FANDOM


Dr. Zomboss2


Plants vs. Zombies

Dr. Zomboss

Dr. Zomboss1
Dr. Zomboss quản lý toàn bộ chúng
Thống kê Almanac
Sức khỏe Cực cứng
Thống kê trong game
Sát thương 1,583 cho lần đầu tiên; mỗi lần tiếp theo là 3,165 sát thương bình thường
Tìm thấy lần đầu Màn 5-10
Edgar George Zomboss achieved his Doctorate in Thanatology in only two years. Quickly mastering thanatological technology, he built his fearsome Zombot and set about establishing absolute dominance of his local subdivision.
Còn có trang khác cùng nghĩa, xem Zombot.

Dr. Edgar George Zomboss là Zombie cuối cùng của đồng bọn Zombie (Plants vs. Zombies).

Âm thanh

Trong chiến đấu

Suburban Almanac

Tập tin:Almanac Card Dr. Zomboss.png

DR. ZOMBOSS

Dr. Zomboss rules them all.

Toughness (in Zombot shell): extreme

Edgar George Zomboss achieved his Doctorate in Thanatology in only two years. Quickly mastering thanatological technology, he built his fearsome Zombot and set about establishing absolute dominance within his local subdivision.

Thông tin cơ sở

Xem thêm

25 Sprouts-0
Ơn giời, mình có thể phát triển lá cây!
Bài viết này đang còn sơ khai. Hãy giúp chúng tôi mở rộng, nếu không bọn zombie sẽ ăn não của bạn!
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.