FANDOM


Dòng 24: Dòng 24:
 
Bombegranate is explosive, but she likes to think that there's more to her than that. She's also deciduous and exarillate!
 
Bombegranate is explosive, but she likes to think that there's more to her than that. She's also deciduous and exarillate!
 
</tabber>
 
</tabber>
  +
 
==Chiến thuật==
 
==Chiến thuật==
<p data-parsoid="{"dsr":[1732,1904,0,0]}">Bombegranate hoạt động tương tự như Cherry Bomb, nhưng nó có khả năng phòng thủ tốt hơn đáng kể nhờ khả năng để lại 9 nhóm hạt giống nổ sau khi bản thân nó phát nổ.</p>
+
'''Bombegranate''' hoạt động tương tự như Cherry Bomb, nhưng nó có khả năng phòng thủ tốt hơn đáng kể nhờ khả năng để lại 9 nhóm hạt giống nổ sau khi bản thân nó phát nổ.</p>
  +
 
==Thư viện ảnh==
 
==Thư viện ảnh==
{| about="" data-ve-attributes="{" style="width:60%;border-spacing:1px;" " : width: 60%; border-spacing: 1px; , #mwt3 }
+
{{Thư viện ảnh|Bombegranate2.png}}
|<nowiki> data-ve-attributes="{"style":"background:linear-gradient(to top, honeydew, #90EE90); border: 0.5px solid black; border-radius:0.75em 0.75em 0 0; height:40px"}" style="background:linear-gradient(totop,honeydew,#90EE90);border:0.5pxsolidblack;border-radius:0.75em0.75em00;height:40px"|</nowiki>'''Plants vs. Zombies Wiki''' Tiếng Việt có thư viện ảnh cho Bombegranate.
+
|-
 
|<nowiki> align="center" data-ve-attributes="{"style":"background: #F5FFFA; border: 0.5px solid black; border-radius:0 0 0.75em 0.75em; height: 100px; position:relative; top:-2px"}" style="background:#F5FFFA;border:0.5pxsolidblack;border-radius:000.75em0.75em;height:100px;position:relative;top:-2px"|</nowiki>
 
{| width="100%" stx " : html }
 
|- stx " : html }
 
|<nowiki> data-parsoid="{"stx":"html"}"|</nowiki>
 
|<nowiki> data-parsoid="{"stx":"html"}"|</nowiki>''Đến trang này để xem.''
 
|<nowiki> data-parsoid="{"stx":"html"}" data-ve-attributes="{"style":"transform: rotateY(180deg); -webkit-transform: rotateY(180deg); -oz-transform: rotateY(180deg); -ms-transform: rotateY(180deg)"}" style="transform:rotateY(180deg);-webkit-transform:rotateY(180deg);-oz-transform:rotateY(180deg);-ms-transform:rotateY(180deg)"|</nowiki>
 
|}
 
|}
 
 
==Thông tin cơ sở==
 
==Thông tin cơ sở==
*<span style="font-weight:normal;line-height:21px;">Bombegranate </span>, Pomegranate Machine Gun, và Pomegranate-pult là những cây duy nhất dựa trên lựu.
+
Bombegranate, Pomegranate Machine Gun, và Pomegranate-pult là những cây duy nhất dựa trên lựu.
 
**Tuy nhiên, đây là cây duy nhất dựa trên lựu mà không thuộc bản Trung Quốc.
 
**Tuy nhiên, đây là cây duy nhất dựa trên lựu mà không thuộc bản Trung Quốc.
*The words "deciduous" (meaning "falling off at maturity") and "exarillate" (meaning "having no aril", with the aril being a tissue surrounding the seeds of a fruit) in its Almanac are traits of the Pomegranate, the fruit this plant is based on.
+
*Các từ "phù du" (nghĩa là "rụng đi khi trưởng thành") and "hạt trần" (nghĩa "không áo hạt") trong Almanac đặc điểm của quả lựu, loại trái cây được xây dựng dựa trên
 
*Đây là cây thứ hai nâng cấp trực tiếp từ [[Cherry Bomb]]. Cây đầu tiên là [[Grapeshot]].
 
*Đây là cây thứ hai nâng cấp trực tiếp từ [[Cherry Bomb]]. Cây đầu tiên là [[Grapeshot]].
 
*Mặc dù Ankylosauruses đẩy zombie qua mặt đất, chúng không làm nổ hạt giống lựu. Điều này cũng xảy ra cho những zombie không chết từ lần nổ đầu tiên.
 
*Mặc dù Ankylosauruses đẩy zombie qua mặt đất, chúng không làm nổ hạt giống lựu. Điều này cũng xảy ra cho những zombie không chết từ lần nổ đầu tiên.
  +
 
==Xem thêm==
 
==Xem thêm==
 
*[[Cherry Bomb]]
 
*[[Cherry Bomb]]
 
*[[Grapeshot]]
 
*[[Grapeshot]]
 
*[[Primal Potato Mine]]
 
