FANDOM


Fog

Đây có phải là thứ được tạo ra bởi Fog Machine?

Fog Machine xuất hiện trong âm nhạc Zombies on Your Lawn khi đang là một nửa sau của video. Mục đích duy nhất của nó là để mô phỏng sương mù trong các màn fog (giai đoạn Đêm Sân sau) cho mục đích thể hiện tất cả các giai đoạn trong video âm nhạc.

Thông tin cơ sở

  • Fog Machine

    Fog Machine

    Chưa biết rằng có hay không các zombie sử dụng Fog Machine để tạo sương mù trong màn fog.
    • Đêm Sân sau ủng hộ lý thuyết này.
  • Trong bài hát ở credit, sương mù chỉ bao gồm nửa dưới của màn hình. Trong Adventure Mode, sương mù bao phủ phía bên phải của màn hình.
  • Đồ vật này không thể có được trong game.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.