FANDOM


Frostbite Caves - Day 6 là màn thứ 6 của Frostbite Caves trong Pvz 2. Năm cây đã được chọn sẵn cho người chơi. Khi bạn chiến thắng màn này, bạn sẽ nhận được Pepper-pult.

Độ khó

Phần khởi đầu là thời gian khó nhất. Người chơi nên mang theo cây có khả năng giết chết zombies ngay lập tức như Ghost Pepper nếu bạn đã mua chúng. Nếu không, Potato Mine hoặc Primal Potato Mine là những cây thích hợp để thay thế.

Giống như các màn khác, Cây sản xuất mặt trời nên được đặt sau những thanh trượt hoặc ở những hàng đầu tiên.

Tall nuts là cây trồng quan trọng nhưng rất dễ bị đóng băng, trồng Pepper pults ngay cạnh chúng là một điều cần thiết.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.