòng và đường ray cùng mục tiêu: Không để zombie giẫm lên luống hoa
31 Tự chọn với Escape Root2 Basic Zombie2 Conehead Zombie2 Buckethead Zombie2 Flag Zombie2 Newspaper Zombie2 Balloon Zombie2 All-Star Zombie2 Super-Fan Imp2 Explorer Zombie2 Imp Cannon2 Imp Pirate Zombie2 Jester Zombie2 Troglobite2 Yeti Imp2 Porter Gargantuar2 Lost City Imp Zombie2 Không có Hai Túi tiền Màn có ô trượt
32 Spring Bean2 Kernel-pult2 Snapdragon2 Spikeweed2 Threepeater2 Cherry Bomb2 Coconut Cannon2 Conehead Mummy2 Buckethead Mummy2 Explorer Zombie2 Tomb Raiser Zombie2 Pharaoh Zombie2 Imp Mummy2 Mummified Gargantuar2 Zombot Sphinx-inator2 Không có Không Hộp quà bí ẩn Đấu trùm
Pea Pod2 Lightning Reed2 Tall-nut2 Melon-pult2 Chili Bean2 Winter Melon2 Split Pea2 Conehead Pirate2 Buckethead Pirate2 Barrel Roller Zombie2 Imp Pirate Zombie2 Pirate Captain Zombie2 Zombie Parrot2 Gargantuar Pirate2 Zombot Plank Walker2
Laser Bean2 Citron2 Infi-nut2 Conehead Cowboy2 Buckethead Cowboy2 Prospector Zombie2 Pianist Zombie2 Poncho Zombie2 Chicken Wrangler Zombie2 Zombie Chicken2 Zombie Bull Rider2 Wild West Gargantuar2 Zombot War Wagon2
33 Puff-shroom2 Fume-shroom2 Magnet-shroom2 Future Zombie2 Future Conehead Zombie2 Future Buckethead Zombie2 Jetpack Zombie2 Shield Zombie2 Bug Bot Imp2 Mecha-Football Zombie2 Gargantuar Prime2 Zombot Tomorrow-tron2 Không có Không Hộp quà bí ẩn Đấu trùm
Bowling Bulb2 Guacodile2 Banana Launcher2 Peasant Zombie2 Conehead Peasant2 Buckethead Peasant2 Knight Zombie2 Jester Zombie2 Imp Monk Zombie2 Dark Ages Gargantuar2 Wizard Zombie2 Imp Dragon Zombie2 Zombot Dark Dragon2
Lily Pad2 Pepper-pult2 Chard Guard2 Stunion2 Rotobaga2 Shrinking Violet2 Pompadour Zombie2 Pompadour Conehead2 Pompadour Buckethead2 Bikini Zombie2 Bikini Conehead2 Bikini Buckethead2 Snorkel Zombie2 Imp Mermaid Zombie2 Surfer Zombie2 Deep Sea Gargantuar2 Octo Zombie2 Zombot Sharktronic Sub2
34 Hot Potato2 Fire Peashooter2 Red Stinger2 A.K.E.E.2 Endurian2 Stallia2 Cave Zombie2 Cave Conehead Zombie2 Cave Buckethead Zombie2 Dodo Rider Zombie2 Hunter Zombie2 Blockhead Zombie2 Yeti Imp2 Ice Weasel2 Zombot Tuskmaster 10,000 BC2 Không có Không Taco với bánh Waffle ở trên Đấu trùm
Phat Beet2 Celery Stalker2 Spore-shroom2 Garlic2 Adventurer Zombie2 Conehead Adventurer Zombie2 Buckethead Adventurer Zombie2 Lost Pilot Zombie2 Parasol Zombie2 Excavator Zombie2 Bug Zombie2 Imp Porter2 Turquoise Skull Zombie2 Zombot Aerostatic Gondola2
Primal Peashooter2 Primal Wall-nut2 Primal Potato Mine2 Cactus2 Neon Zombie2 Neon Conehead2 Neon Buckethead2 Punk Zombie2 Glitter Zombie2 MC Zom-B2 Breakdancer Zombie2 Arcade Zombie2 8-Bit Zombie2 Hair Metal Gargantuar2 Impunk2 Zombot Multi-stage Masher2
Moonflower2 Nightshade2 Shadow-shroom2 Dusk Lobber2 Grimrose2 Jurassic Zombie2 Jurassic Conehead2 Jurassic Buckethead2 Jurassic Imp2 Jurassic Fossilhead2 Jurassic Bully2 Jurassic Gargantuar2 Zombot Dinotronic Mechasaur2 Raptor2 Stegosaurus2 Pterodactyl2 T. Rex2 Ankylosaurus2

