FANDOM


25 Sprouts-0
Ơn giời, mình có thể phát triển lá cây!
Bài viết này đang còn sơ khai. Hãy giúp chúng tôi mở rộng, nếu không bọn zombie sẽ ăn não của bạn!
Diamond1
Kim cương
Diamond1
Statistics
Loại Tiền tệ
Chi phí/
Tìm thấy
Trong các màn chơi, mua bằng tiền thật, tìm nó trong hộp quà bí ẩn hoặc Piñata.
Sử dụng Để tăng tốc độ sinh trưởng cây cối trong Zen Garden và mua các cây cao cấp, mầm cây, và trang phục cây cây trong cửa hàng

Kim cương là một vật phẩm trong Plants vs. Zombies 2 được sử dụng để tăng tốc độ sinh trưởng cây, mua cây cao cấp, mầm cây hay trang phục trong cửa hàng.

Sơ lược

Cách tìm

Xem thêm