FANDOM


Màn 1-1màn đầu tiên trong Plants vs. Zombies, Plants vs. Zombies: Journey to the West, và Plants vs. Zombies: Great Wall Edition, và đây là màn đầu tiên của Ban ngày. Khi màn này được chiến thắng đầu tiên, người chơi sẽ được mở khóa Sunflower.

Khó khăn

  • Màn này không đòi hỏi gì nhiều. Chỉ cần trồng Peashooter ở hai ô. Khi Peashooter bị ăn, máy cắt cỏ sẽ được sử dụng.
  • Để thẳng, trồng thật nhiều Peashooter ở cột đầu tiên có thể
  • Khi được chơi đầu tiên, màn này không thể thua.

Đợt tấn công

Chữ số nhỏ đặt ở kế bên biểu tượng zombie có nghĩa là zombie đó sẽ luôn luôn xuất hiện ở ngay hàng đó, 1 có nghĩa là hàng đầu, 5 nghĩa là hàng cuối
Đợt Zombie không bị động Zombie tấn công bất ngờ Ghi chú
1 Zombie13 Không
2 Zombie13 Không
3 Zombie13 Không
4 Zombie13 Zombie13 Không Đợt cuối


Chiến thuật

Trồng Peashooter ở nơi nào bạn muốn, và bạn sẽ thắng và hầu như là không thể thua. Chiến thuật là trồng hai Peashooter ở hai cột trái, chúng sẽ không bị zombie ăn.

Thông tin cơ sở

  • Người chơi có thể nhận thành tựu Sunny Days ở đây bằng cách không trồng Peashooter thứ hai và nhận 8000 mặt trời
  • Không hiểu lý do tại sao mà lũ zombie lại không đi trên hàng khác.
    • Cũng không hiểu tại sao cây không được trồng ở đất chưa lấp cỏ.
  • Vẫn có thể thua màn này bằng cách trồng hai Peashooter ở cột tám và chín để zombie ăn chúng và sử dụng máy cắt cỏ. Nếu may mắn, ít nhất một zombie sẽ ăn được não người chơi.

Chơi qua

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.