Các màn đặc biệt (Brain Buster)

Special Delivery

Trang chi tiết: Special Delivery

Special Delivery là một Brain Buster mà không có bất cứ mục tiêu hay cách chơi đặc biệt nào cả. Về cơ bản thì nó giống như một màn thường nhưng người chơi sẽ không phải chọn cây, mà chỉ được dùng các cây cho trên một băng chuyền để qua màn. Bắt đầu từ Big Wave Beach, các màn này thường sẽ cho các cây mới.

Ngày 3 và 19 là các màn như vậy.

Save Our Seeds

Trang chi tiết: Save Our Seeds

Đây là kiểu màn đặc biệt với sự xuất hiện của một số cây có sẵn trên bãi trồng với sọc vàng đen dưới chân. Điều này có nghĩa là người chơi không được để mất chúng bằng bất cứ cách nào, nếu không thì sẽ thua ngay lập tức.

Ở Modern Day, có Ngày 15 là một màn như vậy, với hai cây Primal Wall-nut cần bảo vệ.

Locked and Loaded

Trang chi tiết: Locked and Loaded

Trong các màn này, người chơi sẽ được chọn cho sẵn một bộ cây trồng để qua màn. Trong số đó có thể có cây chưa được mở khóa, nhưng người chơi vẫn có thể dùng được chúng trong khuôn khổ màn đó. Từ Dark Ages trở đi, các màn này thường được thiết kế để người chơi dùng thử cây chuẩn bị được mở khóa ở các màn sau, hoặc cây cao cấp được phát hành cùng với thế giới đó.

Ngày 9, 14 và 31 là các màn như vậy.

Beghouled

Trang chi tiết: Beghouled (PvZ2)

Đây là Brain Buster đặc hữu của Modern Day, và có cách chơi tương tự như mini-game cùng tên của game đầu tiên. Người chơi phải di chuyển một cây lên, xuống, trái hoặc phải để tạo thành một cột hoặc một hàng gồm ba đến năm cây giống nhau. Mỗi một cột hoặc hàng như vậy sẽ cho người chơi một mặt trời, và thêm một mặt trời nữa với mỗi dây chuyền ăn theo sau đó. Mặt trời sẽ được dùng để nâng cấp các cây có trên bãi trồng. Nếu người chơi tạo ra được một bộ bốn cây trở lên, cây được di chuyển sẽ được kích hoạt hiệu ứng từ Plant Food. Màn chơi sẽ kết thúc ngay khi người chơi tạo được một số bộ nhất định.

Ngày 8, 13, 22 và 27 là các màn như vậy.

Thư viện ảnh

Plants vs. Zombies Wiki Tiếng ViệtThư viện ảnh về Modern Day.
PvZ worldMD
Đến trang này để xem.
PvZ worldMD


Chơi qua

Xem Modern Day/Chơi qua.

