FANDOM


PvZ2
Bombegranate
Bombegranate2
Bombegranates nổ và để lại lưới 3x3 các hạt giống nổ tấn công zombie
Thống kê Almanac
Giá Mặt trời 150
Tốc độ
khôi phục
Chậm
Sát thương Cực mạnh
Diện tích 3x3
Công dụng Dùng một lần, ngay lập tức
Khả năng
đặc biệt
Có tác dụng ngay lập tức
Thống kê trong trò chơi
Mở khóa NA: $4.99 · BRL: R$10,00 ·
EU: €4.99 · TR: ₺12.99 ·
PL: 20,66zł · SG: $5.98 ·
UK: £3.99 · ID: Rp75,000
Trang phục
BombegranateCostume1 BombegranateCostume2
Bombegranate is explosive, but she likes to think that there's more to her than that. She's also deciduous and exarillate!

[1]Hiện giờ tôi đang rất hứng thúBài này viết về một bản cập nhật hoặc một phần cập nhật mềm gần đây. Do vậy, spoiler có thể bị tiết lộ. Bạn phải tự chịu trách nhiệm khi đọc nó !Bombegranate (tạm dịch : Bom Lựu) là một cây cao cấp xuất hiện trong  Plants vs. Zombies 2 được tung ra cùng bản cập nhật 5.2. Khi được trồng, Bombegranate sẽ nổ và để lại hạt lựu trong khu vực 3x3 trên sân cỏ, những hạt này sẽ nổ khi zombie bước lên. Những hạt giống này có thể bị trồng đè lên hoặc thậm chí đào lên, nhưng sẽ không thu về mặt trời.</p>

Nguồn gốc

Bombegranate được tạo ra dựa trên quả lựu, một loại cây ăn quả thân gỗ nhỏ. Tên của nó là sự kết hợp giữa "bomb," dựa trên khả năng nổ của nó và "pomegranate," tên tiếng Anh của cây lựu.

Almanac entry

Sun cost: 150

DAMAGE: Massive AREA: 3x3 RECHARGE: Slow

Bombegranate explodes and leaves 3x3 grids of exploding seeds that damage zombies.

Special: activates instantly

Bombegranate is explosive, but she likes to think that there's more to her than that. She's also deciduous and exarillate!

Chiến thuật

Bombegranate hoạt động tương tự như Cherry Bomb, nhưng nó có khả năng phòng thủ tốt hơn đáng kể nhờ khả năng để lại 9 nhóm hạt giống nổ sau khi bản thân nó phát nổ.

Thư viện ảnh

Plants vs. Zombies Wiki Tiếng Việt có thư viện ảnh cho Bombegranate.
Đến trang này để xem.

Thông tin cơ sở

  • Bombegranate , Pomegranate Machine Gun, và Pomegranate-pult là những cây duy nhất dựa trên lựu.
    • Tuy nhiên, đây là cây duy nhất dựa trên lựu mà không thuộc bản Trung Quốc.
  • The words "deciduous" (meaning "falling off at maturity") and "exarillate" (meaning "having no aril", with the aril being a tissue surrounding the seeds of a fruit) in its Almanac are traits of the Pomegranate, the fruit this plant is based on.
  • Đây là cây thứ hai nâng cấp trực tiếp từ Cherry Bomb. Cây đầu tiên là Grapeshot.
  • Mặc dù Ankylosauruses đẩy zombie qua mặt đất, chúng không làm nổ hạt giống lựu. Điều này cũng xảy ra cho những zombie không chết từ lần nổ đầu tiên.

Xem thêm

X · T · S Cây cối
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.