*[[Primal Potato Mine]]
{| data-ve-attributes="{" style="margin-top:0px;margin-bottom:0px;background:linear-gradient(totop,limegreen0%,greenyellow100%)" width="100%" " : margin-top:0px; margin-bottom:0px; background:linear-gradient(to top, limegreen 0%, greenyellow 100%) }
+
{{Cây cối}}
|<nowiki> data-ve-attributes="{"style":"width:60px; font-size:89%"}" style="width:60px;font-size:89%"|</nowiki>[http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/B%E1%BA%A3n_m%E1%BA%ABu:C%C3%A2y_c%E1%BB%91i X] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Th%E1%BA%A3o_lu%E1%BA%ADn%20B%E1%BA%A3n%20m%E1%BA%ABu:C%C3%A2y_c%E1%BB%91i T] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Template:C%C3%A2y_c%E1%BB%91i?action=edit S]
+
[[Thể loại:Cây cao cấp]]
!<nowiki> data-ve-attributes="{"style":"font-size:99%; color:white;"}" style="font-size:99%;color:white;"|</nowiki>'''[http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/C%C3%A2y_c%E1%BB%91i Cây cối]'''
+
[[Thể_loại:Cây tốc độ khôi phục chậm]]
|<nowiki> data-ve-attributes="{"style":"width:60px"}" style="width:60px"|</nowiki>
+
[[Thể_loại:Cây giết ngay lập tức]]
|}
+
[[Thể_loại:Cây phát nổ]]
{| class="wikitable collapsible collapsed" data-ve-attributes="{" style="margin-top:-2px;margin-bottom:0px;" width="100%" " : margin-top:-2px; margin-bottom:0px; }
+
[[Thể_loại:Cây dùng một lần]]
!<nowiki> colspan="2" data-ve-attributes="{"style":"border-color:white;font-size:95%;color:white;"}" style="border-color:white;font-size:95%;color:white;"|</nowiki>''[http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/C%C3%A2y_c%E1%BB%91i_(PvZ) Plants vs. Zombies]''
+
[[Thể_loại:Cây dùng ngay lập tức]]
|-
+
[[Thể_loại:Cây có diện tích tấn công lớn]]
|<nowiki> data-ve-attributes="{"style":" border-color:white;border-style:solid solid solid none; width:60px"}" style="border-color:white;border-style:solidsolidsolidnone;width:60px"|</nowiki>[http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Ban_ng%C3%A0y Ban ngày]
+
[[Thể_loại:Cây tấn công nhiều hướng]]
|<nowiki> data-ve-attributes="{"style":"border-color:transparent"}" style="border-color:transparent"|</nowiki>[http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Peashooter Peashooter] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Sunflower Sunflower] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Cherry_Bomb Cherry Bomb] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Wall-nut Wall-nut] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Potato_Mine Potato Mine] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Snow_Pea Snow Pea] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Chomper Chomper] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Repeater Repeater]
 
|-
 
|<nowiki> data-ve-attributes="{"style":" border-color:white;border-style:solid solid solid none; width:60px"}" style="border-color:white;border-style:solidsolidsolidnone;width:60px"|</nowiki>[http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Ban_%C4%91%C3%AAm Ban đêm]
 
|<nowiki> data-ve-attributes="{"style":"border-color:transparent"}" style="border-color:transparent"|</nowiki>[http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Puff-shroom Puff-shroom] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Sun-shroom Sun-shroom] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Fume-shroom Fume-shroom] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Grave_Buster Grave Buster] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Hypno-shroom Hypno-shroom] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Scaredy-shroom Scaredy-shroom] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Ice-shroom Ice-shroom] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Doom-shroom Doom-shroom]
 
|-
 
|<nowiki> data-ve-attributes="{"style":" border-color:white;border-style:solid solid solid none; width:60px"}" style="border-color:white;border-style:solidsolidsolidnone;width:60px"|</nowiki>[http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/H%E1%BB%93_b%C6%A1i Hồ bơi]
 
|<nowiki> data-ve-attributes="{"style":"border-color:transparent"}" style="border-color:transparent"|</nowiki>[http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Lily_Pad Lily Pad] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Squash Squash] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Threepeater Threepeater] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Tangle_Kelp Tangle Kelp] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Jalapeno Jalapeno] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Spikeweed Spikeweed] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Torchwood Torchwood] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Tall-nut Tall-nut]
 
|-
 
|<nowiki> data-ve-attributes="{"style":" border-color:white;border-style:solid solid solid none; width:60px"}" style="border-color:white;border-style:solidsolidsolidnone;width:60px"|</nowiki>[http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/S%C6%B0%C6%A1ng_m%C3%B9_(kh%C3%B4ng_gian) Sương mù]
 
|<nowiki> data-ve-attributes="{"style":"border-color:transparent"}" style="border-color:transparent"|</nowiki>[http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Sea-shroom Sea-shroom] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Plantern Plantern] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Cactus Cactus] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Blover Blover] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Split_Pea Split Pea] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Starfruit Starfruit] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Pumpkin Pumpkin] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Magnet-shroom Magnet-shroom]
 
|-
 
|<nowiki> data-ve-attributes="{"style":" border-color:white;border-style:solid solid solid none; width:60px"}" style="border-color:white;border-style:solidsolidsolidnone;width:60px"|</nowiki>[http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/M%C3%A1i_nh%C3%A0 Mái nhà]
 
|<nowiki> data-ve-attributes="{"style":"border-color:transparent"}" style="border-color:transparent"|</nowiki>[http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Cabbage-pult Cabbage-pult] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Flower_Pot Flower Pot] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Kernel-pult Kernel-pult] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Coffee_Bean Coffee Bean] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Garlic Garlic] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Umbrella_Leaf Umbrella Leaf] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Marigold Marigold] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Melon-pult Melon-pult]
 
|-
 
|<nowiki> data-ve-attributes="{"style":" border-color:white;border-style:solid solid solid none; width:60px"}" style="border-color:white;border-style:solidsolidsolidnone;width:60px"|</nowiki>[http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/C%C3%A2y_n%C3%A2ng_c%E1%BA%A5p Cây nâng cấp]
 
|<nowiki> data-ve-attributes="{"style":"border-color:transparent"}" style="border-color:transparent"|</nowiki>[http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Gatling_Pea Gatling Pea] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Twin_Sunflower Twin Sunflower] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Gloom-shroom Gloom-shroom] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Cattail Cattail] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Winter_Melon Winter Melon] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Gold_Magnet Gold Magnet] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Spikerock Spikerock] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Cob_Cannon Cob Cannon]
 
|-
 
|<nowiki> data-ve-attributes="{"style":" border-color:white;border-style:solid solid solid none; width:60px"}" style="border-color:white;border-style:solidsolidsolidnone;width:60px"|Khác</nowiki>
 
|<nowiki> data-ve-attributes="{"style":"border-color:transparent"}" style="border-color:transparent"|</nowiki>[http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Imitater Imitater] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Explode-o-nut Explode-o-nut] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Giant_Wall-nut Giant Wall-nut]
 
|}
 
{| class="wikitable collapsible collapsed" data-ve-attributes="{" style="margin-top:-2px;margin-bottom:0px;" width="100%" " : margin-top:-2px; margin-bottom:0px; }
 
