FANDOM


DogtailAS
Carrot Rocket Launcher
你会说中文吗?
Bài viết này viết về nội dung có sẵn trong CHND Trung Hoa.
HDBambooBrother
Tôi cần CỖ MÁY THỜI GIAN của tôi!
Dogtail là một cái tên phỏng đoán dành cho bài viết này.
Nếu bạn biết tên chính thức hoặc cái tên hay hơn hoặc muốn dịch cho nó, hãy liên hệ bảo quản viên để thay đổi nó.
HD Imp Worker Wrench
Chúng có thể là vỏ cứng khó để phá được.
Bài viết này hiện đang cần được xây dựng. Bạn có thể giúp đỡ wiki chúng tôi bằng cách mở rộng nó.
PvZ AS Logo

Dogtail
(Tiếng Trung: 狗尾草)

DogtailAS
Loại Công kích
Tiến hóa

Dogtail (狗尾草; Hán Việt: Cẩu Vĩ Thảo, phiên âm: gǒuwěicǎo, tạm dịch: Cỏ Chó) là một cây cối cấp hai trong thế giới Plants vs. Zombies: All Stars. Dogtail là phiên bản nâng cấp của Cattail dựa trên loài Setaria viridis. Và Foxtail là bản tiến hóa về sau của nó. Nó tấn công zombie bằng cách bắng năm gai vào chúng mỗi lượt.

Plant Food

Scan Wound: Bắn ra mưa gai to xuống kẻ thù với lượng máu ít nhất. Cần Plant Food công kích để hoạt động.

Thư viện ảnh

Thông tin cơ sở

  • Dogtail có thể đối lặp với Cattail.
    • Nó có thể dựa vào Almanac entry của Cattail trong Plants vs. Zombies, như Cattail, chơi chữ nhưng thật ra là con chó.
  • Cattail, Dogtail, và Foxtail thuộc hệ của Trái Đất (cách tấn công cũng thu thập từ hệ trong Trái Đất), nhưng chúng sử dụng đuôi như vũ khí 
Cây cối (Plants vs. Zombies: All Stars)
Cây thông thường
Cấp 1 Sunflower · Peashooter · Kernel-pult · Spikeweed · Melon Slice Pitcher · Puff-shroom · Droplet Shooter · Coconut Sniper · Small Pepper · Choy Ben · Irascible Mushroom · Cattail · Slap Grass · Pistachio · Old Stump · Ball Cactus · Lizard Grass · Frisbee Shooter · Small Radish · Cherry Bomb · Blover · Wall-nut · Pea Pod · Lightning Reed · Daisy · Magnet-shroom · Small Bush · Charm Mushroom · Coffee Bean · Small Peach · Small Kumquat · Energy Bean · Grass Lantern
Cấp 2 Twin Sunflower · Repeater · Popcorn-pult · Spikerock · Melon-pult · Scaredy-shroom · Snow Pea · Coconut Cannon · Jalapeno · Bonk Choy · Doom-shroom · Dogtail · Venus Flytrap · Hazelnut · Torchwood · Cactus · Snapdragon · Bloomerang · White Radish · Saturn Peach Bomb · Four-Leaf Blover · Tall-nut · Three-Headed Pea Pod · Magnifying Grass · Marigold · Electromagnetic Mushroom · Firmiana · Hypno-shroom · Cream Bean · E.M.Peach · Citron · Laser Bean · Plantern
Cấp 3 Triplet Sunflower · Gatling Pea · Cob Cannon · Diamond Spikeweed · Winter Melon · Fume-shroom · Frostbolt Shooter · Coconut Rocket Launcher · Devil Chili · Choy Ji · Doomsday Bomb Mushroom · Foxtail · Chainsaw Flytrap · Hazelnut Ball · Wildfire Stump · Tree Cactus · Twin-Headed God Snapdragon · Meteor Hammer Master · Ginseng · Walnut Bomb · Fan Blover · Holographic Tall-nut · Five-Headed Pea Pod · Thunder God Grass · Golden Chrysanthemum · Magneto Mushroom · Cypress · Fu Ling Mushroom · Mocha Coffee Bean · E.C.Peach · Super Citron · Superman Bean · Lighthouse Flower

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.