FANDOM


Carrot Rocket Launcher
你会说中文吗?
Bài viết này viết về nội dung có sẵn trong CHND Trung Hoa.
Peashooter Puzzle Piece

Puzzle Piecesvật phẩm trong Plants vs. Zombies 2 của Trung Quốc. Các loại cần năm hoặc mười để mở khóa cây cối khi tìm đủ. Chúng tìm thấy từ Gargantuar, Dr. Zomboss, và Treasure Yeti trong sự kiện hàng ngày. Trang phục cây cối còn được tìm thấy bằng cách thu thập Mảnh ghép. Chúng còn xuất hiện trong Plants vs. Zombies: All Stars. Mỗi cây cần số lượng mảnh ghép.

Mảnh ghép

Plants vs. Zombies Wiki Tiếng ViệtThư viện ảnh về Mảnh ghép.
Peashooter Puzzle Piece
Đến trang này để xem.
Peashooter Puzzle Piece


Thông tin cơ sở

  • Trước phiên bản 1.5.0, Melon-pultKernel-pult chỉ cần năm mảnh ghép. Nó đã sửa lại trong phiên bản 1.6.0.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.