!<nowiki> colspan="2" data-ve-attributes="{"style":"border-color:white;font-size:95%;color:white"}" style="border-color:white;font-size:95%;color:white"|</nowiki>''[http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Plants_(PvZA) Plants vs. Zombies Adventures]''
 
|-
 
|<nowiki> data-ve-attributes="{"style":" border-color:white;border-style:solid solid solid none; width:60px"}" style="border-color:white;border-style:solidsolidsolidnone;width:60px"|Bình thường</nowiki>
 
|<nowiki> data-ve-attributes="{"style":"border-color:transparent"}" style="border-color:transparent"|</nowiki>[http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Peashooter_(PvZA) Peashooter] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Sunflower_(PvZA) Sunflower] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Aspearagus Aspearagus] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Wall-nut_(PvZA) Wall-nut] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Cherry_Bomb_(PvZA) Cherry Bomb] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Popcorn Popcorn] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Beet Beet] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Snow_Pea_(PvZA) Snow Pea] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Jalape%C3%B1o Jalapeño] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Magnet_Plant Magnet Plant] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Flaming_Pea Flaming Pea] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Shamrock Shamrock] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Bamboo_Shoot_(PvZA) Bamboo Shoot] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Repeater_(PvZA) Repeater] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Chilly_Pepper Chilly Pepper] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Twin_Sunflower_(PvZA) Twin Sunflower]
 
|-
 
|<nowiki> data-ve-attributes="{"style":" border-color:white;border-style:solid solid solid none; width:60px"}" style="border-color:white;border-style:solidsolidsolidnone;width:60px"|</nowiki>[http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Th%E1%BB%83_lo%E1%BA%A1i:VIP VIP]
 
|<nowiki> data-ve-attributes="{"style":"border-color:transparent"}" style="border-color:transparent"|</nowiki>[http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Sweet_Pea Sweet Pea] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Beeshooter Beeshooter] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Hard-nut Hard-nut] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Acespearagus Acespearagus] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Power_Flower_(PvZA) Power Flower] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Beetboxer Beetboxer] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Ice_Queen_Pea Ice Queen Pea] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Shamrockstar Shamrockstar] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Bamboom Bamboom]
 
|-
 
|<nowiki> data-ve-attributes="{"style":" border-color:white;border-style:solid solid solid none; width:60px"}" style="border-color:white;border-style:solidsolidsolidnone;width:60px"|Khác</nowiki>
 
|<nowiki> data-ve-attributes="{"style":"border-color:transparent"}" style="border-color:transparent"|</nowiki>[http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/C%C3%A2y Cây]
 
|}
 
{| class="wikitable collapsible collapsed" data-ve-attributes="{" style="margin-top:-2px;margin-bottom:0px;" width="100%" " : margin-top:-2px; margin-bottom:0px; }
 
!<nowiki> colspan="2" data-ve-attributes="{"style":"border-color:white;font-size:95%;color:white"}" style="border-color:white;font-size:95%;color:white"|</nowiki>''[http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/C%C3%A2y_c%E1%BB%91i_(PvZ2) Plants vs. Zombies 2]''
 
|-
 
|<nowiki> data-ve-attributes="{"style":" border-color:white;border-style:solid solid solid none; width:90px"}" style="border-color:white;border-style:solidsolidsolidnone;width:90px"|</nowiki>[http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Player's_House_(PvZ2) Player's House]
 
|<nowiki> data-ve-attributes="{"style":"border-color:transparent"}" style="border-color:transparent"|</nowiki>[http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Peashooter Peashooter] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Sunflower Sunflower] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Wall-nut Wall-nut] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Potato_Mine Potato Mine]
 
|-
 
|<nowiki> data-ve-attributes="{"style":" border-color:white;border-style:solid solid solid none; width:60px"}" style="border-color:white;border-style:solidsolidsolidnone;width:60px"|</nowiki>[http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Ancient_Egypt Ancient Egypt]
 
|<nowiki> data-ve-attributes="{"style":"border-color:transparent"}" style="border-color:transparent"|</nowiki>[http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Cabbage-pult Cabbage-pult] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Bloomerang Bloomerang] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Iceberg_Lettuce Iceberg Lettuce] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Grave_Buster Grave Buster] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Bonk_Choy Bonk Choy] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Repeater Repeater] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Twin_Sunflower Twin Sunflower]
 
|-
 
|<nowiki> data-ve-attributes="{"style":" border-color:white;border-style:solid solid solid none; width:60px"}" style="border-color:white;border-style:solidsolidsolidnone;width:60px"|</nowiki>[http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Pirate_Seas Pirate Seas]
 
|<nowiki> data-ve-attributes="{"style":"border-color:transparent"}" style="border-color:transparent"|</nowiki>[http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Kernel-pult Kernel-pult] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Snapdragon Snapdragon] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Spikeweed Spikeweed] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Spring_Bean Spring Bean] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Coconut_Cannon Coconut Cannon] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Threepeater Threepeater] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Spikerock Spikerock] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Cherry_Bomb Cherry Bomb]
 
|-
 
|<nowiki> data-ve-attributes="{"style":" border-color:white;border-style:solid solid solid none; width:60px"}" style="border-color:white;border-style:solidsolidsolidnone;width:60px"|</nowiki>[http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Wild_West Wild West]
 
|<nowiki> data-ve-attributes="{"style":"border-color:transparent"}" style="border-color:transparent"|</nowiki>[http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Split_Pea Split Pea] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Chili_Bean Chili Bean] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Pea_Pod Pea Pod] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Lightning_Reed Lightning Reed] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Melon-pult Melon-pult] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Tall-nut Tall-nut] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Winter_Melon Winter Melon]
 
|-
 
|<nowiki> data-ve-attributes="{"style":" border-color:white;border-style:solid solid solid none; width:60px"}" style="border-color:white;border-style:solidsolidsolidnone;width:60px"|</nowiki>[http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Far_Future Far Future]
 
|<nowiki> data-ve-attributes="{"style":"border-color:transparent"}" style="border-color:transparent"|</nowiki>[http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Laser_Bean Laser Bean] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Blover Blover] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Citron Citron] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/E.M.Peach E.M.Peach] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Infi-nut Infi-nut] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Magnifying_Grass Magnifying Grass] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Tile_Turnip Tile Turnip]
 
|-
 
|<nowiki> data-ve-attributes="{"style":" border-color:white;border-style:solid solid solid none; width:60px"}" style="border-color:white;border-style:solidsolidsolidnone;width:60px"|</nowiki>[http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Dark_Ages Dark Ages]
 
