FANDOM


Sun

Mặt trời trong Plants vs. Zombies

Sun PvZ2

Mặt trời trong Plants vs. Zombies 2

Mặt trời (Tiếng Anh: Sun) là loại đơn vị tiền tệ dùng trong các trò chơi Plants vs. Zombies để trồng các cây ở loại màn chơi trong trò chơi. Riêng đối với chế độ I, Zombie, người chơi dùng Mặt Trời để triệu hồi Zombie để tấn công. Trong Plants vs Zombies, một mặt trời bằng 25 đơn vị, nó rơi xuống ở các màn ban ngày trên bầu trời ngoại trừ ban đêm, tìm thấy khi giết zombie trong màn Last Stand và trong bình ở Vasebreaker Endless. Còn trong Plants vs. Zombies 2, một mặt trời bằng 50 đơn vị, nó rơi xuống ở các màn ban ngày trên bầu trời ngoại trừ ban đêm, tìm thấy ở ô vàngLost City, bia đáDark Ages, và bình trong Vasebreaker.

Tổng quan

Sunflower1

Sunflower

Sun-shroom1

Sun-shroom

Twin Sunflower1

Twin Sunflower

Sun Bean2

Sun Bean

Cách sử dụng

Mọi cây khi trồng đều phải tốn Mặt trời để trồng (trừ một số loại cây không tốn), giới hạn tốc độ trồng cây của bạn. Việc trồng cây của bạn cũng bị giới hạn bởi thời gian khôi phục của các túi hạt. Các cây không tốn Mặt trời như Puff-shroom, Sea-shroomIceberg Lettuce, Grave Buster, Hot Potato, Puff-shroom, Stalia, Tile Turnip trong Plants vs. Zombies 2. Ngoài ra còn có thể tính Imitater, nếu sử dụng chúng sao chép trong danh sách cây trên.

Cách thu hoạch

Mặt trời còn có thể tìm thấy ở các cây tạo ra mặt trời. Cách thông thường nhất để thu hoạch Mặt trời là khi chúng bay từ trên trời xuống (các chế độ ban ngày) mỗi 10 giây. Ngoài ra, có thể thu hoạch Mặt Trời từ các cây sản xuất chúng như Sunflower, Twin Sunflower, Sun-shroom và các cây Sun Bean hay các loại cây tạo mặt trời khác trong Plants vs. Zombies 2. Các cách khác như Last Stand, Whack a Zombie, Zombiquarium, trong bình (VaseBreaker Endless và ở Plants vs. Zombies 2: bia đá Mặt Trời (Dark Ages), ô vàng (Lost City). Vào ban đêm, thì mặt trời chỉ có thể tìm thấy nhờ các cây tạo mặt trời.

I, Zombie

Trang chi tiết: I, Zombie

Trong chế độ I, Zombie, người chơi sẽ triệu hồi Zombie tấn công bằng cách sử dụng Mặt trời. Để thu hoạch mặt trời, Zombie phải tiêu diệt Sunflower.

Các màn cho băng tải

Những màn có băng tải thì dường như không bao giờ xài mặt trời. Các băng tải sẽ đưa cây cối cho người dùng không cần phải chờ thời gian tốc độ khôi phục. Chi phí là miễn phí.

Các loại mặt trời

Plants vs Zombies

Phần 1 giới thiệu 3 loại mặt trời: Mặt trời thường

Plants vs. Zombies 2