FANDOM


Nếu bạn định tìm những nâng cấp từ Plants vs. Zombies 2, Xem Nâng cấp.
The Eight Upgrade Plants

Cây nâng cấp

Cây nâng cấp là phiên bản nâng cấp của vài cây cối và những cây đó phải cần phải mua từ Crazy Dave's Twiddydinkies. Để sử dụng, nó phải được trồng lên cây như yêu cầu. Chúng có thời gian khôi phục chậm và mua được một lần với giá từ $3,000 đến $20,000.

Danh sách

Có tổng cộng 8 cây nâng cấp.

Gatling Pea

Trang chi tiết: Gatling Pea

Gatling Pea bắn bốn đậu cùng lúc. Giá cả là $5.000 trong cửa hàng và cần 250 mặt trời. Trồng lên Repeater.

Twin Sunflower

Trang chi tiết: Twin Sunflower

Twin Sunflower tạo hai mặt trời thay vì chỉ một mặt trời từ Sunflower. Nó cần $5,000 để mua và giá 150 mặt trời.

Gloom-shroom

Trang chi tiết: Gloom-shroom

Gloom-shroom bắn bốn nhóm khói độc chỉ trong phạm vi 3x3 của nó. Nó cần $7.500 trong cửa hàng. Và chi phí mua là 150 mặt trời. Nếu bạn dùng nó vào ban ngày, dùng Coffee Bean để đánh thức. Tổng cộng cần 300 mặt trời.

Cattail

Trang chi tiết: Cattail

Cattail bắn hai gai mỗi giây tự động đuổi theo mục tiêu gần nhà nhất. Chúng bắn Balloon Zombie xuống. Nó cần $10.000 trong cửa hàng và 225 mặt trời trong màn chơi.

Winter Melon

Trang chi tiết: Winter Melon

Winter Melon phóng dưa hấu băng gây ra sát thương mạnh, giật gân zombie gần nó và làm chậm zombie bị đánh, kể cả giật gân. Nó cần $10.000 trong cửa hàng và 200 mặt trời trong màn chơi.

Gold Magnet

Trang chi tiết: Gold Magnet

Gold Magnet tự động thu hoạch tiền bạc, tiền vàng, và kim cương tự động. Nó cần $3.000 trong cửa hàng và 50 mặt trời trong màn. Nếu bạn trồng lên Magnet-shroom đang ngủ, nó sẽ thức dậy, không cần dùng Coffee Bean.

Spikerock

Trang chi tiết: Spikerock

Spikerock tấn công zombie ở dưới chân. Nó chịu được chín lượt đập từ Gargantuar và bể bánh xe. Số gai là số máu còn lại, và sẽ mất một gai bự mỗi khi Gargantuar đập hoặc bể bánh xe. Nó cần $7.500 trong cửa hàng và 125 mặt trời trong màn.

Cob Cannon

Trang chi tiết: Cob Cannon

Cob Cannon giống Cherry Bomb với lượng thời gian khôi phục là 36 giây. Nhấn hoặc di chuột từ Cob Cannon sẽ cho phép người chơi bắn trái ngô. Trái ngô có thể loại bỏ thang và giết ngay lập tức. Nó cần $20,000 trong cửa hàng và 500 mặt trời trong màn.

Thư viện ảnh

Thông tin cơ sở

  • Imitater không phải là cây nâng cấp mặc dù nó là cây mua từ Crazy Dave's Twiddydinkies, vả lại nó không được dùng để sao chép các cây nâng cấp. Người chơi vẫn có thể hack bằng cách sử dụng công cụ đổi hex (Cheat Engine,...).
  • Khi trồng Pumpkin lên Cattail, khi đào Cattail thì nó sẽ bị hạ cấp thành Lily Pad không phá hủy Pumpkin.
  • Trong Plants vs. Zombies 2, các cây nâng cấp trở lại sẽ không còn nâng cấp lên nữa, có thể trồng thẳng lên sân cỏ.

Xem thêm

X · T · S
Cây cối
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.