|<nowiki> data-ve-attributes="{"style":"border-color:transparent"}" style="border-color:transparent"|</nowiki>[http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Sun-shroom Sun-shroom] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Puff-shroom Puff-shroom] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Fume-shroom Fume-shroom] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Sun_Bean Sun Bean] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Magnet-shroom Magnet-shroom]
 
|-
 
|<nowiki> data-ve-attributes="{"style":" border-color:white;border-style:solid solid solid none; width:60px"}" style="border-color:white;border-style:solidsolidsolidnone;width:60px"|</nowiki>[http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Big_Wave_Beach Big Wave Beach]
 
|<nowiki> data-ve-attributes="{"style":"border-color:transparent"}" style="border-color:transparent"|</nowiki>[http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Lily_Pad Lily Pad] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Tangle_Kelp Tangle Kelp] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Bowling_Bulb Bowling Bulb] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Guacodile Guacodile] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Banana_Launcher Banana Launcher]
 
|-
 
|<nowiki> data-ve-attributes="{"style":" border-color:white;border-style:solid solid solid none; width:60px"}" style="border-color:white;border-style:solidsolidsolidnone;width:60px"|</nowiki>[http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Frostbite_Caves Frostbite Caves]
 
|<nowiki> data-ve-attributes="{"style":"border-color:transparent"}" style="border-color:transparent"|</nowiki>[http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Hot_Potato Hot Potato] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Pepper-pult Pepper-pult] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Chard_Guard Chard Guard] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Stunion Stunion] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Rotobaga Rotobaga]
 
|-
 
|<nowiki> data-ve-attributes="{"style":" border-color:white;border-style:solid solid solid none; width:60px"}" style="border-color:white;border-style:solidsolidsolidnone;width:60px"|</nowiki>[http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Lost_City Lost City]
 
|<nowiki> data-ve-attributes="{"style":"border-color:transparent"}" style="border-color:transparent"|</nowiki>[http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Red_Stinger Red Stinger] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/A.K.E.E. A.K.E.E.] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Endurian Endurian] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Stallia Stallia] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Gold_Leaf Gold Leaf]
 
|-
 
|<nowiki> data-ve-attributes="{"style":" border-color:white;border-style:solid solid solid none; width:60px"}" style="border-color:white;border-style:solidsolidsolidnone;width:60px"|</nowiki>[http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Neon_Mixtape_Tour Neon Mixtape Tour]
 
|<nowiki> data-ve-attributes="{"style":"border-color:transparent"}" style="border-color:transparent"|</nowiki>[http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Phat_Beet Phat Beet] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Celery_Stalker Celery Stalker] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Thyme_Warp Thyme Warp] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Garlic Garlic] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Spore-shroom Spore-shroom] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Intensive_Carrot Intensive Carrot]
 
|-
 
|<nowiki> data-ve-attributes="{"style":" border-color:white;border-style:solid solid solid none; width:60px"}" style="border-color:white;border-style:solidsolidsolidnone;width:60px"|</nowiki>[http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Jurassic_Marsh Jurassic Marsh]
 
|<nowiki> data-ve-attributes="{"style":"border-color:transparent"}" style="border-color:transparent"|</nowiki>[http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Primal_Peashooter Primal Peashooter] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Primal_Wall-nut Primal Wall-nut] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Perfume-shroom Perfume-shroom] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Primal_Sunflower Primal Sunflower] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Primal_Potato_Mine Primal Potato Mine]
 
|-
 
|<nowiki> data-ve-attributes="{"style":" border-color:white;border-style:solid solid solid none; width:60px"}" style="border-color:white;border-style:solidsolidsolidnone;width:60px"|</nowiki>[http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Modern_Day Modern Day]
 
|<nowiki> data-ve-attributes="{"style":"border-color:transparent"}" style="border-color:transparent"|</nowiki>[http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Moonflower Moonflower] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Nightshade Nightshade] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Shadow-shroom Shadow-shroom] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Dusk_Lobber Dusk Lobber] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Grimrose Grimrose]
 
|-
 
|<nowiki> data-ve-attributes="{"style":" border-color:white;border-style:solid solid solid none; width:60px"}" style="border-color:white;border-style:solidsolidsolidnone;width:60px"|</nowiki>[http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Travel_Log_#Epic_Quests Epic Quests]
 
|<nowiki> data-ve-attributes="{"style":"border-color:transparent"}" style="border-color:transparent"|</nowiki>[http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Gold_Bloom Gold Bloom] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Electric_Currant Electric Currant] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Aloe Aloe]
 
|-
 
|<nowiki> data-ve-attributes="{"style":" border-color:white;border-style:solid solid solid none; width:60px"}" style="border-color:white;border-style:solidsolidsolidnone;width:60px"|</nowiki>[http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Th%E1%BB%83_lo%E1%BA%A1i:C%C3%A2y_cao_c%E1%BA%A5p Cao cấp]
 
|<nowiki> data-ve-attributes="{"style":"border-color:transparent"}" style="border-color:transparent"|</nowiki>
 
{| class="wikitable" data-ve-attributes="{" style="margin-top:-2px;margin-bottom:-2px;margin-left:-2px" width="100%" " : margin-top:-2px; margin-bottom:-2px; margin-left:-2px }
 
|<nowiki> data-ve-attributes="{"style":"border-color:white;border-style:solid solid solid none; width:60px"}" style="border-color:white;border-style:solidsolidsolidnone;width:60px"|Tiền thật</nowiki>
 
|<nowiki> data-ve-attributes="{"style":"border-color:transparent"}" style="border-color:transparent"|</nowiki>[http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Snow_Pea Snow Pea] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Power_Lily Power Lily] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Squash Squash] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Torchwood Torchwood] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Jalapeno Jalapeno] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Imitater Imitater] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Starfruit Starfruit] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Hypno-shroom Hypno-shroom] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Pea-nut Pea-nut] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Chomper Chomper] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Sap-fling Sap-fling] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Toadstool Toadstool] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Strawburst Strawburst] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Cactus Cactus] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Electric_Blueberry Electric Blueberry] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Jack_O'_Lantern Jack O' Lantern] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Grapeshot Grapeshot] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Cold_Snapdragon Cold Snapdragon] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Shrinking_Violet Shrinking Violet] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Blooming_Heart Blooming Heart] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Escape_Root Escape Root] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Wasabi_Whip Wasabi Whip] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Explode-O-Nut Explode-O-Nut] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Kiwibeast Kiwibeast]
 
