FANDOM


Lỗ hổng thời gian (gọi tắt là Lỗ hổng) trong Plants vs. Zombies 2 là một phần quan trọng trong thế giới Modern Day. Nó xuất hiện bất kì ô nào trên vườn và đưa những zombie từ thời khác đến. Nếu một plant trồng trước ô có lỗ hổng xuất hiện thì nó sẽ chuyển sang một ô trống. Một cây giết ngay lập tức hay tấm bia mộ sẽ ngăn không cho các lỗ hổng xuất hiện, tuy nhiên phải phụ thuộc vào thời gian.

Trong Highway to the Danger Room, lỗ hổng thời gian sẽ xuất hiện bất kì lúc nào và bất kì ô nào trên vườn người chơi. Nếu cây trồng trồng sát vị trí các cánh cổng xuất hiện, thì cây đó sẽ bị đẩy ra phía sau chỗ trống cánh cổng.

Hoạt động

Portal chỉ xuất hiện trong nửa bãi cỏ. Nó xẽ thả zombie tương ứng với thế giới đó. Một  zombie xuất hiện cũng giống như cách bốn zomboss đầu thả zombies. Tuy nhiên, sau một thời gian lỗ hống sẽ đóng lại nên số lượng zombie đi ra sẽ rất hạn chế.

Trong Highway to the Danger Room, portal rất nguy hiểm. Từ màn 1-10 , chỉ có một lỗ hổng xuất hiện. Từ level 11-20, lỗ hổng sẽ xuất hiện nhiều hơn. Ví dụ,Ba lỗ hổng Neon Mixtape Tour xuất hiện và thả ba zombie cùng lúc có thể là Boombox Zombie. Từ màn 31-40, số lỗ hổng sẽ xuất hiện nhiều hơn và nhanh biến mất ngay lập tức và cứ như thế người chơi có số level càng cao thì portal xuất hiện càng nhiều.

Portal cũng xuất hiện trong Piñata Party

Xuất hiện

Modern Day: Ngày 1, 2, 6, 7, 9, 10, 17, 19, 21, và Highway to the Danger Room.

Spawned zombies

Modern Day levels

PortalAE: Pharaoh Zombie21x Tomb Raiser Zombie22x Ra Zombie21x

PortalPS: Seagull Zombie22x Pirate Captain Zombie21x Barrel Roller Zombie21x

40px: This portal does not appear in any level.

PortalFF: Shield Zombie21x Robo-Cone Zombie21x Mecha-Football Zombie21x

PortalDA: Jester Zombie23x

PortalBWB: Surfer Zombie22x Octo Zombie21x

PortalFC: Weasel Hoarder21x Hunter Zombie21x

40px: Excavator Zombie2 Parasol Zombie2 (only appears in dev diary)

PortalNMT: MC Zom-B22x Breakdancer Zombie21x

PortalJM: Jurassic Imp22x Jurassic Bully21x

Highway to the Danger Room

PortalAE: Pharaoh Zombie2 Ra Zombie2 Explorer Zombie2

PortalPS: Seagull Zombie2 Pirate Captain Zombie2 Barrel Roller Zombie2

40px: Pianist Zombie2 Poncho Zombie2 Chicken Wrangler Zombie2

PortalFF: Jetpack Zombie2 Shield Zombie2 Robo-Cone Zombie2

PortalDA: Knight Zombie2 Jester Zombie2 Wizard Zombie2

PortalBWB: Snorkel Zombie2 Surfer Zombie2 Octo Zombie2

PortalFC: Blockhead Zombie2 Dodo Rider Zombie2 Weasel Hoarder2

40px: Excavator Zombie2 Bug Zombie2 Turquoise Skull Zombie2

PortalNMT: 60px 60px Boombox Zombie2

PortalJM: Jurassic Fossilhead2 Jurassic Imp2 Jurassic Bully2

Piñata Party

PortalFF: 1x Jetpack Zombie2 1x Future Conehead Zombie2 1x Robo-Cone Zombie2

Chiến thuật

Thư viện ảnh

Thông tin cơ sở

  • In the development diary for Part 1, a Parasol Zombie is seen coming out of a Lost City Portal. This is not possible in normal levels (as Lost City portals are not in normal levels) or in Highway to the Danger Room.
    • Alongside this, Relic Hunter Zombie is seen coming out of a Lost City Portal and a Disco Jetpack Zombie is seen coming out of a Far Future Portal in the Modern Day Part 1 Trailer, though this is also not possible in normal levels or in Highway to the Danger Room.
    • Also, in the Modern Day Part 2 banner, a Lost Pilot Zombie is shown coming out of the portal, despite they do not appear from them in the game as they only appear from the Parachute Rain ambush attack.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.