Ice-shroom1.png
Phiên bản trong Plants vs. Zombies: Garden Warfare, xem Ice-shroom (PvZ: GW). Dành cho phiên bản Trung Quốc Plants vs. Zombies 2 có cái tên tương tự, Freeze Mushroom.
Plants vs. Zombies.png
Ice-shroom
Ice-shroom1.png
Ice-shrooms đóng băng toàn bộ Zombie tạm thời trên màn hình.
Thống kê Almanac
Giá Mặt trời 75
Tốc độ
khôi phục
Rất chậm
Sát thương Bình thường, đóng băng Zombie.
Diện tích Toàn bộ màn hình
Công dụng Dùng một lần, ngay lập tức
Thống kê trong trò chơi
Mở khóa Chiến thắng Màn 2-7
Trồng trên Sân cỏ, Lily Pad, hoặc Flower Pot
Ngủ suốt ban ngày
Ice-shroom frowns, not because he's unhappy or because he disapproves, but because of a childhood injury that left his facial nerves paralyzed.

Ice-shroom (tạm dịch là Nấm Đóng Băng)cây nấm xuất hiện trong Plants vs. Zombies. Khi được trồng vào các màn chơi Ban đêm, Sương mù hoặc đánh thức bằng Coffee Bean vào các màn ban ngày, Ice-shroom sẽ đóng băng toàn bộ Zombie hiện đang đứng trên sân, gây ra 1 sát thương bình thường và gây choáng trong 3.25 giây. Sau đó, những mục tiêu bị ảnh hưởng sẽ tiếp tục bị đông lạnh trong 16 giây và giảm 50% tốc độ di chuyển và tấn công.

Những Zombie chỉ dính hiệu quả đông lạnh như Zomboni, Zombie Bobsled TeamDigger Zombie dưới đất không bị Ice-shroom đóng băng gây choáng. Nếu bị tấn công từ những cây lửa thì sẽ bị mất hiệu quả gây choáng và đóng băng.

Trong phiên bản iOS của trò chơi, đóng băng 20 zombie chỉ với 1 Ice-shroom sẽ nhận được 20 Below Zero.

Almanac entry

Almanac entry of Ice-shroom

Ice-shroom

Ice-shrooms temporarily immobilize all zombies on the screen.

Damage: very light, immobilizes zombies
Range: all zombies on the screen
Usage: single use, instant
Sleeps during the day

Ice-shroom frowns, not because he's unhappy or because he disapproves, but because of a childhood injury that left his facial nerves paralyzed.

Cost: 75

Recharge: very slow

Chiến thuật

Màn 5-10

Invisi-ghoul

Survival: Endless

Thư viện ảnh

Plants vs. Zombies Wiki Tiếng ViệtThư viện ảnh về Ice-shroom.
Ice-shroom1.png
Đến trang này để xem.
Ice-shroom1.png

Thông tin cơ sở

  • Khi Ice-shroom nổ, sẽ hiển thị hoa tuyết.
  • Đây là cây pháy nổ duy nhất trong Plants vs. Zombies không giết ngay lập tức.
  • Nó và Blover là cây dùng một lần duy nhất tác dụng lên toàn bộ màn hình.
  • Khi dùng trên các màn Hồ bơi hoặc Sương mù, chuyển động hồ bơi sẽ dừng cho đến khi zombie hết bị đóng băng.
  • Kể cả Suburban Almanac ghi sát thương yếu, thực ra là bằng một hạt đậu.

Xem thêm

X · T · S
Cây cối
Plants vs. Zombies
Ban ngày Peashooter · Sunflower · Cherry Bomb · Wall-nut · Potato Mine · Snow Pea · Chomper · Repeater
Ban đêm Puff-shroom · Sun-shroom · Fume-shroom · Grave Buster · Hypno-shroom · Scaredy-shroom · Ice-shroom · Doom-shroom
Hồ bơi Lily Pad · Squash · Threepeater · Tangle Kelp · Jalapeno · Spikeweed · Torchwood · Tall-nut
Sương mù Sea-shroom · Plantern · Cactus · Blover · Split Pea · Starfruit · Pumpkin · Magnet-shroom
Mái nhà Cabbage-pult · Flower Pot · Kernel-pult · Coffee Bean · Garlic · Umbrella Leaf · Marigold · Melon-pult
Cây nâng cấp Gatling Pea · Twin Sunflower · Gloom-shroom · Cattail · Winter Melon · Gold Magnet · Spikerock · Cob Cannon
Khác Imitater · Explode-o-nut · Giant Wall-nut

vi:Ice-shroom

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.