|}
 
{| class="wikitable" data-ve-attributes="{" style="margin-top:-2px;margin-bottom:-2px;margin-left:-2px" width="100%" " : margin-top:-2px; margin-bottom:-2px; margin-left:-2px }
 
|<nowiki> data-ve-attributes="{"style":"border-color:white;border-style:solid solid solid none; width:60px"}" style="border-color:white;border-style:solidsolidsolidnone;width:60px"|</nowiki>[http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Gem Gem]
 
|<nowiki> data-ve-attributes="{"style":"border-color:transparent"}" style="border-color:transparent"|</nowiki>[http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Ghost_Pepper Ghost Pepper] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Homing_Thistle Homing Thistle] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Sweet_Potato Sweet Potato] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Hurrikale Hurrikale] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Fire_Peashooter Fire Peashooter] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Dandelion Dandelion] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Lava_Guava Lava Guava]
 
|}
 
|-
 
|<nowiki> data-ve-attributes="{"style":" border-color:white;border-style:solid solid solid none; width:60px"}" style="border-color:white;border-style:solidsolidsolidnone;width:60px"|Khác</nowiki>
 
|<nowiki> data-ve-attributes="{"style":"border-color:transparent"}" style="border-color:transparent"|</nowiki>[http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Marigold Marigold]
 
|}
 
{| class="wikitable collapsible collapsed" data-ve-attributes="{" style="margin-top:-2px;margin-bottom:0px;" width="100%" " : margin-top:-2px; margin-bottom:0px; }
 
!<nowiki> colspan="2" data-ve-attributes="{"style":"border-color:white;font-size:95%;color:white;"}" style="border-color:white;font-size:95%;color:white;"|</nowiki>''[http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/C%C3%A2y_c%E1%BB%91i_(PvZ2) Plants vs. Zombies 2 (phiên bản Trung Quốc)]''
 
|-
 
|<nowiki> data-ve-attributes="{"style":" border-color:white;border-style:solid solid solid none; width:60px"}" style="border-color:white;border-style:solidsolidsolidnone;width:60px"|</nowiki>[http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Player's_House Player's House]
 
|<nowiki> data-ve-attributes="{"style":"border-color:transparent"}" style="border-color:transparent"|</nowiki>[http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Peashooter Peashooter] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Sunflower Sunflower] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Wall-nut Wall-nut] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Potato_Mine Potato Mine]
 
|-
 
|<nowiki> data-ve-attributes="{"style":" border-color:white;border-style:solid solid solid none; width:60px"}" style="border-color:white;border-style:solidsolidsolidnone;width:60px"|</nowiki>[http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Ancient_Egypt_(phi%C3%AAn_b%E1%BA%A3n_Trung_Qu%E1%BB%91c) Ancient Egypt]
 
|<nowiki> data-ve-attributes="{"style":"border-color:transparent"}" style="border-color:transparent"|</nowiki>[http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Cabbage-pult Cabbage-pult] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Bloomerang Bloomerang] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Iceberg_Lettuce Iceberg Lettuce] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Grave_Buster Grave Buster] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Bonk_Choy Bonk Choy] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Repeater Repeater] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Twin_Sunflower Twin Sunflower] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Snow_Pea Snow Pea] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Torchwood Torchwood] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Cherry_Bomb Cherry Bomb]
 
|-
 
|<nowiki> data-ve-attributes="{"style":" border-color:white;border-style:solid solid solid none; width:60px"}" style="border-color:white;border-style:solidsolidsolidnone;width:60px"|</nowiki>[http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Pirate_Seas_(phi%C3%AAn_b%E1%BA%A3n_Trung_Qu%E1%BB%91c) Pirate Seas]
 
|<nowiki> data-ve-attributes="{"style":"border-color:transparent"}" style="border-color:transparent"|</nowiki>[http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Kernel-pult Kernel-pult] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Snapdragon Snapdragon] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Power_Lily Power Lily] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Spikeweed Spikeweed] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Spring_Bean Spring Bean] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Coconut_Cannon Coconut Cannon] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Spikerock Spikerock] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Lightning_Reed Lightning Reed] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Tall-nut Tall-nut]
 
|-
 
|<nowiki> data-ve-attributes="{"style":" border-color:white;border-style:solid solid solid none; width:60px"}" style="border-color:white;border-style:solidsolidsolidnone;width:60px"|</nowiki>[http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Wild_West Wild West]
 
|<nowiki> data-ve-attributes="{"style":"border-color:transparent"}" style="border-color:transparent"|</nowiki>[http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Threepeater Threepeater] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Squash Squash] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Split_Pea Split Pea] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Chili_Bean Chili Bean] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Jalapeno Jalapeno] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Pea_Pod Pea Pod] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Melon-pult Melon-pult] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Winter_Melon Winter Melon] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Imitater Imitater]
 
|-
 
|<nowiki> data-ve-attributes="{"style":" border-color:white;border-style:solid solid solid none; width:60px"}" style="border-color:white;border-style:solidsolidsolidnone;width:60px"|</nowiki>[http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Kung-Fu_World Kung-Fu World]
 
|<nowiki> data-ve-attributes="{"style":"border-color:transparent"}" style="border-color:transparent"|</nowiki>[http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/White_Radish White Radish] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Fire_Gourd Fire Gourd] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Heavenly_Peach Heavenly Peach] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Bamboo_Shoot_(PvZ2) Bamboo Shoot]
 
|-
 
|<nowiki> data-ve-attributes="{"style":" border-color:white;border-style:solid solid solid none; width:60px"}" style="border-color:white;border-style:solidsolidsolidnone;width:60px"|</nowiki>[http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Far_Future_(phi%C3%AAn_b%E1%BA%A3n_Trung_Qu%E1%BB%91c) Far Future]
 
|<nowiki> data-ve-attributes="{"style":"border-color:transparent"}" style="border-color:transparent"|</nowiki>[http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Laser_Bean Laser Bean] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Blover Blover] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Citron Citron] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/E.M.Peach E.M.Peach] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Infi-nut Infi-nut] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Magnifying_Grass Magnifying Grass] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Tile_Turnip Tile Turnip] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Starfruit Starfruit]
 