Thông tin cơ sở

9IScWet

PopCap trả lời câu hỏi của người dùng Facebook

 • Nhiều khả năng Modern Day chính là thế giới cuối cùng. Tuy nhiên, PopCap có nói ẩn ý trên Facebook là nó chưa hẳn đã là cái kết của Plants vs. Zombies 2, rằng Tiến sĩ Zomboss vẫn còn quân dự bị mà lão có thể gọi ra ở bất kì thời kì nào.
  • Mặc dù vậy, đó cũng có thể ám chỉ đến phần hai của Modern Day.
  • Không có bóng của một thế giới nào khác ngay sau Modern Day, mà thay vào đó, có một đường rãnh sáng giống như cổng thời gian ở ngay tại vị trí đó. Rãnh này có thể được ấn lên, nhưng sẽ chẳng có gì đặc biệt xảy ra cả.
 • Các cây đặc hữu như Thyme Warp hay Gold Leaf đều không thể sử dụng được ở đây, mặc dù các thành phần môi trường đặc biệt của các thế giới khác vẫn hiện diện ở Modern Day
  • Tuy nhiên ở Ngày 9, người chơi lại được cho sẵn Thyme Warp.
 • Nhạc nền chung của các màn ở Modern Day là bản phối lại của bản nhạc Grasswalk ở game đầu tiên, với nhạc cụ của các thế giới trước đó. Nhạc nền khi đợt tấn công lớn thứ ba xuất hiện thì là phối lại của bản Graze the Roof, còn nhạc nền khi đợt tấn công lớn cuối cùng xuất hiện là bản phối lại nhạc không lời của bài hát Zombies on Your Lawn.
 • Tương tự như Jurassic Marsh, đoạn nhạc khi mở màn ở Modern Day rất giống đoạn nhạc ở menu chính của game đầu tiên.
 • Nó là thế giới đầu tiên mà không có màn nào có một cờ.
 • Modern Day là thế giới thứ hai sau Lost City mà không có một màn thiết lập hàng phòng thủ (Last Stand) nào.
 • Modern Day là thế giới lớn nhất trong Plants vs. Zombies 2, với tổng cộng 34 màn.
 • Nó là thế giới duy nhất có ba màn đấu trùm.
  • Nó cũng là thế giới duy nhất không có Zombot riêng.
 • Nó là thế giới thứ ba trong Plants vs. Zombies 2 mà có nhiều hơn hai biến thể của Imp (Imp và Super-Fan Imp). Hai thế giới còn lại là Dark AgesLost City.
 • Nó là thế giới thứ hai sau Kung-Fu World có nhiều hơn một màn đấu trùm.
 • Tất cả các màn băng chuyền ở Modern Day (trừ Ngày 19 và màn đấu trùm) đều có chứa Intensive Carrot.
 • Nó là thế giới đầu tiên kể từ Dark Ages mà không có cây đặc hữu.
 • Trong bức ảnh tổng quan của Modern Day từ bản 4.5.1 trở đi, một Relic Hunter Zombie có thể thấy là đang chui ra từ một cánh cổng, nhưng thực tế trong game, chúng chỉ có thể đu dây vào bãi trồng.
  • Thêm nữa, cổng thời gian của Lost City không xuất hiện ở bất cứ màn thường nào cả.
  • Đó là chưa kể tại sao cánh cổng Wild West và Lost City không xuất hiện ở bất cứ màn chơi nào.
  • Cũng chưa biết tại sao những zombies ví dụ như Parasol Zombie hay Zombie Bull không thể ra qua portal mặc dù có thể qua được. Có thể làm như vậy sẽ làm màn chơi khó hơn.
  • Tuy nhiên, tất cả các zombie trừ Zomboss của các thế giới đều có thể qua portal bằng cách hack.
 • Nó là thế giới thứ hai sau Big Wave Beach có độ khó 5 Jalapeno.
Cây yêu thích Modern Day của bạn là gì?
 
11
 
14
 
10
 
74
 
13
 

Bảng thăm dò được tạo ra vào lúc 04:03 ngày 3 tháng 7 năm 2016 , và cho đến nay đã có 122 bỏ phiếu.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.