FANDOM


Ducky Tube Zombie2


Plants vs. Zombies

Ducky Tube Zombie

Ducky Tube Zombie1
Phao vịt cho phép zombie này nổi lên mặt nước.
Thống kê Almanac
Sức khỏe Yếu
Thống kê trong game
Sát thương Dựa vào hình dáng; có thể 10, 27.75 (có nón giao thông), 65 (có xô), hoặc 120 (Tall-nut Zombie) sát thương bình thường
Đặc biệt Sức khỏe sẽ dựa vào từng hình dáng
Tìm thấy lần đầu Màn 3-1
Only appears in the pool
It takes a certain kind of zombie to be a Ducky Tuber. Not every zombie can handle it. Some crack. They can't take it. They walk away and give up on brains forever.

Ducky Tube Zombie (Tạm dịch: Zombie đeo phao vịt) là zombie dưới nước đầu tiên và là Zombie thứ 11 xuất hiện trong trò chơi. Khi xuất hiện, nó sẽ đi trên thành hồ bơi, nhảy vào hồ bơi, và di chuyển trên mặt nước tới nhà của người chơi. Trong loạt tấn công cuối cùng của các màn Hồ bơi và sương mù, nó sẽ trồi lên từ hồ bơi trong nhóm 2 hoặc 3, giống như Zombie chui ra từ trong mộ ở các màn buổi tối và Zombie tấn công bất ngờ thả từ Bungee Zombies trong các màn mái nhà. Ducky Tube Zombie thật ra là bốn con Zombie trong chiếc phao: Zombie, Conehead Zombie, Buckethead Zombie và Flag Zombie.

Trong ZomBotany 2, tất cả các ZomBotany Zombie trừ Squash Zombie đều có phiên bản đeo phao.

Suburban Almanac entry

Almanac Card Ducky Tube Zombie

DUCKY TUBE ZOMBIE

The ducky tube allows this zombie to float on water.

Toughness: low
Only appears in the pool

It takes a certain kind of zombie to be a Ducky Tuber. Not every zombie can handle it. Some crack. They can't take it. They walk away and give up on brains forever.

Tổng quan

Máu của Ducky Tube Zombie tùy thuộc vào loại. Tham khảo Zombie, Flag Zombie, Conehead Zombie, Buckethead Zombie, Peashooter Zombie, Wall-nut Zombie, Gatling Pea Zombie, Tall-nut Zombie, và Jalapeno Zombie vì chúng có máu giống với phiên bản đi trên mặt đất (không đeo phao).

Chiến thuật

Tùy theo loại. Tham khảo Zombie, Flag Zombie, Conehead Zombie, Buckethead Zombie, Peashooter Zombie, Wall-nut Zombie, Gatling Pea Zombie, Tall-nut Zombie, và Jalapeno Zombie.

Dùng các cây như bình thường khi bạn đánh các con Zombie trên bờ: Conehead, hay Buckethead Zombie. Potato Mine và Spikeweed (hoặc Spikerock) không hiệu quả vì chúng không thể trồng lên Lily Pad hay ở dưới hồ bơi. Tangle Kelp cũng có thể kéo một trong những con Zombie đó xuống dưới nước.

Thư viện ảnh

Plants vs. Zombies Wiki Tiếng ViệtThư viện ảnh về Ducky Tube Zombie.
Ducky Tube Zombie1
Đến trang này để xem.
Ducky Tube Zombie1

Thông tin cơ sở

  • Khi dùng một loại cây phát nổ để giết Ducky Tube Zombie (và các Zombie dưới nước khác) khi nó đang ở trong hồ, nó sẽ biến mất thay vì biến thành tro.
    • Điều tương tự cũng xảy ra với một con Zombie mất đầu (và chưa biến mất trên sân) cũng sẽ biến mất khi bị giết bởi một loại cây phát nổ.
Zombie
Plants vs. Zombies
Ban ngày
Ban đêm
Hồ bơi
Sương mù
Mái nhà
ZomBotany
Khác