|-
 
|<nowiki> data-ve-attributes="{"style":" border-color:white;border-style:solid solid solid none; width:60px"}" style="border-color:white;border-style:solidsolidsolidnone;width:60px"|</nowiki>[http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Dark_Ages_(phi%C3%AAn_b%E1%BA%A3n_Trung_Qu%E1%BB%91c) Dark Ages]
 
|<nowiki> data-ve-attributes="{"style":"border-color:transparent"}" style="border-color:transparent"|</nowiki>[http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Hypno-shroom Hypno-shroom] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Sun-shroom Sun-shroom] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Puff-shroom Puff-shroom] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Fume-shroom Fume-shroom] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Sun_Bean Sun Bean] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Pea-nut Pea-nut] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Magnet-shroom Magnet-shroom] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Oak_Archer Oak Archer] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Freeze_Mushroom Freeze Mushroom] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Coffee_Bean Coffee Bean] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Flame_Mushroom Flame Mushroom] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Plantern Plantern]
 
|-
 
|<nowiki> data-ve-attributes="{"style":" border-color:white;border-style:solid solid solid none; width:60px"}" style="border-color:white;border-style:solidsolidsolidnone;width:60px"|</nowiki>[http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Big_Wave_Beach_(phi%C3%AAn_b%E1%BA%A3n_Trung_Qu%E1%BB%91c) Big Wave Beach]
 
|<nowiki> data-ve-attributes="{"style":"border-color:transparent"}" style="border-color:transparent"|</nowiki>[http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Acid_Lemon Acid Lemon] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Small_Lotus Small Lotus] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Lily_Pad Lily Pad] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Bowling_Bulb Bowling Bulb] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Banana_Launcher Banana Launcher] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Guacodile Guacodile] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Tangle_Kelp Tangle Kelp] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Homing_Thistle Homing Thistle]
 
|-
 
|<nowiki> data-ve-attributes="{"style":" border-color:white;border-style:solid solid solid none; width:60px"}" style="border-color:white;border-style:solidsolidsolidnone;width:60px"|</nowiki>[http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Frostbite_Caves_(phi%C3%AAn_b%E1%BA%A3n_Trung_Qu%E1%BB%91c) Frostbite Caves]
 
|<nowiki> data-ve-attributes="{"style":"border-color:transparent"}" style="border-color:transparent"|</nowiki>[http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Hurrikale Hurrikale] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Fire_Peashooter Fire Peashooter] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Hot_Potato Hot Potato] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Pepper-pult Pepper-pult] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Chard_Guard Chard Guard] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Stunion Stunion] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Rafflesia Rafflesia] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Whirlwind_Acorn Whirlwind Acorn] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Small_Chestnut_Team Small Chestnut Team]
 
|-
 
|<nowiki> data-ve-attributes="{"style":" border-color:white;border-style:solid solid solid none; width:60px"}" style="border-color:white;border-style:solidsolidsolidnone;width:60px"|</nowiki>[http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Castle_in_the_Sky Castle in the Sky]
 
|<nowiki> data-ve-attributes="{"style":"border-color:transparent"}" style="border-color:transparent"|</nowiki>[http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Rotobaga Rotobaga] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Loquat Loquat] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Asparagus Asparagus] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Saucer Saucer] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Horse_Bean Horse Bean] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Ground_Cherry Ground Cherry] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Anthurium Anthurium] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Pineapple Pineapple]
 
|-
 
|<nowiki> data-ve-attributes="{"style":" border-color:white;border-style:solid solid solid none; width:60px"}" style="border-color:white;border-style:solidsolidsolidnone;width:60px"|</nowiki>[http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Lost_City_(phi%C3%AAn_b%E1%BA%A3n_Trung_Qu%E1%BB%91c) Lost City]
 
|<nowiki> data-ve-attributes="{"style":"border-color:transparent"}" style="border-color:transparent"|</nowiki>[http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Lava_Guava Lava Guava] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Red_Stinger Red Stinger] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/A.K.E.E. A.K.E.E.] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Stallia Stallia] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Gold_Leaf Gold Leaf] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Toadstool Toadstool] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Jackfruit Jackfruit]
 
|-
 
|<nowiki> data-ve-attributes="{"style":" border-color:white;border-style:solid solid solid none; width:60px"}" style="border-color:white;border-style:solidsolidsolidnone;width:60px"|Hàng tháng</nowiki>
 
|<nowiki> data-ve-attributes="{"style":"border-color:transparent"}" style="border-color:transparent"|</nowiki>[http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Carrot_Missile_Truck Carrot Missile Truck] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Dandelion Dandelion] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Vigorous_Broccoli Vigorous Broccoli] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Pomegranate_Machine_Gun Pomegranate Machine Gun] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Chomper Chomper] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Sweet_Potato Sweet Potato] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Lord_Bamboo Lord Bamboo] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Sap-fling Sap-fling] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Ghost_Pepper Ghost Pepper] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Bamboo_Brother Bamboo Brother] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Rose_Swordsman Rose Swordsman] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Magic_Mushroom Magic Mushroom] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Electric_Blueberry Electric Blueberry] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Mischief_Radish Mischief Radish] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Endurian Endurian] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Pumpkin_Witch Pumpkin Witch] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Sunflower_Singer Sunflower Singer] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Snow_Cotton Snow Cotton] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Agave Agave] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Kiwifruit Kiwifruit] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Plum_Blossom Plum Blossom] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Pitaya Pitaya]
 
|}
 
{| class="wikitable collapsible collapsed" data-ve-attributes="{" style="margin-top:-2px;margin-bottom:0px;" width="100%" " : margin-top:-2px; margin-bottom:0px; }
 
