FANDOM


Home Lawn Security2
Home Lawn Security2 Home Lawn Security
Complete Adventure Mode.

Độ khó: Bình thường

Home Lawn Security

Home Lawn Security phiên bản khác

Home Lawn Security là một thành tích Plants vs. Zombies PC, Steam, iOS, PlayStation Network, Xbox, PlayStation Vita, Android, và Nook. Có giá trị 25 điểm trong Game Center. Thành tích này mở khóa bằng cách thắng Adventure Mode. Khi người chơi dành được, họ sẽ dành Silver Sunflower Trophy cùng thời điểm.

Chiến thuật

Trang chi tiết: Adventure Mode/Chiến thuật

Xem thêm

Thành tích
Plants vs. Zombies
Plants vs. Zombies 2