!<nowiki> colspan="2" data-ve-attributes="{"style":"border-color:white;font-size:95%;color:white"}" style="border-color:white;font-size:95%;color:white"|</nowiki>''[http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Plants_(PvZO) Plants vs. Zombies Online]''
 
|-
 
|<nowiki> data-ve-attributes="{"style":" border-color:white;border-style:solid solid solid none; width:60px"}" style="border-color:white;border-style:solidsolidsolidnone;width:60px"|</nowiki>[http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Player's_House Player's House]
 
|<nowiki> data-ve-attributes="{"style":"border-color:transparent"}" style="border-color:transparent"|</nowiki>[http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Sunflower Sunflower] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Peashooter Peashooter] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Wall-nut Wall-nut] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Potato_Mine Potato Mine]
 
|-
 
|<nowiki> data-ve-attributes="{"style":" border-color:white;border-style:solid solid solid none; width:60px"}" style="border-color:white;border-style:solidsolidsolidnone;width:60px"|</nowiki>[http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Qin_Shi_Huang_Mausoleum Qin Shi Huang Mausoleum]
 
|<nowiki> data-ve-attributes="{"style":"border-color:transparent"}" style="border-color:transparent"|</nowiki>[http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Bruce_Bamboo Bruce Bamboo] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Carrot_Missile Carrot Missile] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Pomegranate-pult Pomegranate-pult] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Dandelion_(PvZO) Dandelion] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Venus_Flytrap_(PvZO) Venus Flytrap] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Winter_Melon_(PvZO) Winter Melon] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Sod Sod]
 
|-
 
|<nowiki> data-ve-attributes="{"style":" border-color:white;border-style:solid solid solid none; width:60px"}" style="border-color:white;border-style:solidsolidsolidnone;width:60px"|</nowiki>[http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Ancient_Egypt_(PvZO) Ancient Egypt]
 
|<nowiki> data-ve-attributes="{"style":"border-color:transparent"}" style="border-color:transparent"|</nowiki>[http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Bloomerang Bloomerang] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Bonk_Choy Bonk Choy] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Grave_Buster Grave Buster] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Iceberg_Lettuce Iceberg Lettuce] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Cabbage-pult Cabbage-pult]
 
|-
 
|<nowiki> data-ve-attributes="{"style":" border-color:white;border-style:solid solid solid none; width:60px"}" style="border-color:white;border-style:solidsolidsolidnone;width:60px"|</nowiki>[http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Pirate_Seas_(PvZO) Pirate Seas]
 
|<nowiki> data-ve-attributes="{"style":"border-color:transparent"}" style="border-color:transparent"|</nowiki>[http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Snapdragon Snapdragon] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Spikeweed Spikeweed] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Spring_Bean Spring Bean] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Kernel-pult Kernel-pult] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Coconut_Cannon Coconut Cannon] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Narcissus Narcissus] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Durian Durian] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Spikerock Spikerock] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Pineapple_Cannon Pineapple Cannon] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Threepeater Threepeater]
 
|-
 
|<nowiki> data-ve-attributes="{"style":" border-color:white;border-style:solid solid solid none; width:60px"}" style="border-color:white;border-style:solidsolidsolidnone;width:60px"|</nowiki>[http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Far_Future_(PvZO) Far Future]
 
|<nowiki> data-ve-attributes="{"style":"border-color:transparent"}" style="border-color:transparent"|</nowiki>[http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Laser_Bean Laser Bean] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Blover Blover] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Citron Citron] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/E.M.Peach E.M.Peach] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Tile_Turnip Tile Turnip] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Ganoderma Ganoderma] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Banana_Tree Banana Tree] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Nitration_Mushroom Nitration Mushroom] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Infi-nut Infi-nut] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Magnifying_Grass Magnifying Grass]
 
|-
 
|<nowiki> data-ve-attributes="{"style":" border-color:white;border-style:solid solid solid none; width:60px"}" style="border-color:white;border-style:solidsolidsolidnone;width:60px"|</nowiki>[http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/East_Sea_Dragon_Palace East Sea Dragon Palace]
 
|<nowiki> data-ve-attributes="{"style":"border-color:transparent"}" style="border-color:transparent"|</nowiki>[http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Oxygen_Algae Oxygen Algae] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Garlic Garlic] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Bubble_Flower Bubble Flower] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Electric_Anemone_(PvZO) Electric Anemone] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Mine_Fruit Mine Fruit] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Sea_Anemone Sea Anemone] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Litchi Litchi] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Starfish Starfish]
 
|-
 
|<nowiki> data-ve-attributes="{"style":" border-color:white;border-style:solid solid solid none; width:60px"}" style="border-color:white;border-style:solidsolidsolidnone;width:60px"|Nâng cấp</nowiki>
 
|<nowiki> data-ve-attributes="{"style":"border-color:transparent"}" style="border-color:transparent"|</nowiki>[http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Twin_Sunflower Twin Sunflower] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Repeater Repeater]
 
|-
 
|<nowiki> data-ve-attributes="{"style":" border-color:white;border-style:solid solid solid none; width:60px"}" style="border-color:white;border-style:solidsolidsolidnone;width:60px"|VIPs</nowiki>
 
|<nowiki> data-ve-attributes="{"style":"border-color:transparent"}" style="border-color:transparent"|</nowiki>[http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Winter_Melon Winter Melon]
 
|-
 
|<nowiki> data-ve-attributes="{"style":" border-color:white;border-style:solid solid solid none; width:60px"}" style="border-color:white;border-style:solidsolidsolidnone;width:60px"|</nowiki>[http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/N%C3%A2ng_c%E1%BA%A5p#Power_Ups Power Ups]
 
|<nowiki> data-ve-attributes="{"style":"border-color:transparent"}" style="border-color:transparent"|</nowiki>[http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Cherry_Bomb Cherry Bomb] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Jalapeno Jalapeno]
 
|-
 
|<nowiki> data-ve-attributes="{"style":" border-color:white;border-style:solid solid solid none; width:60px"}" style="border-color:white;border-style:solidsolidsolidnone;width:60px"|Cao cấp</nowiki>
 
|<nowiki> data-ve-attributes="{"style":"border-color:transparent"}" style="border-color:transparent"|</nowiki>[http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Squash Squash] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Snow_Pea Snow Pea] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Tall-nut Tall-nut]
 
|-
 
|<nowiki> data-ve-attributes="{"style":" border-color:white;border-style:solid solid solid none; width:60px"}" style="border-color:white;border-style:solidsolidsolidnone;width:60px"|Chỉ </nowiki>[http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Adventure_(PvZO) Adventure]
 
|<nowiki> data-ve-attributes="{"style":"border-color:transparent"}" style="border-color:transparent"|</nowiki>[http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Magic_Vine Magic Vine] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Split_Pea Split Pea] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Chili_Bean Chili Bean] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Lightning_Reed Lightning Reed] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Pea_Pod Pea Pod] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Melon-pult Melon-pult] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Starfruit Starfruit] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Chomper Chomper] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Fire_Peashooter Fire Peashooter] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Cattail Cattail] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Rose_Swordsman Rose Swordsman] '''·''' [http://vi.plantsvszombies.wikia.com/wiki/Clivia Clivia]
 
|}
 

Phiên bản lúc 11:29, ngày 7 tháng 9 năm 2016

PvZ2
Bombegranate
Bombegranate2
Bombegranates phát nổ và để lại lưới 3x3 các hạt giống nổ tấn công zombie
Thống kê Almanac
Giá Mặt trời 150
Tốc độ
khôi phục
Chậm
Sát thương Cực mạnh
Diện tích 3x3
Công dụng Dùng một lần, ngay lập tức
Khả năng
đặc biệt
Có tác dụng ngay lập tức
Thống kê trong trò chơi
Mở khóa NA: $4.99 · BRL: R$10,00 ·
EU: €4.99 · TR: ₺12.99 ·
PL: 20,66zł · SG: $5.98 ·
UK: £3.99 · ID: Rp75,000
Trang phục
BombegranateCostume1 BombegranateCostume2
Bombegranate is explosive, but she likes to think that there's more to her than that. She's also deciduous and exarillate!

Bombegranate (tạm dịch : Bom Lựu) là một cây cao cấp xuất hiện trong  Plants vs. Zombies 2 được tung ra cùng bản cập nhật 5.2. Khi được trồng, Bombegranate sẽ nổ và để lại hạt lựu trong khu vực 3x3 trên sân cỏ, những hạt này sẽ nổ khi zombie bước lên. Những hạt giống này có thể bị trồng đè lên hoặc thậm chí đào lên, nhưng sẽ không thu về mặt trời.</p>

Nguồn gốc

Bombegranate được tạo ra dựa trên quả lựu, một loại cây ăn quả thân gỗ nhỏ. Tên của nó là sự kết hợp giữa "bomb," dựa trên khả năng nổ của nó và "pomegranate," tên tiếng Anh của cây lựu.</p>

Almanac entry

Sun cost: 150

DAMAGE: Massive
AREA: 3x3
RECHARGE: Slow

Bombegranate explodes and leaves 3x3 grids of exploding seeds that damage zombies.

Special: activates instantly

Bombegranate is explosive, but she likes to think that there's more to her than that. She's also deciduous and exarillate!

Gái mặt trời: 150

SÁT THƯƠNG: Cực lớn
KHU VỰC: 3x3
KHÔI PHỤC: Chậm

Bombegranates phát nổ và để lại lưới 3x3 các hạt giống nổ tấn công zombie.

Đặc biệt: kích hoạt ngay lập tức

Bombegranate is explosive, but she likes to think that there's more to her than that. She's also deciduous and exarillate!

Chiến thuật

Bombegranate hoạt động tương tự như Cherry Bomb, nhưng nó có khả năng phòng thủ tốt hơn đáng kể nhờ khả năng để lại 9 nhóm hạt giống nổ sau khi bản thân nó phát nổ.</p>

Thư viện ảnh

Plants vs. Zombies Wiki Tiếng ViệtThư viện ảnh về Bombegranate.
Bombegranate2
Đến trang này để xem.
Bombegranate2


Thông tin cơ sở

Bombegranate, Pomegranate Machine Gun, và Pomegranate-pult là những cây duy nhất dựa trên lựu.

    • Tuy nhiên, đây là cây duy nhất dựa trên lựu mà không thuộc bản Trung Quốc.
  • Các từ "phù du" (nghĩa là "rụng đi khi trưởng thành") and "hạt trần" (nghĩa là "không có áo hạt") trong Almanac là đặc điểm của quả lựu, là loại trái cây nó được xây dựng dựa trên
  • Đây là cây thứ hai nâng cấp trực tiếp từ Cherry Bomb. Cây đầu tiên là Grapeshot.
  • Mặc dù Ankylosauruses đẩy zombie qua mặt đất, chúng không làm nổ hạt giống lựu. Điều này cũng xảy ra cho những zombie không chết từ lần nổ đầu tiên.

Xem thêm

X · T · S
Cây cối
Plants vs. Zombies 2
Player's House Peashooter · Sunflower · Wall-nut · Potato Mine
Ancient Egypt Cabbage-pult · Bloomerang · Iceberg Lettuce · Grave Buster · Bonk Choy · Repeater · Twin Sunflower
Pirate Seas Kernel-pult · Snapdragon · Spikeweed · Spring Bean · Coconut Cannon · Threepeater · Spikerock · Cherry Bomb
Wild West Split Pea · Chili Bean · Pea Pod · Lightning Reed · Melon-pult · Tall-nut · Winter Melon
Far Future Laser Bean · Blover · Citron · E.M.Peach · Infi-nut · Magnifying Grass · Tile Turnip
Dark Ages Sun-shroom · Puff-shroom · Fume-shroom · Sun Bean · Magnet-shroom
Big Wave Beach Lily Pad · Tangle Kelp · Bowling Bulb · Guacodile · Banana Launcher
Frostbite Caves Hot Potato · Pepper-pult · Chard Guard · Stunion · Rotobaga
Lost City Red Stinger · A.K.E.E. · Endurian · Stallia · Gold Leaf
Neon Mixtape Tour Phat Beet · Celery Stalker · Thyme Warp · Garlic · Spore-shroom · Intensive Carrot
Jurassic Marsh Primal Peashooter · Primal Wall-nut · Perfume-shroom · Primal Sunflower · Primal Potato Mine
Modern Day Moonflower · Nightshade · Shadow-shroom · Dusk Lobber · Grimrose
Epic Quests Gold Bloom · Electric Currant · Aloe
Cao cấp
Tiền thật Snow Pea · Power Lily · Squash · Torchwood · Jalapeno · Imitater · Starfruit · Hypno-shroom · Pea-nut · Chomper · Sap-fling · Toadstool · Strawburst · Cactus · Electric Blueberry · Jack O' Lantern · Grapeshot · Cold Snapdragon · Shrinking Violet · Blooming Heart · Escape Root · Wasabi Whip · Explode-O-Nut · Kiwibeast · Bombegranate · Apple Mortar · Witch Hazel · Parsnip · Missile Toe · Hot Date · Caulipower
Gem Ghost Pepper · Homing Thistle · Sweet Potato · Hurrikale · Fire Peashooter · Dandelion · Lava Guava
Khác Marigold
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.